Notification Detail

Draft royal decree adopting the quality standard for beer and malt drinks.

Notification Number: 2015/294/E (Spain)
Date received: 12/06/2015
End of Standstill: 14/09/2015 ( 14/12/2015)

Issue of comments by: Germany
Issue of detailed opinion by: Commission
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
es
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Zpráva 002

Zpráva od Komise - TRIS/(2015) 01740
směrnice 98/34/ES
Překlad zprávy 001
Oznámení: 2015/0294/E

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201501740.CS)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2015 0294 E CS 12-06-2015 E NOTIF2. Member State
E


3. Department Responsible
Subdirección General de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes, Comunicaciones y Medio Ambiente.
Dirección General de Coordinación de Políticas Comunes y de Asuntos Generales de la Unión Europea.
Secretaría de Estado para la Unión Europea.
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
C/ Serrano Galvache, 26, 4ª planta, Torre Sur (28071 Madrid)
Teléfonos: 91 379 84 64 y 91 379 17 80
Fax: 91 379 84 01
Dirección correo electrónico: d83-189@ue.maec.es


3. Originating Department
Dirección General de la Industria Alimentaria
Subdirección General de Control y de Laboratorios Alimentarios
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Plaza de Santa Isabel, 1
28071- Madrid


4. Notification Number
2015/0294/E - C50A


5. Title
Návrh královského výnosu, kterým se schvaluje norma kvality v případě piva a sladových nápojů.


6. Products Concerned
Pivo a sladové nápoje.


7. Notification Under Another Act
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006.


8. Main Content
Vymezení pojmů týkajících se surovin, výrobků a výrobních postupů; zakázané postupy; omezení ve vztahu k používání jiných přísad; vlastnosti hotových výrobků; specifikace týkající se informací o potravinách poskytovaných spotřebitelům; požadavky na prodej a čepování piva ze sudů nebo jiných velkoobjemových nádob; analytické metody.


9. Brief Statement of Grounds
Vzhledem k aktuální situaci na trhu s pivem a sladovými nápoji je nutno aktualizovat právní předpisy v oblasti kvality těchto výrobků, a to jak z hlediska zákonných označení různých kategorií piva a sladových nápojů, kterými se začleňují nové výrobky, které se již nacházejí na trhu a kterými se tyto výrobky řídí, tak z hlediska výroby těchto výrobků ve Španělsku.

Cílem této normy je:

Aktualizovat vnitrostátní normy pro výrobu piv a sladových nápojů a jejich uvádění na trh vzhledem k zavádění technologických inovací, rozvoji trhu a měnícím se očekáváním spotřebitelů.

Zlepšit konkurenceschopnost ve vnitrostátním odvětví piva a sladových nápojů, zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž mezi subjekty v odvětví a zajistit rovné podmínky pro všechny výrobce.

Poskytnout spotřebitelům náležité informace, které jim usnadní uplatnit své právo volby při nákupu.

Zjednodušit stávající jednotící právní předpisy z hlediska kvality potravin, vnitrostátní předpisy, které platí pro pivo a nápoje ze sladu.


10. Reference Documents - Basic Texts
Nejsou k dispozici žádné základní texty


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
Hledisko TBT

NE - Návrh nemá výrazný dopad na mezinárodní obchod.

Hledisko SPS

NE - Návrh nemá výrazný dopad na mezinárodní obchod.

Ne - Návrh není sanitárním ani fytosanitárním opařením
**********
Evropská komise

Kontaktní bod směrnice 98/34/ES
Fax: +32 229 98043
email: dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification