Notification Detail

Draft royal decree adopting the quality standard for beer and malt drinks.

Notification Number: 2015/294/E (Spain)
Date received: 12/06/2015
End of Standstill: 14/09/2015 ( 14/12/2015)

Issue of comments by: Germany
Issue of detailed opinion by: Commission
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
es
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Wiadomość 002

Informacja od Komisji - TRIS/(2015) 01740
dyrektywa 98/34/WE
Tłumaczenie wiadomości 001
Powiadomienie: 2015/0294/E

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201501740.PL)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2015 0294 E PL 12-06-2015 E NOTIF2. Member State
E


3. Department Responsible
Subdirección General de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes, Comunicaciones y Medio Ambiente.
Dirección General de Coordinación de Políticas Comunes y de Asuntos Generales de la Unión Europea.
Secretaría de Estado para la Unión Europea.
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
C/ Serrano Galvache, 26, 4a planta, Torre Sur (28071 Madrid)
Teléfonos: 91 379 84 64 y 91 379 17 80
Fax: 91 379 84 01
Dirección correo electrónico: d83-189@ue.maec.es


3. Originating Department
Dirección General de la Industria Alimentaria
Subdirección General de Control y de Laboratorios Alimentarios
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Plaza de Santa Isabel, 1
28071- Madrid


4. Notification Number
2015/0294/E - C50A


5. Title
Projekt dekretu królewskiego w sprawie zatwierdzenia normy jakości dla piwa i napojów słodowych.


6. Products Concerned
Piwo i napoje słodowe.


7. Notification Under Another Act
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności i zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006.


8. Main Content
Definicje dotyczące surowców, wyrobów i metod produkcji; praktyki zabronione; ograniczenia zastosowania innych składników; cechy określonych wyrobów; specyfikacja informacji na temat żywności przekazywanych konsumentom; wymogi dotyczące sprzedaży i wysyłki piwa w beczkach lub innych dużych formatach; metody analityczne.


9. Brief Statement of Grounds
Ze względu na realia rynku piwa i napojów słodowych konieczna jest aktualizacja przepisów dotyczących jakości żywnościowej tych wyrobów, zarówno w odniesieniu do nazw prawnych poszczególnych kategorii piwa i napojów słodowych, wraz z włączeniem i regulacją nowych wyrobów już obecnych na rynku, jak i do produkcji tych wyrobów w Hiszpanii.

Przepis ma na celu:

aktualizację krajowych przepisów dotyczących wyrobu i wprowadzania do obrotu piw i napojów słodowych w związku z rozwojem innowacji technologicznych, rozwojem rynków i zmianą oczekiwań konsumentów;

poprawę konkurencyjności krajowego sektora piwa i napojów słodowych, zagwarantowanie uczciwej konkurencji między poszczególnymi branżami i zapewnienie jednolitych warunków wszystkim producentom;

zapewnienie konsumentom odpowiednich informacji w celu ułatwienia korzystania z prawa do wyboru podczas zakupu;

uproszczenie aktualnych przepisów poprzez ujednolicenie krajowych przepisów dotyczących piwa i napojów słodowych pod względem kwestii jakości żywności.


10. Reference Documents - Basic Texts
Brak podstawowego tekstu


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nie


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Nie


14. Fiscal measures
Nie


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
Aspekty TBT

NIE - Projekt nie wpłynie znacząco na handel międzynarodowy.

Aspekty SPS

NIE - Projekt nie wpłynie znacząco na handel międzynarodowy.

Nie - Projekt nie jest środkiem sanitarnym ani fitosanitarnym.
**********
Komisji Europejskiej

Punkt kontaktowy Dyrektywa 98/34
faks: +32 229 98043
e-mail: dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification