Notification Detail

Draft act to protect children and young people from the dangers of using electronic cigarettes and electronic shishas

Notification Number: 2015/379/D (Germany)
Date received: 14/07/2015
End of Standstill: 15/10/2015

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2015) 02182
Direktiva 98/34/EZ
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2015/0379/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare - Ne otvara odgode.

(MSG: 201502182.HR)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2015 0379 D HR 14-07-2015 D NOTIF2. Member State
D


3. Department Responsible
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E B 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6353, Fax: 0049-30-2014-5379, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Originating Department
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Referat 503, 53107 Bonn
Tel.: 0049-228-930-2717, Fax: 0049-3018-555-42717, E-Mail: susanne.schuster@bmfsfj.bund.de


4. Notification Number
2015/0379/D - C10C


5. Title
Nacrt Zakona za zaštitu djece i adolescenata od opasnosti konzumiranja elektroničkih cigareta i elektroničkih šiša


6. Products Concerned
– duhanski proizvodi
– drugi nikotinski proizvodi i njihovi spremnici (elektroničke cigarete i elektroničke šiše, kao i njihovi spremnici za punjenje)
– beznikotinski proizvodi poput elektroničkih cigareta ili elektroničkih šiša u kojima tekućina isparava s pomoću elektroničkog grijača, a aerosol koji nastaje udiše se ustima, kao i njihovi spremnici za punjenje


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Radi zaštite djece i adolescenata od opasnosti konzumiranja duhanskih proizvoda, elektroničkih cigareta i elektroničkih šiša donose se sljedeće mjere:

1. Zabrana prodaje i konzumiranja duhanskih proizvoda proširuje se na elektroničke cigarete i elektroničke šiše, kao i njihove spremnike za punjenje.

2. Utvrđuje se da se duhanski proizvodi, elektroničke cigarete i elektroničke šiše, kao i njihovi spremnici za punjenje mogu i preko kupovine i slanja poštom prodati isključivo odrasloj osobi.

3. Zabrana prodaje duhanskih proizvoda adolescentima u okviru
radnog odnosa proširuje se na elektroničke cigarete i elektroničke šiše, kao i njihove spremnike za punjenje. (Prilagodba Zakonu o zaštiti zapošljavanja mladih).


9. Brief Statement of Grounds
Zaštita zdravlja i prevencija ovisnosti kod djece i adolescenata:
Za zdravlje štetno djelovanje duhanskih proizvoda i proizvoda povezanih s duhanom, poput elektroničih cigareta koje se koriste za konzumiranje pare koja sadrži nikotin s pomoću nastavka za usta i odgovarajućih spreminka za punjenje s tekućinom koja sadrži nikotin (usp. članak 1. točku (f) i članak 2. stavke 16. i 17. Direktive 2014/40/EU) prepoznato je i neosporno na temelju neurotoksina i narkotika nikotina. Prema stavku (21) preambule Direktive 2014/40/EU trebalo bi poticati države članice da spriječe prodaju takvih proizvoda djeci i adolescentima usvajanjem prikladnih mjera koje određuju i provode dobna ograničenja. U vrijeme mrežnog trgovanja to može biti uspješno samo ako se pravilno oslovi i problematika kupovine i slanja poštom. Zabrane konzumiranja služe neposrednoj zaštiti.
Studije iz 2015. Saveznog instituta za ocjenjivanje rizika (http://www.bfr.bund.de/cm/343/nikotinfreie-e-shishas-bergen-gesundheitliche-risiken.pdf) i njemačkog Centra za i straživanje raka (http://www.dkfz.de/de/tabakkontrolle/download/Publikationen/AdWfP/AdWfdP_Gesundheitsgefaehrdung_von_Kindern_und_Jugendlichen_durch_E-Zigaretten.pdf) dokazuju da za djecu i adolescente i konzumiranje beznikotinskih elektroničkih cigareta i elektroničkih šiša nosi zdravstvene rizike. Stoga treba uslijediti jednako postupanje s odgovarajućim proizvodima koji sadrže nikotin.


10. Reference Documents - Basic Texts
Upućivanje na temeljne tekstove: Zakon o zaštiti mladih od 23. srpnja 2002. (Savezni službeni list dio I. str. 2730.), zadnje izmijenjenog člankom 2. stavkom 55. i člankom 4. stavkom 36. Zakona od 7. kolovoza 2013. (Savezni službeni list, dio I. str. 3154.).
Zakonu o zaštiti mladih može se pristupiti online na http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/ i on je bio tekst na koji se upućuje u okviru notifikacija s brojevima: 2004/0192/D, 2007/0579/D, 2007/0586/D, 2010/0394/D, 2010/0604/D.

Zakon o zaštiti mladih (JArbSchG) od 12. travnja 1976 (Savezni službeni list dio I. str. 965.), zadnje izmijenjen člankom 2. stavkom 7. Zakona od 21. siječnja 2015. (Savezni službeni list dio I., str. 10) (bez sadržaja kojeg je obvezno notificirati). JArbSchG-u se može pristupiti online na http://www.gesetze-im-internet.de/jarbschg/
Temeljni su tekstovi proslijeđeni u okviru prethodne notifikacije: 2007/0586/D


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
S obzirom na detaljni opis regulatornih učinaka na točku A VI. upućuje na temelju nacrta zakona.


16. TBT and SPS aspects
Sa stajališta TBT-a

NE - Nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.

Sa stajališta SPS-a

Ne - Nacrt nije sanitarna niti fitosanitarna mjera
**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive 98/34
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification