>

Předcházení technickým překážkám obchodu

„Nedovolte překážkám, aby vám bránily v dosažení úspěchu“

Úspěch je pro vaše podnikání velmi důležitý. Abyste jej mohli dosáhnout, snažíte se odhalovat překážky ještě před tím, než se negativně projeví. Stejný princip platí pro technické překážky v rámci vnitřního trhu.

Cílem postupu podle směrnice (EU) 2015/1535 je zamezit vzniku překážek na vnitřním trhu ještě před tím, než se tyto začnou projevovat. Členské státy oznamují návrhy svých právních předpisů týkajících se výrobků a služeb informační společnosti Komisi, která tyto návrhy analyzuje na pozadí právních předpisů EU. Členské státy se tohoto postupu účastní s Komisí jako její rovný partner a mají rovněž možnost vydávat stanoviska k oznamovaným návrhům.

Informační systém technických předpisů (TRIS):

Postup podle směrnice 2015/1535 je tedy nástrojem vedení dialogu mezi Komisí a členskými státy, ve kterém máte možnost nechat zaznít svůj hlas.


 


Rychlé vyhledávání

Oznámení za poslední 7 dny

Prezentace       Seznam

Švédsko Švédsko - 30/06/2020
Předpisy Švédské energetické agentury o povinnosti poskytovat spotřebitelům ekologické informace o palivu (STEMFS 2020: xx)

Náhled na oznámení Náhled na oznámení

Rumunsko Rumunsko - 03/07/2020
[RO] Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.1915/2006 pentru aprobarea Normelo[...]

Náhled na oznámení Náhled na oznámení

Německo Německo - 30/06/2020
Návrh druhého zákona o změně zákona o ochraně mládeže

Náhled na oznámení Náhled na oznámení

Maďarsko Maďarsko - 02/07/2020
[HU] Az egyes egyszer használatos, valamint egyes egyéb műanyagtermékek forgalomba hozatalának korlátozásáról szóló Korm. ren[...]

Náhled na oznámení Náhled na oznámení

Nizozemí Nizozemí - 01/07/2020
Vyhláška ministra zemědělství, přírody a kvality potravin č. WJZ/20134816 ze dne [datum], kterou se mění vyhláška o provádění[...]

Náhled na oznámení Náhled na oznámení

Bulharsko Bulharsko - 01/07/2020
[BG] Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устрой[...]

Náhled na oznámení Náhled na oznámení

Francie Francie - 30/06/2020
Nařízení týkající se značení pro poskytování informací spotřebitelům o pravidlech třídění odpadů z výrobků, na které se vztah[...]

Náhled na oznámení Náhled na oznámení

Litva Litva - 01/07/2020
Návrh zákona č. XIIIP-3903(2), kterým se mění články 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16 odst. 1, 17 odst. 1, 21, 22, 25 a 26 a zrušuje[...]

Náhled na oznámení Náhled na oznámení

Francie Francie - 02/07/2020
[FR] Arrêté portant application de l’article R. 313-32-1 du code de la route relatif à la signalisation matérialisant les ang[...]

Náhled na oznámení Náhled na oznámení

Francie Francie - 02/07/2020
[FR] Arrêté relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximit[...]

Náhled na oznámení Náhled na oznámení

Norsko Norsko - 06/07/2020
[EN] Draft Regulation amending the Regulation on Food Supplements [EN]

Náhled na oznámení Náhled na oznámení

Dánsko Dánsko - 01/07/2020
Nařízení o systému označování ryb ulovených v pobřežních vodách nedestruktivním lovným zařízením

Náhled na oznámení Náhled na oznámení

Švédsko Švédsko - 01/07/2020
Předpisy a obecná doporučení švédské dopravní agentury o značení objektů, které by mohly představovat nebezpečí pro letectví [...]

Náhled na oznámení Náhled na oznámení

Belgie Belgie - 06/07/2020
[FR] Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant des conditions générales d’exploitation applicables aux[...]

Náhled na oznámení Náhled na oznámení

Švédsko Švédsko - 01/07/2020
Předpisy, kterými se mění předpisy a obecná doporučení Švédské dopravní agentury (TSFS 2010:96) o zabránění znečištění z lodí

Náhled na oznámení Náhled na oznámení

Švédsko Švédsko - 30/06/2020
Předpisy Švédské energetické agentury (STEMFS 2017:3) o podávání hlášení a provádění výpočtů v souladu se zákonem o pohonných[...]

Náhled na oznámení Náhled na oznámení

Rakousko Rakousko - 02/07/2020
[DE] Bundesgesetz, mit dem das Gesundheitstelematikgesetz 2012 geändert wird [DE]

Náhled na oznámení Náhled na oznámení

Dánsko Dánsko - 06/07/2020
[DA] Bekendtgørelse om forbud mod brugen af visse aggregater, halsbånd m.v. til dyr, herunder forbud mod brug og markedsførin[...]

Náhled na oznámení Náhled na oznámení

Polsko Polsko - 01/07/2020
Návrh nařízení ministra digitalizace, kterým se mění nařízení o technických a provozních požadavcích na digitální přijímače

Náhled na oznámení Náhled na oznámení

Finsko Finsko - 01/07/2020
Vládní výnos, kterým se mění příloha IV vládního výnosu o látkách, přípravcích a rostlinách, které budou klasifikovány jako o[...]

Náhled na oznámení Náhled na oznámení

Francie Francie - 02/07/2020
[FR] Exigences techniques prévues à l’article 32 du décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 modifié relatif à l'offre de jeux et de[...]

Náhled na oznámení Náhled na oznámení

Švédsko Švédsko - 03/07/2020
[SV] Naturvårdsverkets föreskrifter om nematoder, insekter och spindeldjur som bekämpningsmedel [SV]

Náhled na oznámení Náhled na oznámení

Německo Německo - 03/07/2020
[DE] Öffentlich-rechtlicher Vertrag zur Reduzierung und Beendigung der Braunkohleverstromung in Deutschland [DE]

Náhled na oznámení Náhled na oznámení

Francie Francie - 06/07/2020
[FR] Arrêté modifiant l’arrêté du 19 octobre 2006 relatif à l’emploi d’auxiliaires technologiques dans la fabrication de cert[...]

Náhled na oznámení Náhled na oznámení

Francie Francie - 06/07/2020
[FR] Arrêté modifiant l’arrêté du 19 octobre 2006 relatif à l’emploi d’auxiliaires technologiques dans la fabrication de cert[...]

Náhled na oznámení Náhled na oznámení

Itálie Itálie - 03/07/2020
[IT] Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della componente inerte non pericolosa dei ri[...]

Náhled na oznámení Náhled na oznámení

Finsko Finsko - 30/06/2020
Konstrukce a vybavení dvoukolových nebo tříkolových vozidel, čtyřkolek, jejich přípojných vozidel a lehkých elektrických vozi[...]

Náhled na oznámení Náhled na oznámení

Švédsko Švédsko - 30/06/2020
Předpisy, kterými se mění předpisy Švédské agentury pro chemické látky (KISFS 2008:3) o pesticidech;

Náhled na oznámení Náhled na oznámení

Seznam příjemců

Od dnešního dne můžete používat náš automatický systém hlášení přihlášením se k jedné či více kategorií oznámení. TRIS Vás bude automaticky informovat e-mailem, jakmile se nový oznámený text objeví ve Vámi zvolené kategorii či ve Vámi zvolených kategoriích.

PŘIHLÁSIT SE NYNÍ

Jste již přihlášen(-a)? Jednoduchá správa přihlášení nebo odhlášení.

Disclaimer

Please note that on 1st February 2020, the UK withdrew from the European Union. The video and other general guidance materials on this webpage were produced before that date and reflect the situation when the UK was still a Member State of the European Union.

Data protection

This privacy statement provides information about the processing and the protection of your personal data in line with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data (repealing Regulation (EC) No 45/2001).