Notification Detail

Draft royal decree adopting the quality standard for beer and malt drinks.

Notification Number: 2015/294/E (Spain)
Date received: 12/06/2015
End of Standstill: 14/09/2015 ( 14/12/2015)

Issue of comments by: Germany
Issue of detailed opinion by: Commission
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
es
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Sporočilo 002

Sporočilo Komisije - TRIS/(2015) 01740
Direktiva 98/34/ES
Prevod sporočila 001
Obvestilo: 2015/0294/E

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201501740.SL)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2015 0294 E SL 12-06-2015 E NOTIF2. Member State
E


3. Department Responsible
Subdirección General de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes, Comunicaciones y Medio Ambiente.
Dirección General de Coordinación de Políticas Comunes y de Asuntos Generales de la Unión Europea.
Secretaría de Estado para la Unión Europea.
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
C/ Serrano Galvache, 26, 4ª planta, Torre Sur (28071 Madrid)
Teléfonos: 91 379 84 64 y 91 379 17 80
Fax: 91 379 84 01
Dirección correo electrónico: d83-189@ue.maec.es


3. Originating Department
Dirección General de la Industria Alimentaria
Subdirección General de Control y de Laboratorios Alimentarios
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Plaza de Santa Isabel, 1
28071- Madrid


4. Notification Number
2015/0294/E - C50A


5. Title
Osnutek Kraljevega odloka o sprejetju standarda kakovosti za pivo in pijače iz slada.


6. Products Concerned
Pivo in pijače iz slada.


7. Notification Under Another Act
- Uredba (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom, spremembah uredb (ES) št. 1924/2006 in (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta.


8. Main Content
Zadevne opredelitve surovin, proizvodov in proizvodnih metod; prepovedane prakse; omejitev pri uporabi drugih sestavin; značilnosti končnih proizvodov; specifikacije glede informacij o živilih, zagotovljenih potrošnikom; zahteve glede prodaje in distribucije piva v sodih ali v drugih velikih embalažah; analitske metode.


9. Brief Statement of Grounds
Stanje na trgu piva in pijač iz slada narekuje posodobitev živilskega standarda kakovosti za te proizvode, tako glede uradnega poimenovanja različnih kategorij piva in pijač iz slada z vključitvijo in ureditvijo novih proizvodov, ki so že prisotni na trgu, kakor tudi glede proizvodnje teh proizvodov v Španiji.

Cilji standarda so:

Posodobitev nacionalnega standarda glede izdelave in trženja piva in pijač iz slada ob razvoju tehnoloških inovacij, razvoju trgov in spreminjanju pričakovanj potrošnikov.

Izboljšanje konkurenčnosti nacionalnega sektorja piva in pijač iz slada, zagotavljanje lojalne konkurence med industrijami in vzpostavitev enakih pogojev za vse proizvajalce.

Zagotavljanje potrošnikom primernih informacij, ki jim bodo omogočale pravico do izbire pri nakupu.

Poenostavitev trenutnega standarda s poenotenjem nacionalnih določb glede piva in pijač iz slada z vidika živilske kakovosti.


10. Reference Documents - Basic Texts
Osnovna besedila ne obstajajo


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
Vidik TOT

NE – osnutek ne bo imel znatnega vpliva na mednarodno trgovino.

Vidik SFS

NE – osnutek ne bo imel znatnega vpliva na mednarodno trgovino.

Ne – osnutek ni sanitarni niti fitosanitarni ukrep
**********
Evropska komisija

Direktiva o kontaktni točki 98/34
Faks: +32 229 98043
e-naslov: dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification