Информация за нотификация

Проект на постановление от 26 октомври 2020 г. за допълнение на постановлението от 10 юли 2020 г. за налагане на мерките за организация и функциониране на здравната система, необходими за справяне с епидемията от COVID-19 в рамките на извънредно положение за общественото здраве

Нотификационен номер: 2020/672/F (Франция)
Дата на получаване: 26/10/2020
Край на период на прекъсване: 16/11/2020
Прилагане на спешна процедура: Да

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Съобщение 002

Съобщение от Комисията – TRIS/(2020) 03870
Директива (ЕС) 2015/1535
Превод на съобщението 001
Нотификация: 2020/0672/F

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202003870.BG)

1. Структурирана информационна линия
MSG 002 IND 2020 0672 F BG 26-10-2020 F NOTIF


2. Държава членка
F


3. Отговорен отдел
Direction générale des entreprises
SQUALPI
Bât. Sieyès -Teledoc 151
61, Bd Vincent Auriol
75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr


3. Отдел на произход
Direction des affaires juridiques du ministère des solidarités et de la santé
14, avenue Duquesne 75007 PARIS
Secrétariat : 01 40 56 65 57/56 95
daj-sec@sg.social.gouv.fr


4. Нотификационен номер
2020/0672/F - S00S


5. Заглавие
Проект на постановление от 26 октомври 2020 г. за допълнение на постановлението от 10 юли 2020 г. за налагане на мерките за организация и функциониране на здравната система, необходими за справяне с епидемията от COVID-19 в рамките на извънредно положение за общественото здраве


6. Засегнати продукти
Маски и тестове


7. Нотификация по друг закон8. Основно съдържание
По-специално, проектът на текст включва разпоредби относно безплатното разпространение на маски за някои приоритетни групи на населението и разпоредби относно изследванията на антигенни тестове в рамките на борбата срещу SARS-CoV-2.


9. Кратко обосноваване
На 30 януари 2020 г. Световната здравна организация (СЗО) обяви, че появата на нов коронавирус (COVID-19) представлява извънредна ситуация за общественото здраве, будеща загриженост в международен план.

Във Франция, с указа от 14 октомври 2020 г. беше обявено извънредно положение за общественото здраве за цялата територия, считано от 17 октомври 2020 г.

Необходимо е да се осигури безплатното разпространение на маски за защита за някои приоритетни групи на населението, и по-специално приемните семейства и лицата, получаващи възнаграждение за работа в домакинствата, наети директно от физически лица за основни действия във всекидневието. Освен това, маските за защита от националния резерв, които още се задържат от аптеките, имащи право да приготвят лекарства, и търговците на едро, следва да могат да се разпространяват до някои професионалисти и приоритетни групи на населението.

От друга страна, оптимизирането на стратегията за тестове, по-специално разработването във връзка с използването на антигенни тестове, се нуждае от извършването на тези изследвания от лекарите, медицинските сестри и аптеките и поради това следва да се предвидят съответните условия за фактуриране и за лечение от здравното застраховане.


10. Референтни документи — основни текстове
Позовавания на референтни текстове: член L. 3131-16 от Кодекса за общественото здраве


11. Прилагане на спешна процедура
Да


12. Основания за спешност
Извънредна мярка, адаптирана към защитата на населението срещу сериозната здравна заплаха, която представлява новият коронавирус COVID-19


13. Поверителност
Не


14. Фискални мерки
Не


15. Оценка на въздействието16. Аспекти на ТБТ и СФС
Аспект на ТБТ

НЕ — проектът не оказва значително въздействие върху международната търговия.

Аспект на СФС

Не — проектът не представлява санитарна или фитосанитарна мярка.

**********
Европейска Комисия

Контактна точка Директива (ЕС) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Мнения на заинтересовани страни

Чрез уебсайта на TRIS Вие или Вашата организация можете лесно да споделяте мненията си относно всяка една представена нотификация.


Поради изтичане на периода на изчакване, в момента не приемаме на уебсайта други мнения относно тази нотификация.


Не бяха открити изпратени мнения относно тази нотификация