Notification Detail

Draft act to protect children and young people from the dangers of using electronic cigarettes and electronic shishas

Notification Number: 2015/379/D (Germany)
Date received: 14/07/2015
End of Standstill: 15/10/2015

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Messaġġ 002

Komunika mill-Kummissjoni - TRIS/(2015) 02182
Direttiva 98/34/KE
Traduzzjoni tal-messaġġ 001
Notifika: 2015/0379/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201502182.MT)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2015 0379 D MT 14-07-2015 D NOTIF2. Member State
D


3. Department Responsible
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E B 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6353, Fax: 0049-30-2014-5379, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Originating Department
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Referat 503, 53107 Bonn
Tel.: 0049-228-930-2717, Fax: 0049-3018-555-42717, E-Mail: susanne.schuster@bmfsfj.bund.de


4. Notification Number
2015/0379/D - C10C


5. Title
Abbozz ta' Att dwar il-protezzjoni tat-tfal kif ukoll taż-żgħażagħ kontra l-perikli li jġib miegħu l-konsum ta' sigarretti elettroniċi u shishas elettroniċi


6. Products Concerned
- prodotti tat-tabakk
- prodotti oħrajn li fihom in-nikotina u l-kontenituri tagħhom (sigarretti elettroniċi u shishas elettroniċi u l-kontenituri tagħhom li jimtlew mill-ġdid)
- prodotti mingħajr nikotina, bħal sigarretti elettroniċi jew shishas elettroniċi li fihom jivvaporizza likwidu permezz ta' element li jsaħħan u l-aerosols li jiżviluppaw huma inalati mill-ħalq, kif ukoll il-kontenituri tagħhom li jimtlew mill-ġdid


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Għall-protezzjoni tat-tfal u ż-żgħażagħ kontra r-riskji tal-konsum ta' prodotti tat-tabakk, sigarretti elettroniċi u shishas elettroniċi, se jkunu adottati l-miżuri li ġejjin:

1. Il-projbizzjonijiet ta' distribuzzjoni u konsum tal-prodotti tat-tabakk se jkunu estiżi għas-sigarretti elettroniċi u shishas elettroniċi kif ukoll il-kontenituri tagħhom li jimtlew mill-ġdid.

2. Se jkun żgurat li l-prodotti tat-tabakk, is-sigarretti elettroniċi u shishas elettroniċi kif ukoll il-kontenituri tagħhom li jimtlew mill-ġdid jinbiegħu lil adulti biss, anki fejn jidħol il-bejgħ bil-korrispondenza.

3. Il-projbizzjoni tat-tqassim ta' prodotti tat-tabakk liż-żgħażagħ f'kuntest
ta' relazzjonijiet ta' impjieg hija wkoll estiża għal sigarretti elettroniċi u shishas elettroniċi kif ukoll għall-kontenituri tagħhom li jimtlew mill-ġdid. (Adattament fl-Att dwar il-Protezzjoni tal-Ħaddiema Żgħażagħ).


9. Brief Statement of Grounds
Ħarsien tas-saħħa u l-prevenzjoni tal-vizzju fost it-tfal u ż-żgħażagħ:
L-impatt perikoluż għas-saħħa ta' prodotti tat-tabakk kif ukoll ta' prodotti relatati ma' dawn, bħas-sigarretti elettroniċi li huma użati għall-konsum ta' fwar li jinkludi n-nikotina permezz ta' bokkin u l-kontenituri xierqa li jimtlew mill-ġdid li jinkludu likwidi li fihom in-nikotina (ara l-punt f tal-Artikolu 1 u n-numri 16 u 17 tal-Artikolu 2 tad-Direttiva 2014/40/UE) huwa rikonoxxut u mingħajr dubju minħabba n-newrotossikant u d-droga narkotika tan-nikotina. Għaldaqstant, fil-premessa 21 tad-Direttiva 2014/40/UE, l-Istati Membri qegħdin jiġu mitluba jipprojbixxu l-bejgħ ta' dawn il-prodotti lit-tfal u liż-żgħażagħ billi jadottaw miżuri mmirati li jistabbilixxu limiti tal-età u l-implimentazzjoni tagħhom. Fl-era tal-kummerċ onlajn dan jista' jirnexxi effettivament biss jekk ikun indirizzat kif xieraq ukoll il-bejgħ bil-korrispondenza. Projbizzjonijiet tal-konsum iservu għall-protezzjoni diretta.
Studji mis-sena 2015 tal-Istitut Federali tal-Valutazzjoni tar-Riskju (http://www.bfr.bund.de/cm/343/nikotinfreie-e-shishas-bergen-gesundheitliche-risiken.pdf) u taċ-Ċentru Ġermaniż għar-Riċerka tal-Kanċer (http://www.dkfz.de/de/tabakkontrolle/download/Publikationen/AdWfP/AdWfdP_Gesundheitsgefaehrdung_von_Kindern_und_Jugendlichen_durch_E-Zigaretten.pdf) jipprovaw li anki l-konsum ta' sigarretti elettroniċi mingħajr nikotina u shishas elettroniċi jġib miegħu riskji tas-saħħa għat-tfal u ż-żgħażagħ. Għaldaqstant għandu jkun hemm trattament indaqs ma' prodotti xierqa li fihom in-nikotina.


10. Reference Documents - Basic Texts
Referenza għat-testi bażiċi: Att dwar il-protezzjoni taż-żgħażagħ tat-23 ta' Lulju 2002 (Gazzetta tal-Liġi Federali I, p. 2730), kif emendat l-aħħar permezz tal-Artikolu 2(55) u l-Artikolu 4(36) tal-Att tas-7 ta' Awwissu 2013 (Gazzetta tal-Liġi Federali I, p. 3154).
L-Att dwar il-protezzjoni taż-żgħażagħ jista' jiġi aċċessat onlajn taħt http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/ u kien it-test ta' referenza fil-kuntest tan-Notifiki bin-numri: 2004/0192/D, 2007/0579/D, 2007/0586/D, 2010/0394/D, 2010/0604/D.

Att dwar il-Protezzjoni tal-Ħaddiema Żgħażagħ (JArbSchG) tat-12 ta’ April 1976 (Gazzetta tal-Liġi Federali I, p. 965), l-aħħar emendat bl-Artikolu 2(7) tal-Att tal-21 ta’ Jannar 2015 (Gazzetta tal-Liġi Federali I, p. 10) (mingħajr kontenut li għandu jiġi notifikat). L-Att dwar il-Protezzjoni tal-Ħaddiema Żgħażagħ jista' jiġi aċċessat onlajn taħt http://www.gesetze-im-internet.de/jarbschg/.
It-testi bażiċi ntbagħtu fil-kuntest ta’ notifika preċedenti: 2007/0586/D


11. Invocation of the Emergency Procedure
Le


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Le


14. Fiscal measures
Le


15. Impact assessment
Fir-rigward tal-preżentazzjoni ddettaljata tal-konsegwenzi legali, qiegħda ssir referenza għal Punt A VI. tal-Memorandum Spjegattiv.


16. TBT and SPS aspects
Aspett OTK

LE - L-abbozz m’għandu l-ebda impatt sinifikanti fuq il-kummerċ internazzjonali.

Aspett SPS

Le – L-abbozz mhuwiex miżura sanitarja jew fitosanitarja
**********
Il-Kummissjoni Ewropea

Direttiva tal-Pont ta’ kuntatt 98/34
Fax: +32 229 98043
email: dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification