Notification Detail

Draft royal decree adopting the quality standard for beer and malt drinks.

Notification Number: 2015/294/E (Spain)
Date received: 12/06/2015
End of Standstill: 14/09/2015 ( 14/12/2015)

Issue of comments by: Germany
Issue of detailed opinion by: Commission
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
es
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Mesaj 002

Comunicarea Comisiei - TRIS/(2015) 01740
Directiva 98/34/CE
Traducerea mesajului 001
Notificare: 2015/0294/E

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201501740.RO)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2015 0294 E RO 12-06-2015 E NOTIF2. Member State
E


3. Department Responsible
Subdirección General de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes, Comunicaciones y Medio Ambiente.
Dirección General de Coordinación de Políticas Comunes y de Asuntos Generales de la Unión Europea.
Secretaría de Estado para la Unión Europea.
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
C/ Serrano Galvache, 26, 4ª planta, Torre Sur (28071 Madrid)
Teléfonos: 91 379 84 64 y 91 379 17 80
Fax: 91 379 84 01
Dirección correo electrónico: d83-189@ue.maec.es


3. Originating Department
Dirección General de la Industria Alimentaria
Subdirección General de Control y de Laboratorios Alimentarios
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Plaza de Santa Isabel, 1
28071- Madrid


4. Notification Number
2015/0294/E - C50A


5. Title
Proiect de decret regal de aprobare a standardului de calitate pentru bere şi băuturile pe bază de malţ.


6. Products Concerned
Bere şi băuturi pe bază de malţ.


7. Notification Under Another Act
- Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1924/2006 şi (CE) nr. 1925/2006 ale Parlamentului European şi ale Consiliului.


8. Main Content
Definiţii referitoare la materii prime, produse şi metode de fabricare; practici interzise; restricţii privind utilizarea altor ingrediente; proprietăţi ale produselor finite; specificaţii privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare; cerinţe pentru vânzarea şi servirea berii din butoi sau din alte recipiente de mari dimensiuni; metode analitice.


9. Brief Statement of Grounds
Realitatea de pe piaţa berii şi a produselor pe bază de malţ impune necesitatea de actualizare a standardelor de calitate a produselor alimentare pentru aceste produse, atât în ceea ce priveşte denumirile legale ale mai multor categorii de bere şi băuturi pe bază de malţ, prin includerea şi reglementarea noilor produse care există în prezent pe piaţă, cât şi în ceea ce priveşte fabricarea acestor produse în Spania.

Obiectivele standardului sunt:

De a actualiza reglementările naţionale privind producţia şi introducerea pe piaţă a berii şi a băuturilor pe bază de malţ în vederea dezvoltării inovaţiilor tehnologice, evoluţiei pieţelor şi modificării percepţiei consumatorilor.

De a îmbunătăţi concurenţa în domeniul industriei naţionale a berii şi băuturilor pe bază de malţ, de a asigura concurenţa loială între producători şi de a asigura aceleaşi condiţii pentru toţi producătorii.

De a informa corect consumatorii prin facilitarea dreptului acestora la liberă alegere în procesul de cumpărare.

De a simplifica reglementările actuale, standardizarea, din perspectiva calităţii produselor alimentare, dispoziţiile naţionale privind berea şi băuturile pe bază de malţ.


10. Reference Documents - Basic Texts
Nu există text(e) de bază disponibil(e).


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nu


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Nu


14. Fiscal measures
Nu


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
Aspect TBT

Nu – Proiectul nu are un impact semnificativ asupra comerţului internaţional.

Aspect SPS

Nu – Proiectul nu are un impact semnificativ asupra comerţului internaţional.

Nu – Proiectul nu este o măsură sanitară sau fitosanitară.
**********
Comisiei Europene

Punct de contact pentru Directiva 98/34
Fax: +32 229 98043
email: Dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification