>

Отказ от абонамент

За да анулирате безопасно абонамента си, трябва да посочите валиден и регистриран електронен адрес. Ще получите електронно писмо с линк за удостоверяване, който следва да се използва за отказ на абонамента.

Списък с адреси удостоверяване

Вашият имейл адрес