Notification Detail

Draft decree approving the regulation governing betting in the Autonomous Community of Cantabria

Notification Number: 2014/623/E (Spain)
Date received: 12/12/2014
End of Standstill: 13/03/2015

Issue of comments by: Commission
de en es fr
es
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Zpráva 002

Zpráva od Komise - TRIS/(2014) 03682
směrnice 98/34/ES
Překlad zprávy 001
Oznámení: 2014/0623/E

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201403682.CS)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2014 0623 E CS 12-12-2014 E NOTIF2. Member State
E


3. Department Responsible
Subdirección General de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes, Comunicaciones y Medio Ambiente.
Dirección General de Coordinación de Políticas Comunes y de Asuntos Generales de la Unión Europea.
Secretaría de Estado para la Unión Europea.
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
C/ Serrano Galvache, 26, 4ª planta, Torre Sur (28071 Madrid)
Teléfonos: 91 379 84 64 y 91 379 17 80
Fax: 91 379 84 01
Dirección correo electrónico: d83-189@ue.maec.es


3. Originating Department
Servicio de juego y espectáculos.
Secretaría general de la Consejería de Presidencia y Justicia.
C/ peñaherbosa, 29-1ª planta.
Santander 39003.
Teléfono 942207202, y 942207237. Fax. 942208127.
Correo electrónico juegoyespectaculos@cantabria.es


4. Notification Number
2014/0623/E - H10


5. Title
Návrh výnosu, kterým se schvaluje nařízení, kterým se řídí sázení autonomní správní oblasti Kantábrie.


6. Products Concerned
Sázení


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Nařízení autonomní správní oblasti Kantábrie, kterým se řídí sázení na sportovní akce, soutěže nebo akce jakékoliv jiné povahy předem stanovené organizátorem, jejichž výsledek je neznámý a nesouvisí se zúčastněnými stranami, jakož i požadavky, které musí splňovat organizátoři a provozovatelé sázení, jakož i sázkové provozovny a prostory, technické prvky požadované pro jejich provoz a záruky a povinnosti s nimi související.


9. Brief Statement of Grounds
Cílem tohoto nařízení je regulace sázení v autonomní správní oblasti Kantábrie a dokončit tak právní předpisy týkající se hazardních činností stanovených zákonem s ohledem na vyplnění mezery v předpisech týkajících se sázení. Záměrem je prostřednictvím regulace integrovat širokou škálu forem sázení, čímž se umožní podávat sázky na velké škálu akcí, s výslovným zákazem takových akcí, které porušují základní práva nebo politická či náboženská práva.


10. Reference Documents - Basic Texts
Odkaz(-y) na základní text(-y): 1.- zákon 15/2006 ze dne 24. října o hazardních hrách v Kantábrii.
2.- zákon Kantábrie ze dne 27. prosince o finančních a administrativních opatření.


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
Hledisko TBT

Ne – tento návrh nemá významný vliv na mezinárodní obchod.

Hledisko SPS

Ne – tento návrh nemá významný vliv na mezinárodní obchod.

Ne - návrh není sanitárním ani fytosanitárním opatřením.
**********
Evropská komise

Kontaktní bod směrnice 98/34/ES
Fax: +32 229 98043
email: dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification