>

Τι συμβαίνει αν ένα σχέδιο που υποβλήθηκε για διαβούλευση κινδυνεύει να προκαλέσει προβλήματα ή να δημιουργήσει εμπόδια στις εμπορικές μου δραστηριότητες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης;