Notification Detail

Draft royal decree adopting the quality standard for beer and malt drinks.

Notification Number: 2015/294/E (Spain)
Date received: 12/06/2015
End of Standstill: 14/09/2015 ( 14/12/2015)

Issue of comments by: Germany
Issue of detailed opinion by: Commission
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
es
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Bericht 002

Mededeling van de Commissie - TRIS/(2015) 01740
Richtlijn 98/34/EG
Vertaling van het bericht 001
Kennisgeving: 2015/0294/E

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201501740.NL)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2015 0294 E NL 12-06-2015 E NOTIF2. Member State
E


3. Department Responsible
Subdirección General de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes, Comunicaciones y Medio Ambiente.
Dirección General de Coordinación de Políticas Comunes y de Asuntos Generales de la Unión Europea.
Secretaría de Estado para la Unión Europea.
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
C/ Serrano Galvache, 26, 4ª planta, Torre Sur (28071 Madrid)
Teléfonos: 91 379 84 64 y 91 379 17 80
Fax: 91 379 84 01
Dirección correo electrónico: d83-189@ue.maec.es


3. Originating Department
Dirección General de la Industria Alimentaria
Subdirección General de Control y de Laboratorios Alimentarios
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Plaza de Santa Isabel, 1
28071- Madrid


4. Notification Number
2015/0294/E - C50A


5. Title
Ontwerp van een Koninklijk Besluit tot goedkeuring van de kwaliteitsnorm voor bier en moutdranken.


6. Products Concerned
Bier en moutdranken.


7. Notification Under Another Act
— Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1924/2006 en (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad.


8. Main Content
Definities met betrekking tot de grondstoffen, de producten en de vervaardigingsmethoden; verboden praktijken; beperking van het gebruik van andere ingrediënten; karakteristieken van de eindproducten; bijzonderheden van de aan de consumenten verstrekte voedselinformatie; vereisten voor de verkoop en distributie van vatbier of andere grote formaten; analysemethoden.


9. Brief Statement of Grounds
Gezien de huidige situatie van de markt voor bier en moutdranken is het noodzakelijk om de regelgeving betreffende de voedselkwaliteit van deze producten bij te werken, zowel wat betreft de wettelijke benaming van de verschillende categorieën bier en moutdranken, de opneming en regeling van de nieuwe producten die reeds op de markt bestaan, als wat betreft de vervaardiging van deze producten in Spanje.

Deze norm heeft tot doel:

de nationale regelgeving betreffende de vervaardiging en het op de markt aanbieden van bier en moutdranken bij te werken in het licht van de ontwikkeling van technologische innovaties, de ontwikkeling van de markten en de wijziging van de verwachtingen van de consument;

de concurrentie van de nationale sector voor bier en moutdranken te verbeteren, de eerlijke concurrentie tussen de industrieën te waarborgen en dezelfde voorwaarden voor alle producenten te scheppen;

toereikende informatie aan de consument te verstrekken die het recht van koopkeuze vergemakkelijkt;

de huidige regelgeving te vereenvoudigen door, vanuit het oogpunt van voedselkwaliteit, de nationale bepalingen inzake bier en moutdranken te unificeren.


10. Reference Documents - Basic Texts
Er zijn geen basisteksten


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nee


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Nee


14. Fiscal measures
Nee


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
TBT-aspect

Nee – Het ontwerp heeft geen grote invloed op de internationale handel.

SPS-aspect

Nee – Het ontwerp heeft geen grote invloed op de internationale handel.

Nee – Het ontwerp is geen sanitaire of fytosanitaire maatregel.
**********
Europese Commissie

Contactpunt Richtlijn 98/34
Fax: +32 229 98043
email: dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification