Notification Detail

Draft royal decree adopting the quality standard for beer and malt drinks.

Notification Number: 2015/294/E (Spain)
Date received: 12/06/2015
End of Standstill: 14/09/2015 ( 14/12/2015)

Issue of comments by: Germany
Issue of detailed opinion by: Commission
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
es
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Pranešimas 002

Komisijos pranešimas - TRIS/(2015) 01740
Direktyva 98/34/EB
Pranešimo vertimas 001
Pranešimas: 2015/0294/E

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201501740.LT)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2015 0294 E LT 12-06-2015 E NOTIF2. Member State
E


3. Department Responsible
Subdirección General de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes, Comunicaciones y Medio Ambiente.
Dirección General de Coordinación de Políticas Comunes y de Asuntos Generales de la Unión Europea.
Secretaría de Estado para la Unión Europea.
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
C/ Serrano Galvache, 26, 4ª planta, Torre Sur (28071 Madrid)
Teléfonos: 91 379 84 64 y 91 379 17 80
Fax: 91 379 84 01
Dirección correo electrónico: d83-189@ue.maec.es


3. Originating Department
Dirección General de la Industria Alimentaria
Subdirección General de Control y de Laboratorios Alimentarios
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Plaza de Santa Isabel, 1
28071- Madrid


4. Notification Number
2015/0294/E - C50A


5. Title
Karališkojo dekreto, kuriuo patvirtinamas alaus ir salyklinių gėrimų kokybės standartas, projektas.


6. Products Concerned
Alus ir salykliniai gėrimai.


7. Notification Under Another Act
– 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1924/2006 ir (EB) Nr. 1925/2006.


8. Main Content
Apibrėžtys, susijusios su žaliavomis, produktais ir gamybos metodais; draudžiama veikla; apribojimas naudoti kitas sudedamąsias dalis; gataviems gaminiams būdingos savybės; vartotojui teikiamos informacijos apie maistą ypatumai; alaus statinėse ar kitose didelėse talpose pardavimo ir pilstymo reikalavimai; analizės metodai.


9. Brief Statement of Grounds
Atsižvelgiant į alaus ir salyklinių gėrimų rinkos padėtį, būtina atnaujinti su šių produktų maisto kokybe susijusius teisės aktus tiek dėl alaus ir salyklinių gėrimų skirtingų kategorijų juridinio pavadinimo įtraukiant ir reguliuojant jau rinkoje esančius naujus produktus, tiek dėl šių produktų gamybos Ispanijoje.

Standartu siekiama:

atnaujinti nacionalinius teisės aktus dėl alaus ir salyklinių gėrimų gamybos ir tiekimo rinkai atsižvelgiant į technologinių naujovių plėtrą, rinkų pokyčius ir besikeičiančius vartotojų lūkesčius,

padidinti nacionalinio alaus ir salyklinių gėrimų sektoriaus konkurencingumą, užtikrinti sąžiningą pramonės įmonių konkurenciją ir visiems gamintojams sudaryti tokias pat sąlygas,

suteikti vartotojui tinkamą informaciją, kad jam būtų užtikrinta teisė pasirinkti perkant,

supaprastinti esamus teisės aktus suderinant (maisto kokybės požiūriu) su alumi ir salykliniais gėrimais susijusias nacionalines nuostatas.


10. Reference Documents - Basic Texts
Pagrindinių tekstų nėra


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
Techninių prekybos kliūčių aspektas

NE – projektas nedaro didelės įtakos tarptautinei prekybai.

Sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių aspektas

NE – projektas nedaro didelės įtakos tarptautinei prekybai.

Ne – projektas nėra sanitarinė ar fitosanitarinė priemonė
**********
Europos Komisijos


Direktyvos 98/34 Kontaktinis taškas
Faksas: +32 229 98043
el. pašto adresas: dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification