Notification Detail

Draft act to protect children and young people from the dangers of using electronic cigarettes and electronic shishas

Notification Number: 2015/379/D (Germany)
Date received: 14/07/2015
End of Standstill: 15/10/2015

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Ziņa 002

Komisijas ziņojums - TRIS/(2015) 02182
Direktīva 98/34/EC
Ziņojuma tulkošana 001
Notifikācija: 2015/0379/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201502182.LV)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2015 0379 D LV 14-07-2015 D NOTIF2. Member State
D


3. Department Responsible
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E B 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6353, Fax: 0049-30-2014-5379, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Originating Department
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Referat 503, 53107 Bonn
Tel.: 0049-228-930-2717, Fax: 0049-3018-555-42717, E-Mail: susanne.schuster@bmfsfj.bund.de


4. Notification Number
2015/0379/D - C10C


5. Title
Projekts Likumam par bērnu un pusaudžu aizsardzību pret apdraudējumu, ko rada elektronisko cigarešu un elektronisko ūdenspīpju lietošana


6. Products Concerned
- Tabakas izstrādājumi
- Citi nikotīnu saturoši izstrādājumi un to flakoni (elektroniskās cigaretes, elektroniskās ūdenspīpes un to uzpildes flakoni)
- Nikotīnu nesaturoši izstrādājumi, piemēram, elektroniskās cigaretes vai elektroniskās ūdenspīpes, kurās šķidrums tiek iztvaicēts pa elektronisku sildelementu un radušies aerosoli tiek ieelpoti caur muti, kā arī to uzpildes flakoni


7. Notification Under Another Act8. Main Content
Bērnu un pusaudžu aizsardzībai pret apdraudējumu, ko rada tabakas izstrādājumu, elektronisko cigarešu un elektronisko ūdenspīpju lietošana, tiek veikti šādi pasākumi:

1) tabakas izstrādājumu izsniegšanas un lietošanas aizliegumi tiek attiecināti arī uz elektroniskajām cigaretēm un elektroniskajām ūdenspīpēm, kā arī to uzpildes flakoniem;

2) tiek nodrošināts, ka tabakas izstrādājumi, elektroniskās cigaretes un elektroniskās ūdenspīpes, kā arī to uzpildes flakoni, tiek izsniegti tikai pieaugušajiem arī tirdzniecībā pa pastu;

3) aizliegums izsniegt tabakas izstrādājumus pusaudžiem darba attiecību ietvaros tiek attiecināts arī uz elektroniskajām cigaretēm un elektroniskajām ūdenspīpēm, kā arī to uzpildes flakoniem (grozījumi Pusaudžu darba aizsardzības likumā [Jugendarbeitsschutzgesetz]).


9. Brief Statement of Grounds
Bērnu un pusaudžu veselības aizsardzība un atkarību profilakse:
Kaitīgā ietekme uz veselību, ko rada tabakas izstrādājumi un tiem radniecīgi izstrādājumi, piemēram, elektroniskās cigaretes, kurās nikotīnu saturoša tvaika ieelpošanai izmanto iemuti, un to uzpildes flakoni ar nikotīnu saturošiem šķidrumiem (skat. Direktīvas 2014/40/ES 1. panta f) punktu un 2. panta 16) un 17) punktu), neirotoksīna un narkotiskās vielas nikotīna dēļ ir atzīta un neapstrīdama. Direktīvas 2014/40/ES preambulas 21) apsvērumā dalībvalstis tiek mudinātas novērst šādu izstrādājumu pārdošanu bērniem un pusaudžiem, šim nolūkam pieņemot piemērotus pasākumus, ar kuriem nosaka un liek ievērot vecuma ierobežojumus. Interneta tirdzniecības laikmetā to var efektīvi izdarīt tikai, noteikumus atbilstoši attiecinot arī uz tirdzniecību pa pastu. Lietošanas aizliegumu mērķis ir tieša aizsardzība.
Pētījumi, ko 2015. gadā veica Federālais riska novērtēšanas institūts (http://www.bfr.bund.de/cm/343/nikotinfreie-e-shishas-bergen-gesundheitliche-risiken.pdf) un Vācijas Vēža izpētes centrs (http://www.dkfz.de/de/tabakkontrolle/download/Publikationen/AdWfP/AdWfdP_Gesundheitsgefaehrdung_von_Kindern_und_Jugendlichen_durch_E-Zigaretten.pdf), pierāda, ka arī nikotīnu nesaturošu elektronisko cigarešu un elektronisko ūdenspīpju lietošana bērniem un pusaudžiem izraisa veselības kaitējuma riskus. Tādēļ jānodrošina tieši tāda pati attieksme, kā pret attiecīgajiem nikotīnu saturošajiem izstrādājumiem.


10. Reference Documents - Basic Texts
Atsauces uz pamatdokumentiem: 2002. gada 23. jūlija Likums par nepilngadīgo aizsardzību [Jugendschutzgesetz] (BGBl. I, 2730. lpp.), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2013. gada 7. augusta Likuma (BGBl. I, 3154. lpp.) 2. panta 55. punktu un 4. panta 36. punktu.
Likums par nepilngadīgo aizsardzību ir pieejams internetā http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/, un tas bija atsauces teksts saistībā ar paziņojumiem ar numuriem: 2004/0192/D, 2007/0579/D, 2007/0586/D, 2010/0394/D, 2010/0604/D.

1976. gada 12. aprīļa Pusaudžu darba aizsardzības likums (JArbSchG) (BGBl. I, 965. lpp.), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2015. gada 21. janvāra Likuma (BGBl. I, 10. lpp.) 2. panta 7. punktu (par tā saturu nav jāiesniedz paziņojums). JArbSchG ir pieejams internetā http://www.gesetze-im-internet.de/jarbschg/.
Pamatteksti iesniegti iepriekšējā paziņojumā: 2007/0586/D.


11. Invocation of the Emergency Procedure12. Grounds for the Emergency13. Confidentiality14. Fiscal measures15. Impact assessment
Attiecībā uz likuma tiesiskās ietekmes detalizētu aprakstu tiek norādīts uz likumprojekta paskaidrojuma raksta A daļas VI punktu.


16. TBT and SPS aspects
TBT aspekts

NĒ — projektam nav būtiskas ietekmes uz starptautisko tirdzniecību.

SPS aspekts

NĒ — projekts nav sanitārs vai fitosanitārs pasākums.
**********
Eiropas Komisijas

Direktīvas 98/34 kontaktpunkts
Fakss: +32 229 98043
e-pasts: dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification