Notification Detail

Draft decree approving the regulation governing betting in the Autonomous Community of Cantabria

Notification Number: 2014/623/E (Spain)
Date received: 12/12/2014
End of Standstill: 13/03/2015

Issue of comments by: Commission
de en es fr
es
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Sporočilo 002

Sporočilo Komisije - TRIS/(2014) 03682
Direktiva 98/34/ES
Prevod sporočila 001
Obvestilo: 2014/0623/E

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201403682.SL)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2014 0623 E SL 12-12-2014 E NOTIF2. Member State
E


3. Department Responsible
Subdirección General de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes, Comunicaciones y Medio Ambiente.
Dirección General de Coordinación de Políticas Comunes y de Asuntos Generales de la Unión Europea.
Secretaría de Estado para la Unión Europea.
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
C/ Serrano Galvache, 26, 4ª planta, Torre Sur (28071 Madrid)
Teléfonos: 91 379 84 64 y 91 379 17 80
Fax: 91 379 84 01
Dirección correo electrónico: d83-189@ue.maec.es


3. Originating Department
Servicio de juego y espectáculos.
Secretaría general de la Consejería de Presidencia y Justicia.
C/ peñaherbosa, 29-1ª planta.
Santander 39003.
Teléfono 942207202, y 942207237. Fax. 942208127.
Correo electrónico juegoyespectaculos@cantabria.es


4. Notification Number
2014/0623/E - H10


5. Title
Osnutek odloka o sprejemu uredbe o ureditvi stav v Avtonomni skupnosti Kantabriji.


6. Products Concerned
Stave


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Ureditev stav, vezanih na športne dogodke, tekmovanja ali kakršne koli druge vrste stav, ki jih opredeli organizator in pri katerih je izid negotov in nobena od vključenih strani ne more vplivati nanj, kakor tudi zahtev, ki jih morajo izpolnjevati organizatorji in izvajalci stav, lokalov in območji za stave, tehničnih elementov, potrebnih za njihovo izvajanje ter jamstev in obveznosti glede njihovega izvajanja.


9. Brief Statement of Grounds
Uredba želi urediti stave v Avtonomni skupnosti Kantabriji in s tem zaključiti oblikovanje predpisov glede igralniških dejavnosti, ki jih opredeljuje Zakon, saj je v primeru stav obstajala pravna praznina. Namen je celostno urediti različne oblike stav tako, da se omogoči stave na zelo različne prireditve in dogodke in se izrecno prepove tiste, ki kršijo temeljne pravice ali ki so politične ali verske narave.


10. Reference Documents - Basic Texts
Sklici na osnovna besedila: 1. Zakon 15/2006 z dne 24. oktobra o igrah v Kantabriji,
2. Zakon Kantabrije z dne 27. decembra o fiskalnih in administrativnih ukrepih.


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
Vidik TOT

NE – osnutek ne bo imel znatnega vpliva na mednarodno trgovino.

Vidik SFS

NE – osnutek ne bo imel znatnega vpliva na mednarodno trgovino.

Ne – osnutek ni sanitarni niti fitosanitarni ukrep
**********
Evropska komisija

Direktiva o kontaktni točki 98/34
Faks: +32 229 98043
e-naslov: dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification