Notification Detail

Draft act to protect children and young people from the dangers of using electronic cigarettes and electronic shishas

Notification Number: 2015/379/D (Germany)
Date received: 14/07/2015
End of Standstill: 15/10/2015

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Zpráva 002

Zpráva od Komise - TRIS/(2015) 02182
směrnice 98/34/ES
Překlad zprávy 001
Oznámení: 2015/0379/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201502182.CS)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2015 0379 D CS 14-07-2015 D NOTIF2. Member State
D


3. Department Responsible
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E B 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6353, Fax: 0049-30-2014-5379, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Originating Department
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Referat 503, 53107 Bonn
Tel.: 0049-228-930-2717, Fax: 0049-3018-555-42717, E-Mail: susanne.schuster@bmfsfj.bund.de


4. Notification Number
2015/0379/D - C10C


5. Title
Návrh zákona na ochranu dětí a mladistvých před riziky užívání elektronických cigaret a elektronických vodních dýmek


6. Products Concerned
- tabákové zboží
- ostatní výrobky s obsahem nikotinu a jejich nádoby (elektronické cigarety
a elektronické vodní dýmky, a rovněž nádoby s jejich náplní)
- výrobky bez obsahu nikotinu, jako elektronické cigarety nebo elektronické vodní dýmky, ve kterých je kapalina měněna na páru pomocí elektronického nahřívacího prvku
a vzniklé aerosoly jsou vdechovány ústy, a rovněž nádoby s jejich náplní


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Na ochranu dětí a mladistvých před riziky užívání tabákových produktů, elektronických cigaret a elektronických vodních dýmek jsou učiněna následující opatření:

1. Zákazy podávání a užívání tabákových výrobků jsou rozšířeny na elektronické cigarety a elektronické vodní dýmky, a rovněž nádoby s jejich náplněmi.

2. Je zajištěno, aby tabákové výrobky, elektronické cigarety a elektronické vodní dýmky, a rovněž nádoby s jejich náplněmi byly prodávány, také v případě zásilkového obchodu, pouze dospělým osobám.

3. Zákaz prodeje tabákových produktů mladistvým v rámci pracovních poměrů je rozšířen stejně tak na elektronické cigarety a elektronické vodní dýmky, a rovněž na nádoby
s jejich náplněmi. (Přizpůsobení v rámci zákona o pracovní ochraně mladistvých).


9. Brief Statement of Grounds
Ochrana zdraví a prevence závislostí dětí a mladistvých:
Zdraví škodlivý účinek tabákových výrobků, a rovněž jim příbuzných produktů, jako jsou elektronické cigarety, které jsou používány pro konzumaci par s obsahem nikotinu prostřednictvím náústku a odpovídajících nádob s náplní kapalin s obsahem nikotinu (srov. článek 1 písmeno f a článek 2 číslo 16 a 17 směrnice 2014/40/EU), je na základě nervových jedů a látek způsobujících závislost na nikotinu uznaný a nepopiratelný. Tak jsou členské státy na podkladu úvahy 21 směrnice 2014/40/EU nabádány k tomu, aby zabránily prodeji těchto výrobků dětem a mladistvým, přičemž vydávají vhodná opatření ke stanovení a prosazování věkových hranic. V dobách obchodů online toho může být efektivně dosaženo tehdy, pokud je odpovídajícím způsobem zjištěna adresa zásilkového obchodu. Zákazy konzumace slouží
k bezprostřední ochraně.
Studie z roku 2015 provedené Spolkovým institutem pro hodnocení rizik (http://www.bfr.bund.de/cm/343/nikotinfreie-e-shishas-bergen-gesundheitliche-risiken.pdf) a Německého centra pro výzkum rakoviny (http://www.dkfz.de/de/tabakkontrolle/download/Publikationen/AdWfP/AdWfdP_Gesundheitsgefaehrdung_von_Kindern_und_Jugendlichen_durch_E-Zigaretten.pdf) dokládají, že také konzumace elektronických cigaret bez obsahu nikotinu a elektronických vodních dýmek skýtá riziko ohrožení zdraví dětí a mladistvých. Proto má nastat opatření, které je postaveno
na roveň výrobkům, které obsahují nikotin.


10. Reference Documents - Basic Texts
Odkaz na související texty: Zákon na ochranu mladistvých ze dne 23. července 2002 (Spolková sbírka zákonů I, str. 2730), naposledy změněno článkem 2 odst. 55 a článkem 4 odst. 36 zákona ze dne 7. srpna 2013 (Spolková sbírka zákonů I, str. 3154).
Zákon na ochranu mladistvých lze získat na internetu na adrese http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/ a byl podkladovým textem v rámci notifikací s čísly: 2004/0192/D, 2007/0579/D, 2007/0586/D, 2010/0394/D, 2010/0604/D.

Zákon o pracovní ochraně mladistvých (JArbSchG) ze dne 12. dubna 1976 (Spolková sbírka zákonů I, str. 965), naposledy změněn článkem 2 odst. 7 zákona ze dne 21. ledna 2015 (Spolková sbírka zákonů I, str. 10) (bez obsahu podléhajícího notifikaci). JArbSchG lze získat na internetu na adrese http://www.gesetze-im-internet.de/jarbschg/.
Podkladové texty byly zveřejněny v rámci dřívější notifikace: 2007/0586/D


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
Vzhledem k podrobnému znázornění důsledků zákona je poukazováno na bod A VI. zdůvodnění návrhu zákona.


16. TBT and SPS aspects
Dohoda TBT

NE - Návrh nemá zásadní vliv na mezinárodní obchod.

SPS - Dohoda o uplatňování sanitárních a fytosanitárních opatření

Ne - Návrh není zdravotně policejním opatřením ani opatřením ve smyslu právní ochrany rostlin.
**********
Evropská komise

Kontaktní bod směrnice 98/34/ES
Fax: +32 229 98043
email: dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification