Notification Detail

Draft act to protect children and young people from the dangers of using electronic cigarettes and electronic shishas

Notification Number: 2015/379/D (Germany)
Date received: 14/07/2015
End of Standstill: 15/10/2015

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Meddelelse 002

Kommissionens meddelelse - TRIS/(2015) 02182
Direktiv 98/34/EF
Oversættelse af meddelelsen 001
Notifikation: 2015/0379/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201502182.DA)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2015 0379 D DA 14-07-2015 D NOTIF2. Member State
D


3. Department Responsible
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E B 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6353, Fax: 0049-30-2014-5379, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Originating Department
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Referat 503, 53107 Bonn
Tel.: 0049-228-930-2717, Fax: 0049-3018-555-42717, E-Mail: susanne.schuster@bmfsfj.bund.de


4. Notification Number
2015/0379/D - C10C


5. Title
Lovforslag om beskyttelse af børn og unge mod farerne forbundet med anvendelsen af e-cigaretter og e-vandpiber


6. Products Concerned
- tobakvarer
- andre nikotinholdige produkter og deres beholdere (e-cigaretter og e-vandpiber samt disses genopfyldningsbeholdere)
- nikotinfrie produkter som e-cigaretter eller e-vandpiber i hvilke en væske ved hjælp af et elektronisk varmeelement fordamper og de fremkomne aerosoler indåndes med munden, samt disses genopfyldningsbeholdere


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Til beskyttelse af børn og unge mod farerne forbundet med anvendelsen af tobakvarer, e-cigaretter og e-vandpiber træffes følgende foranstaltninger:

1. Forbuddene mod salg og anvendelse af tobakvarer, e-cigaretter og e-vandpiber samt disses genopfyldningsbeholdere udvides.

2. Det skal sikres, at tobakvarer, e-cigaretter og e-vandpiber samt disses genopfyldningsbeholdere også via postordrer kun bliver leveret til voksne.

3. Forbuddet mod salg af tobakvarer til unge inden for rammerne af
ansættelsesforhold udvides ligeledes til at omfatte e-cigaretter og e-vandpiber samt disses genopfyldningsbeholdere. (tilpasning i loven om beskyttelse af unge på arbejdspladsen).


9. Brief Statement of Grounds
Sundhedsbeskyttelse og misbrugsforebyggelse hos børn og unge:
Den sundhedsskadelige virkning af tobaksprodukter samt produkter forbundet hermed såsom e-cigaretter, der anvendes til indtagelse af nikotinholdige dampe ved hjælp af at mundstykke og tilsvarende genopfyldningsbeholdere med nikotinholdige væsker (jf. artikel 1, litra f), og artikel 2, nr. 16 og 17 i direktivet 2014/40/EU) er grundet nervegiften og det narkotiske stor nikotin anerkendt og ubestridt. Således opfordres medlemsstaterne i betragtning 21 i direktivet 2014/40/EU til at forhindre salget af disse produkter til børn og unge, idet de udsteder egnede foranstaltninger til fastlæggelse og håndhævelse af aldersgrænser. I denne tid præget af onlinehandel kan dette kun lykkedes effektivt, hvis også postordrer adresseres i overensstemmelse hermed. Forbud mod anvendelse virker direkte beskyttende.
Undersøgelser fra 2015 fra forbundsinstitutet for risikovurdering (http://www.bfr.bund.de/cm/343/nikotinfreie-e-shishas-bergen-gesundheitliche-risiken.pdf) og undersøgelse fra det tyske kræftforskningscenter (http://www.dkfz.de/de/tabakkontrolle/download/Publikationen/AdWfP/AdWfdP_Gesundheitsgefaehrdung_von_Kindern_und_Jugendlichen_durch_E-Zigaretten.pdf) dokumenterer, at også anvendelsen af nikotinfrie e-cigaretter og e-vandpiber indebærer sundhedsrisici for børn og unge. Derfor skal der ske en ligebehandling med tilsvarende nikotinholdige produkter.


10. Reference Documents - Basic Texts
Henvisning til grundteksterne: Loven om beskyttelse af mindreårige af 23. juli 2002 (Tysklands lovtidende BGBl. I s. 2730), senest ændret ved artikel 2, stk. 55, og artikel 4, stk. 36, i loven af 7. august 2013 (Tysklands lovtidende BGBl. I, s. 3154).
Loven om beskyttelse af mindreårige kan hentes online fra http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/ og havde i referenceteksten inden for rammerne af anmeldelsen numrene: 2004/0192/D, 2007/0579/D, 2007/0586/D, 2010/0394/D, 2010/0604/D.

Loven om beskyttelse af unge på arbejdspladsen (JArbSchG) af 12. april 1976 (Tysklands lovtidende BGBI. I s. 965), senest ændret ved artikel 2, stk. 7, i loven af 21. januar 2015 (Tysklands lovtidende BGBl. I s. 10) (uden anmeldelsesberettiget indhold). Loven om beskyttelse af unge på arbejdspladsen kan hentes online fra http://bundesrecht.juris.de/juschg.
Grundteksterne blev fremsendt inden for rammerne af en tidligere notifikation: 2007/0586/D


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nej


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Nej


14. Fiscal measures
Nej


15. Impact assessment
Hvad angår den detaljerede beskrivelse af lovens følger, henvises der til punkt A VI i lovforslagets grundlag.


16. TBT and SPS aspects
TBT-aspekt

Nej, udkastet har ingen væsentlig indvirkning på den internationale handel.

SPS-aspekt

Nej, udkastet er ikke nogen sundhedsmæssig eller plantesundhedsmæssig foranstaltning
**********
Europa-Kommissionen

Kontaktadresse Direktiv 98/34
Fax: +32 229 98043
email: dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification