Notification Detail

Draft royal decree adopting the quality standard for beer and malt drinks.

Notification Number: 2015/294/E (Spain)
Date received: 12/06/2015
End of Standstill: 14/09/2015 ( 14/12/2015)

Issue of comments by: Germany
Issue of detailed opinion by: Commission
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
es
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Meddelelse 002

Kommissionens meddelelse - TRIS/(2015) 01740
Direktiv 98/34/EF
Oversættelse af meddelelsen 001
Notifikation: 2015/0294/E

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201501740.DA)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2015 0294 E DA 12-06-2015 E NOTIF2. Member State
E


3. Department Responsible
Subdirección General de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes, Comunicaciones y Medio Ambiente.
Dirección General de Coordinación de Políticas Comunes y de Asuntos Generales de la Unión Europea.
Secretaría de Estado para la Unión Europea.
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
C/ Serrano Galvache, 26, 4ª planta, Torre Sur (28071 Madrid)
Teléfonos: 91 379 84 64 y 91 379 17 80
Fax: 91 379 84 01
Dirección correo electrónico: d83-189@ue.maec.es


3. Originating Department
Dirección General de la Industria Alimentaria
Subdirección General de Control y de Laboratorios Alimentarios
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Plaza de Santa Isabel, 1
28071- Madrid


4. Notification Number
2015/0294/E - C50A


5. Title
Udkast til kongeligt dekret om godkendelse af en kvalitetsstandard for øl og maltdrikkevarer.


6. Products Concerned
Øl og maltdrikkevarer.


7. Notification Under Another Act
- Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 og (EF) nr. 1925/2006 .


8. Main Content
Definitioner vedrørende råstoffer, produkter og fremstillingsmetoder, ikke-tilladt praksis, begrænsninger vedrørende andre ingredienser, egenskaber for færdige produkter, specificitet i fødevareinformationen til forbrugeren, krav i forbindelse med salg og forsendelse af øl i tønder eller i større forsendelser, analysemetoder.


9. Brief Statement of Grounds
De faktiske forhold på markedet for øl og maltdrikkevarer bevirker, at der er behov for at opdatere lovgivningen vedrørende fødevarekvaliteten af denne type produkter, såvel i relation til betegnelse ifølge forskrifterne af de forskellige kategorier af øl og maltdrikkevarer, således at nye produkter på markedet indføjes og reguleres, som i relation til fremstillingen af sådanne produkter i Spanien.

Standarden har følgende formål:

at opdatere den nationale lovgivning vedrørende fremstilling og markedsføring af øl og maltdrikkevarer i forhold til udviklingen af teknologiske nyskabelser, udviklingen på markederne samt forbrugernes ændrede forventninger

på nationalt plan at forbedre konkurrencedygtigheden i branchen for øl og maltdrikkevarer, at garantere reel konkurrence mellem industrierne og at sikre, at der gælder de samme vilkår for alle producenterne

at tilvejebringe passende oplysninger til forbrugeren, således at det bliver lettere for forbrugeren at træffe sit valg i en købssituation

at forenkle den eksisterende lovgivning, idet der sker en sammenlægning af de nationale bestemmelser vedrørende øl og maltdrikkevarer.


10. Reference Documents - Basic Texts
Der findes ingen grundtekster.


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nej


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Nej


14. Fiscal measures
Nej


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
TBT-aspekt

Nej, udkastet har ingen væsentlig indvirkning på international handel.

SPS-aspekt

Nej, udkastet har ingen væsentlig indvirkning på international handel.

Nej, udkastet udgør ikke en sundhedsmæssig eller plantesundhedsmæssig foranstaltning.
**********
Europa-Kommissionen

Kontaktadresse Direktiv 98/34
Fax: +32 229 98043
email: dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification