Notification Detail

Draft act to protect children and young people from the dangers of using electronic cigarettes and electronic shishas

Notification Number: 2015/379/D (Germany)
Date received: 14/07/2015
End of Standstill: 15/10/2015

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Mesaj 002

Comunicarea Comisiei - TRIS/(2015) 02182
Directiva 98/34/CE
Traducerea mesajului 001
Notificare: 2015/0379/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201502182.RO)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2015 0379 D RO 14-07-2015 D NOTIF2. Member State
D


3. Department Responsible
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E B 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6353, Fax: 0049-30-2014-5379, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Originating Department
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Referat 503, 53107 Bonn
Tel.: 0049-228-930-2717, Fax: 0049-3018-555-42717, E-Mail: susanne.schuster@bmfsfj.bund.de


4. Notification Number
2015/0379/D - C10C


5. Title
Proiect de lege privind protecţia copiilor şi tineretului împotriva pericolelor prezentate de consumul de ţigarete electronice şi narghilele electronice


6. Products Concerned
- articole din tutun
- alte produse şi recipiente cu conţinut de nicotină (ţigarete electronice şi narghilele electronice, precum şi recipientele pentru umplerea acestora)
- produse care nu conţin nicotină, precum ţigarete electronice şi narghilele electronice în care lichidul se vaporizează prin intermediul unui element de încălzire electronic, iar aerosolii generaţi sunt inspiraţi prin gură, precum şi recipientele pentru umplerea acestora


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Pentru protejarea copiilor şi tineretului împotriva pericolelor prezentate de consumul articolelor din tutun, al ţigaretelor electronice şi al narghilelelor electronice se adoptă măsurile următoare:

1. Interdicţiile privind comercializarea şi consumul referitoare la articolele din tutun sunt extinse asupra ţigaretelor electronice şi narghilelelor electronice, precum şi asupra recipientelor pentru umplerea acestora.

2. Se asigură că în cadrul comerţului cu amănuntul, produsele din tutun, ţigaretele electronice şi narghilele electronice, precum şi recipientele pentru umplerea acestora sunt comercializate numai către persoane mature.

3. Interdicţia de comercializare de articole din tutun pentru tineret în cadrul unor
raporturi de angajarea se extinde, de asemenea, asupra ţigaretelor electronice şi narghilelelor electronice, precum şi asupra recipientelor pentru umplerea acestora. (adaptarea la Legea privind protecţia tineretului angajat).


9. Brief Statement of Grounds
Protecţia sănătăţii şi prevenirea apariţiei dependenţei printre copii şi tineret:
Efectul periculos pentru sănătate al articolelor din tutun, precum şi al produselor înrudite cu acestea, precum ţigarete electronice, care sunt utilizate pentru consumul de vapori cu conţinut de nicotină prin intermediul unui muştiuc şi al recipientelor pentru umplerea acestora cu lichid cu conţinut de nicotină asociate [a se vedea comparativ articolul 1 litera (f) şi articolul 2 punctele 16 şi 17 din Directiva 2014/40/UE], datorită substanţei neurotoxină şi creatoare de dependenţă nicotina este recunoscut şi de necontestat. Astfel, în considerentul 21 al Directivei 2014/40/UE statelor membre li se solicită să împiedice comercializarea acestor produse către copii şi tineret, prin luarea unor măsuri adecvate pentru stabilirea şi punerea în aplicare pe limite de vârstă. Având în vedere existenţa comerţului online, aceasta se poate realiza efectiv numai în cazul în care comerţul cu amănuntul este practicat corespunzător. Interdicţiile de consum servesc pentru protecţia nemijlocită.
Studiile din anul 2015 ale Institutului Federal pentru Evaluarea Riscurilor (http://www.bfr.bund.de/cm/343/nikotinfreie-e-shishas-bergen-gesundheitliche-risiken.pdf) şi ale Centrului German pentru Cercetarea Cancerului (http://www.dkfz.de/de/tabakkontrolle/download/Publikationen/AdWfP/AdWfdP_Gesundheitsgefaehrdung_von_Kindern_und_Jugendlichen_durch_E-Zigaretten.pdf) arată că şi consumul de ţigarete electronice şi de narghilele electronice fără conţinut de nicotină de către copii şi tineret implică riscuri pentru sănătate. Din această cauză, urmează să aibă loc un tratament similar cu al produselor cu conţinut de nicotină corespunzătoare.


10. Reference Documents - Basic Texts
Trimitere la textele de bază: Legea privind protecţia tineretului din 23 iulie 2002 (BGBl. I p. 2730), modificată ultima dată prin articolul 2 alineatul (55) şi articolul 4 alineatul (36) din Legea din 7 august 2013 (BGBl. I p. 3154).
Legea privind protecţia tineretului poate fi consultată online la adresa http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/ şi aceasta a constituit text de bază pentru notificările cu numerele: 2004/0192/D, 2007/0579/D, 2007/0586/D, 2010/0394/D, 2010/0604/D.

Legea privind protecţia tineretului angajat (JArbSchG) din 12 aprilie 1976 (BGBl. I p. 965), modificată ultima dată prin articolul 2 alineatul (7) din Legea din 21 ianuarie 2015 (BGBl. I p. 10) (fără conţinut subordonat obligaţiei de notificare). JArbSchG poate fi accesată online la adresa http://www.gesetze-im-internet.de/jarbschg/.
Textele de bază au fost transmise în cadrul unei notificări anterioare: 2007/0586/D


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nu


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Nu


14. Fiscal measures
Nu


15. Impact assessment
Din punct de vedere al prezentării exhaustive a consecinţelor legislative se face trimitere la punctul A VI. Din expunerea de motive din proiectul de lege.


16. TBT and SPS aspects
Acordul TBT

NU – Proiectul nu are efecte semnificative asupra comerţului internaţional.

Acordul SPS

Nu – Proiectul nu este o măsură sanitară sau fitosanitară
**********
Comisiei Europene

Punct de contact pentru Directiva 98/34
Fax: +32 229 98043
email: Dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification