Notification Detail

Draft royal decree adopting the quality standard for beer and malt drinks.

Notification Number: 2015/294/E (Spain)
Date received: 12/06/2015
End of Standstill: 14/09/2015 ( 14/12/2015)

Issue of comments by: Germany
Issue of detailed opinion by: Commission
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
es
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Ziņa 002

Komisijas ziņojums - TRIS/(2015) 01740
Direktīva 98/34/EC
Ziņojuma tulkošana 001
Notifikācija: 2015/0294/E

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201501740.LV)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2015 0294 E LV 12-06-2015 E NOTIF2. Member State
E


3. Department Responsible
Subdirección General de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes, Comunicaciones y Medio Ambiente.
Dirección General de Coordinación de Políticas Comunes y de Asuntos Generales de la Unión Europea.
Secretaría de Estado para la Unión Europea.
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
C/ Serrano Galvache, 26, 4ª planta, Torre Sur (28071 Madrid)
Teléfonos: 91 379 84 64 y 91 379 17 80
Fax: 91 379 84 01
Dirección correo electrónico: d83-189@ue.maec.es


3. Originating Department
Dirección General de la Industria Alimentaria
Subdirección General de Control y de Laboratorios Alimentarios
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Plaza de Santa Isabel, 1
28071- Madrid


4. Notification Number
2015/0294/E - C50A


5. Title
Karaļa dekrēta projekts, ar ko pieņem kvalitātes standartu alum un iesala dzērieniem


6. Products Concerned
Alus un iesala dzērieni.


7. Notification Under Another Act
– Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 25. oktobra Regula (ES) Nr. 1169/2011 par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem un par grozījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulās (EK) Nr. 1924/2006 un (EK) Nr. 1925/2006.


8. Main Content
Definīcijas attiecībā uz izejvielām, produktiem un ražošanas metodēm; aizliegtām darbībām; citu sastāvdaļu lietošanas ierobežojumiem; gatavo produktu īpašībām; prasībām par pārtikas produktu informāciju, ko sniedz patērētājiem; prasībām alus pārdošanai un pasniegšanai no mucām vai citām lielām tvertnēm; analīžu metodēm.


9. Brief Statement of Grounds
Alus un iesala dzērienu tirgus situācijas dēļ ir jāatjaunina šo pārtikas produktu kvalitātes standarti gan attiecībā uz dažādu alus un iesala dzērienu kategoriju oficiālajiem nosaukumiem, ietverot un reglamentējot arī jaunos produktus, kas tagad pieejami tirgū, gan attiecībā uz šo produktu ražošanu Spānijā.

Šo standartu mērķi ir šādi.

Atjaunināt valsts noteikumus attiecībā uz alus un iesala dzērienu ražošanu un laišanu tirgū, ņemot vērā tehnoloģiskās inovācijas, tirgu attīstību un pārmaiņas patērētāju prasībās.

Uzlabot Spānijas alus un iesala dzērienu nozares konkurētspēju, veicināt godīgu konkurenci starp ražotājiem un nodrošināt visiem ražotājiem vienlīdzīgus apstākļus.

Nodrošināt adekvātu informāciju patērētājiem, kas ļautu tiem īstenot izvēles brīvības tiesības.

Vienkāršot pašreizējos valsts noteikumus attiecībā uz alu un iesala dzērieniem, standartizējot tos no pārtikas produktu kvalitātes viedokļa.


10. Reference Documents - Basic Texts
Pamatteksta(-u) nav.


11. Invocation of the Emergency Procedure12. Grounds for the Emergency13. Confidentiality14. Fiscal measures15. Impact assessment16. TBT and SPS aspects
TBT aspekts

NĒ — projektam nav būtiskas ietekmes uz starptautisko tirdzniecību.

SPS aspekts

NĒ — projektam nav būtiskas ietekmes uz starptautisko tirdzniecību.

NĒ — projekts nav sanitārs vai fitosanitārs pasākums.
**********
Eiropas Komisijas

Direktīvas 98/34 kontaktpunkts
Fakss: +32 229 98043
e-pasts: dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification