Notification Detail

Draft decree approving the regulation governing betting in the Autonomous Community of Cantabria

Notification Number: 2014/623/E (Spain)
Date received: 12/12/2014
End of Standstill: 13/03/2015

Issue of comments by: Commission
de en es fr
es
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Wiadomość 002

Informacja od Komisji - TRIS/(2014) 03682
dyrektywa 98/34/WE
Tłumaczenie wiadomości 001
Powiadomienie: 2014/0623/E

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201403682.PL)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2014 0623 E PL 12-12-2014 E NOTIF2. Member State
E


3. Department Responsible
Subdirección General de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes, Comunicaciones y Medio Ambiente.
Dirección General de Coordinación de Políticas Comunes y de Asuntos Generales de la Unión Europea.
Secretaría de Estado para la Unión Europea.
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
C/ Serrano Galvache, 26, 4ª planta, Torre Sur (28071 Madrid)
Teléfonos: 91 379 84 64 y 91 379 17 80
Fax: 91 379 84 01
Dirección correo electrónico: d83-189@ue.maec.es


3. Originating Department
Servicio de juego y espectáculos.
Secretaría general de la Consejería de Presidencia y Justicia.
C/ peñaherbosa, 29-1ª planta.
Santander 39003.
Teléfono 942207202, y 942207237. Fax. 942208127.
Correo electrónico juegoyespectaculos@cantabria.es


4. Notification Number
2014/0623/E - H10


5. Title
Projekt dekretu w sprawie przyjęcia regulaminu regulującego zakłady we Wspólnocie Autonomicznej Kantabrii.


6. Products Concerned
Gry w postaci zakładów


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Przedmiotem przepisu jest regulacja na terenie Wspólnoty Autonomicznej Kantabrii zawierania zakładów dotyczących uprzednio określonych przez przedsiębiorstwo organizatora wydarzeń sportowych, związanych ze współzawodnictwem lub o innym charakterze, o niepewnym wyniku niezależnym od stron zawierających zakład, a także wymogów, które muszą spełniać przedsiębiorstwa organizujące i obsługujące zakłady, pomieszczenia i strefy zakładów, elementów technicznych koniecznych do ich prowadzenia oraz gwarancji i obowiązków związanych z ich zawieraniem.


9. Brief Statement of Grounds
Celem regulaminu jest uregulowanie gier w postaci zakładów we Wspólnocie Autonomicznej Kantabrii, aby w ten sposób uzupełnić przepisy wykonawcze dotyczące działalności w zakresie gier objętej przepisami prawa, ponieważ w przypadku zakładów istniała luka regulacyjna. Zamiarem wprowadzanego przepisu jest uregulowanie i ujednolicenie przepisów w odniesieniu do różnych odmian zakładów, aby umożliwić zawieranie zakładów w odniesieniu do szerokiego zakresu wydarzeń i imprez, zakazując wyraźnie innych naruszających podstawowe prawa lub mających charakter polityczny lub religijny.


10. Reference Documents - Basic Texts
Odniesienia do tekstów podstawowych: 1.- ustawa rządu Kantabrii nr 15/2006 z dnia 24 października o grach,
2.- ustawa rządu Kantabrii z dnia 27 grudnia o środkach fiskalnych i administracyjnych.


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nie


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Nie


14. Fiscal measures
Nie


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
Aspekty TBT

NIE - Projekt nie wpłynie znacząco na handel międzynarodowy.

Aspekty SPS

NIE - Projekt nie wpłynie znacząco na handel międzynarodowy.

Nie – projekt nie jest środkiem sanitarnym ani fitosanitarnym.
**********
Komisji Europejskiej

Punkt kontaktowy Dyrektywa 98/34
faks: +32 229 98043
e-mail: dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification