>

Předcházení technickým překážkám obchodu

„Nedovolte překážkám, aby vám bránily v dosažení úspěchu“

Úspěch je pro vaše podnikání velmi důležitý. Abyste jej mohli dosáhnout, snažíte se odhalovat překážky ještě před tím, než se negativně projeví. Stejný princip platí pro technické překážky v rámci vnitřního trhu.

Cílem postupu podle směrnice (EU) 2015/1535 je zamezit vzniku překážek na vnitřním trhu ještě před tím, než se tyto začnou projevovat. Členské státy oznamují návrhy svých právních předpisů týkajících se výrobků a služeb informační společnosti Komisi, která tyto návrhy analyzuje na pozadí právních předpisů EU. Členské státy se tohoto postupu účastní s Komisí jako její rovný partner a mají rovněž možnost vydávat stanoviska k oznamovaným návrhům.

Informační systém technických předpisů (TRIS):

Postup podle směrnice 2015/1535 je tedy nástrojem vedení dialogu mezi Komisí a členskými státy, ve kterém máte možnost nechat zaznít svůj hlas.


 


Rychlé vyhledávání

Oznámení za poslední 7 dny

Prezentace       Seznam

Maďarsko Maďarsko - 10/07/2020
[HU] A Kiváló Minőségű Élelmiszer (KMÉ) megnevezésű minőségrendszer nemzeti minőségrendszerként való elismerésének dokumentác[...]

Náhled na oznámení Náhled na oznámení

Nizozemí Nizozemí - 08/07/2020
[NL] Besluit kansspelen op afstand [NL]

Náhled na oznámení Náhled na oznámení

Norsko Norsko - 06/07/2020
[EN] Draft Regulation amending the Regulation on Food Supplements [EN]

Náhled na oznámení Náhled na oznámení

Německo Německo - 07/07/2020
Technické pravidlo Postup při navrhování plastových kotev do betonu a zdiva (něm. Anwendungsdok. zu EOTA TR 064) Návrh - st[...]

Náhled na oznámení Náhled na oznámení

Švédsko Švédsko - 08/07/2020
[SV] Förslag till förordning om klimatdeklaration för byggnader [SV]

Náhled na oznámení Náhled na oznámení

Belgie Belgie - 06/07/2020
Nařízení vlády regionu Brusel-hlavní město, kterou se stanoví obecné provozní podmínky týkající se parkovišť

Náhled na oznámení Náhled na oznámení

Nizozemí Nizozemí - 08/07/2020
[NL] Wet tot wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het[...]

Náhled na oznámení Náhled na oznámení

Španělsko Španělsko - 09/07/2020
[ES] Proyecto de Real Decreto de Comunicaciones Comerciales de las Actividades de Juego. [ES]

Náhled na oznámení Náhled na oznámení

Francie Francie - 06/07/2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška ze dne 19. října 2006 o používání pomocných látek při výrobě některých potravin

Náhled na oznámení Náhled na oznámení

Německo Německo - 07/07/2020
[DE] Technische Regel Bemessung von Flachdecken, Einzelfundamten und Bodenplatten aus Stahlbeton mit Doppelkopfankern als Dur[...]

Náhled na oznámení Náhled na oznámení

Maďarsko Maďarsko - 10/07/2020
[HU] Egyes egyszer használatos műanyagok forgalomba hozatalának betiltásáról szóló törvény [HU]

Náhled na oznámení Náhled na oznámení

Německo Německo - 07/07/2020
Technické pravidlo pro rovné stropy, základové patky a základové desky z železobetonu s příhradovými nosníky jako výztuž prot[...]

Náhled na oznámení Náhled na oznámení

Francie Francie - 10/07/2020
[FR] Projet de décret du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-[...]

Náhled na oznámení Náhled na oznámení

Norsko Norsko - 09/07/2020
[EN] Regulations on helicopter decks on mobile offshore units. [EN]

Náhled na oznámení Náhled na oznámení

Německo Německo - 07/07/2020
[DE] Technische Regel Bemessungsverfahren für Metall-Injektionsanker zur Verankerung in Mauerwerk (Dt. Anwendungsdok. zu EOTA[...]

Náhled na oznámení Náhled na oznámení

Francie Francie - 10/07/2020
[FR] Projet d’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-1[...]

Náhled na oznámení Náhled na oznámení

Švédsko Švédsko - 08/07/2020
[SV] Förslag till lag om klimatdeklaration för byggnader [SV]

Náhled na oznámení Náhled na oznámení

Dánsko Dánsko - 06/07/2020
Nařízení o zákazu používání určitých zařízení, obojků atd. pro zvířata včetně zákazu používání a uvádění na trh

Náhled na oznámení Náhled na oznámení

Francie Francie - 06/07/2020
[FR] Arrêté modifiant l’arrêté du 19 octobre 2006 relatif à l’emploi d’auxiliaires technologiques dans la fabrication de cert[...]

Náhled na oznámení Náhled na oznámení

Seznam příjemců

Od dnešního dne můžete používat náš automatický systém hlášení přihlášením se k jedné či více kategorií oznámení. TRIS Vás bude automaticky informovat e-mailem, jakmile se nový oznámený text objeví ve Vámi zvolené kategorii či ve Vámi zvolených kategoriích.

PŘIHLÁSIT SE NYNÍ

Jste již přihlášen(-a)? Jednoduchá správa přihlášení nebo odhlášení.

Disclaimer

Please note that on 1st February 2020, the UK withdrew from the European Union. The video and other general guidance materials on this webpage were produced before that date and reflect the situation when the UK was still a Member State of the European Union.

Data protection

This privacy statement provides information about the processing and the protection of your personal data in line with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data (repealing Regulation (EC) No 45/2001).