Notification Detail

Draft decree approving the regulation governing betting in the Autonomous Community of Cantabria

Notification Number: 2014/623/E (Spain)
Date received: 12/12/2014
End of Standstill: 13/03/2015

Issue of comments by: Commission
de en es fr
es
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Pranešimas 002

Komisijos pranešimas - TRIS/(2014) 03682
Direktyva 98/34/EB
Pranešimo vertimas 001
Pranešimas: 2014/0623/E

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201403682.LT)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2014 0623 E LT 12-12-2014 E NOTIF2. Member State
E


3. Department Responsible
Subdirección General de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes, Comunicaciones y Medio Ambiente.
Dirección General de Coordinación de Políticas Comunes y de Asuntos Generales de la Unión Europea.
Secretaría de Estado para la Unión Europea.
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
C/ Serrano Galvache, 26, 4ª planta, Torre Sur (28071 Madrid)
Teléfonos: 91 379 84 64 y 91 379 17 80
Fax: 91 379 84 01
Dirección correo electrónico: d83-189@ue.maec.es


3. Originating Department
Servicio de juego y espectáculos.
Secretaría general de la Consejería de Presidencia y Justicia.
C/ peñaherbosa, 29-1ª planta.
Santander 39003.
Teléfono 942207202, y 942207237. Fax. 942208127.
Correo electrónico juegoyespectaculos@cantabria.es


4. Notification Number
2014/0623/E - H10


5. Title
Dekreto, kuriuo patvirtinamas reglamentas, kuriuo reglamentuojamos lažybos Kantabrijos autonominėje bendrijoje, projektas.


6. Products Concerned
Lažybos


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Kantabrijos autonominiame regione vykstančių sporto renginių, konkursinių ar bet kokio kito pobūdžio lažybų, kurias anksčiau nustatė organizuojanti įmonė ir kurių neaiškus rezultatas bei kurios nesusijusios su dalyvaujančiomis šalimis, reglamentavimas, taip pat reikalavimai, kuriuos privalo atitikti lažybas organizuojančios ir vykdančios įmonės, lažybų patalpos ir zonos, techniniai elementai, kurie būtini jų veiklai vykdyti, bei garantijos ir įsipareigojimai, susiję su jų praktika.


9. Brief Statement of Grounds
Reglamentu siekiama reguliuoti lažybas Kantabrijos autonominiame regione ir taip užbaigti rengti įstatyme numatytos lošimų veiklos teisės aktus, nes lažybų srityje yra nepakankamai reglamentų. Siekiama galiausiai integruoti įvairias lažybų formas leidžiant lažintis dėl įvairiausių renginių ir įvykių, aiškiai uždraudžiant tuos, kuriuose pažeidžiamos pagrindinės teisės arba kurie yra politinio ar religinio pobūdžio.


10. Reference Documents - Basic Texts
Nuorodos į pagrindinius tekstus: 1) 2006 m. spalio 24 d. Įstatymas Nr. 15/2006 dėl Kantabrijoje vykdomų lošimų,
2) gruodžio 27 d. Kantabrijos įstatymas dėl fiskalinių ir administracinių priemonių.


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
Techninių prekybos kliūčių aspektas

NE – projektas nedaro didelės įtakos tarptautinei prekybai.

Sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių aspektas

NE – projektas nedaro didelės įtakos tarptautinei prekybai.

Ne – projektas nėra sanitarinė ar fitosanitarinė priemonė.
**********
Europos Komisijos


Direktyvos 98/34 Kontaktinis taškas
Faksas: +32 229 98043
el. pašto adresas: dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification