Notification Detail

Draft royal decree adopting the quality standard for beer and malt drinks.

Notification Number: 2015/294/E (Spain)
Date received: 12/06/2015
End of Standstill: 14/09/2015 ( 14/12/2015)

Issue of comments by: Germany
Issue of detailed opinion by: Commission
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
es
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Sõnum 002

Komisjoni teade – TRIS/(2015) 01740
direktiiv 98/34/EÜ
Sõnumi tõlge 001
Teavitamine: 2015/0294/E

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201501740.ET)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2015 0294 E ET 12-06-2015 E NOTIF2. Member State
E


3. Department Responsible
Subdirección General de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes, Comunicaciones y Medio Ambiente.
Dirección General de Coordinación de Políticas Comunes y de Asuntos Generales de la Unión Europea.
Secretaría de Estado para la Unión Europea.
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
C/ Serrano Galvache, 26, 4ª planta, Torre Sur (28071 Madrid)
Teléfonos: 91 379 84 64 y 91 379 17 80
Fax: 91 379 84 01
Dirección correo electrónico: d83-189@ue.maec.es


3. Originating Department
Dirección General de la Industria Alimentaria
Subdirección General de Control y de Laboratorios Alimentarios
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Plaza de Santa Isabel, 1
28071- Madrid


4. Notification Number
2015/0294/E - C50A


5. Title
Kuningliku dekreedi eelnõu, millega võetakse vastu õlu ja linnasejookide kvaliteedistandard


6. Products Concerned
Õlu ja linnasejoogid


7. Notification Under Another Act
- Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta määrus (EL) nr 1169/2011, milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 1924/2006 ja (EÜ) nr 1925/2006.


8. Main Content
Toorainetega, toodetega ja tootmismeetoditega seonduvad määratlused; keelatud tegevused, muude koostisosade kasutamise piirangud; valmistoodete omadused; tarbijatele esitatava toidualase teabe eripärad; vaadiõlle ja muu suureformaadilise õlle müügi- ja teenindusnõuded, analüüsimeetodid.


9. Brief Statement of Grounds
Õlle ja linnasejookide turu tegelik olukord muudab vajalikuks ajakohastada nende toodete puhul toidu kvaliteedistandardeid nii erinevate õlle- ja linnasejookide kategooriate juriidiliste nimetuste osas, võttes arvesse ja reguleerides praegu turul olevaid uusi tooteid, kui ka nende toodete Hispaanias tootmise osas.

Standardi eesmärgid on järgmised:

ajakohastada õlle ja linnasejookide tootmist ja turustamist käsitlevaid riiklikke eeskirju tehnoloogiliste uuenduste, turu arengu ning tarbijate ootuste muutumise valguses;

parandada riikliku õlle ja linnasejookide tööstuse konkurentsivõimet, tagada õiglane konkurents tootjate vahel ning näha kõigile tootjatele ette ühesugused tingimused;

teavitada tarbijaid piisavalt, lihtsustades nende ostuvaliku tegemise õigust;

lihtsustada kehtivaid eeskirju, ühtlustades riiklikke õlle ja linnasejookide eeskirju toidu kvaliteedi seisukohast.


10. Reference Documents - Basic Texts
Seonduvad õigusaktid puuduvad.


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ei


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ei


14. Fiscal measures
Ei


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
TBT-leping

EI – eelnõu ei mõjuta märkimisväärselt rahvusvahelist kaubandust.

SPS-leping

Ei – eelnõu ei mõjuta märkimisväärselt rahvusvahelist kaubandust.

Ei – eelnõu ei reguleeri sanitaar- ega fütosanitaarmeedet.
**********
Euroopa Komisjon

Direktiivi 98/34/EÜ üldine kontaktinfo
faks: +32 229 98043
e-post: dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification