Předcházení technickým překážkám obchodu

„Nedovolte překážkám, aby vám bránily v dosažení úspěchu“

Úspěch je pro vaše podnikání velmi důležitý. Abyste jej mohli dosáhnout, snažíte se odhalovat překážky ještě před tím, než se negativně projeví. Stejný princip platí pro technické překážky v rámci vnitřního trhu.

Cílem postupu podle směrnice (EU) 2015/1535 je zamezit vzniku překážek na vnitřním trhu ještě před tím, než se tyto začnou projevovat. Členské státy oznamují návrhy svých právních předpisů týkajících se výrobků a služeb informační společnosti Komisi, která tyto návrhy analyzuje na pozadí právních předpisů EU. Členské státy se tohoto postupu účastní s Komisí jako její rovný partner a mají rovněž možnost vydávat stanoviska k oznamovaným návrhům.

Informační systém technických předpisů (TRIS):

Postup podle směrnice 2015/1535 je tedy nástrojem vedení dialogu mezi Komisí a členskými státy, ve kterém máte možnost nechat zaznít svůj hlas.


 


Rychlé vyhledávání

Oznámení za poslední 7 dny

Prezentace       Seznam

Polsko Polsko - 29/11/2022
[PL] Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia ………………2022 r. w sprawie sposobu oznakowania loch kolczykami zawie[...]

Náhled na oznámení Náhled na oznámení

Spojené království (NI) Spojené království (NI) - 29/11/2022
[EN] Interface Requirement 2086 for Northern Ireland: Safety related Intelligent Transport Systems (ITS) [EN]

Náhled na oznámení Náhled na oznámení

Estonsko Estonsko - 28/11/2022
Změny předpisů ministra životního prostředí vzhledem k aktualizaci kritérií stavu, kdy odpad přestává být odpadem, pro biolog[...]

Náhled na oznámení Náhled na oznámení

Lichtenštejško Lichtenštejško - 29/11/2022
[DE] Gesetz vom ... über die Abänderung des Baugesetzes (BauG) [DE]

Náhled na oznámení Náhled na oznámení

Polsko Polsko - 01/12/2022
[PL] Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków[...]

Náhled na oznámení Náhled na oznámení

Maďarsko Maďarsko - 29/11/2022
[HU] A Kiváló Minőségű Élelmiszer (KMÉ) nemzeti minőségrendszer kakaós tejre vonatkozó termékleírása [HU]

Náhled na oznámení Náhled na oznámení

Belgie Belgie - 29/11/2022
[FR] Arrêté royal interdisant l'exportation de certaines substances dangereuses vers des pays non-membres de l'Union européen[...]

Náhled na oznámení Náhled na oznámení

Belgie Belgie - 29/11/2022
[FR] Projet d'arrêté royal visant à limiter la mise sur le marché des produits à usage unique nocifs pour l’environnement et [...]

Náhled na oznámení Náhled na oznámení

Belgie Belgie - 28/11/2022
Královská vyhláška o měřicích přístrojích určených k označení množství při uvádění některých kapalných pohonných hmot a jinýc[...]

Náhled na oznámení Náhled na oznámení

Slovinsko Slovinsko - 30/11/2022
[SL] Pravilnik o tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati videoelektronska identifikacijska sredstva [SL]

Náhled na oznámení Náhled na oznámení

Itálie Itálie - 01/12/2022
[IT] Art. 26 – ter, LEGGE 28 marzo 2022, n. 25, conversione del DL 27 gennaio 2022, n. 4. - “Misure a sostegno dei produttori[...]

Náhled na oznámení Náhled na oznámení

Itálie Itálie - 29/11/2022
[IT] Schema di direttiva del Ministro delle Imprese e del Made in Italy recante l’adozione, ai sensi dell’articolo 3, comma 4[...]

Náhled na oznámení Náhled na oznámení

Nizozemí Nizozemí - 28/11/2022
Usnesení ministra hospodářství a klimatu č. WJZ/22556163 ze dne , kterým se mění prováděcí nařízení o příspě[...]

Náhled na oznámení Náhled na oznámení

Seznam příjemců

Od dnešního dne můžete používat náš automatický systém hlášení přihlášením se k jedné či více kategorií oznámení. TRIS Vás bude automaticky informovat e-mailem, jakmile se nový oznámený text objeví ve Vámi zvolené kategorii či ve Vámi zvolených kategoriích.

PŘIHLÁSIT SE NYNÍ

Jste již přihlášen(-a)? Jednoduchá správa přihlášení nebo odhlášení.

Disclaimer

Please note that on 1st February 2020, the UK withdrew from the European Union. The video and other general guidance materials on this webpage were produced before that date and reflect the situation when the UK was still a Member State of the European Union.

Data protection

This privacy statement provides information about the processing and the protection of your personal data in line with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data (repealing Regulation (EC) No 45/2001).