>

Предотвратяване на техническите бариери пред търговията

„Не позволявайте на бариерите да спрат успеха ви“

Успехът е много важен за вашия бизнес. За да го постигнете, вие се опитвате да откриете пречките преди те да окажат някакво отрицателно въздействие. Същият принцип се прилага във вътрешния пазар по отношение на техническите бариери.

Процедурата по (ЕС) 2015/1535 има за цел да предотврати създаването на бариери за вътрешния пазар, преди те да се материализират. Държавите членки нотифицират своите законодателни проекти относно продуктите и услугите на информационното общество до Комисията, която анализира тези проекти по отношение на законодателството на ЕС. Държавите членки участват наравно с Комисията в тази процедура и те също могат да публикуват становища относно нотифицираните проекти.

Информационната система за технически регламенти:

Следователно процедурата по 2015/1535 представлява също така инструмент за диалог между Комисията и държавите членки, където вашият глас може да бъде чут.


Бързо търсене

Нотификации от последните 7 дни

Слайдшоу       Списък

Люксембург Люксембург - 23/10/2020
[FR] Projet de loi modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2008 a) relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchet[...]

Преглед на нотификация Преглед на нотификация

Франция Франция - 27/10/2020
[FR] Projet d’ordonnance relative à l’identification électronique des utilisateurs de services numériques en santé et modifia[...]

Преглед на нотификация Преглед на нотификация

ФинландияФинландия ФинландияФинландия - 29/10/2020
[FI] Liikenne- ja viestintäviraston radiotaajuusmääräysluonnos 4AA/2021 M ja siihen liittyvä radiotaajuuksien käyttösuunnitel[...]

Преглед на нотификация Преглед на нотификация

Малта Малта - 28/10/2020
[EN] Restrictions on Placing on the Market of Lightweight Plastic Carrier Bags Regulations, 2020 [EN]

Преглед на нотификация Преглед на нотификация

Люксембург Люксембург - 23/10/2020
[FR] Projet de loi relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques. [FR]

Преглед на нотификация Преглед на нотификация

Малта Малта - 28/10/2020
[EN] Restrictions on Placing on the Market of Single-Use Plastic Products Regulations, 2020 [EN]

Преглед на нотификация Преглед на нотификация

Естония Естония - 23/10/2020
Наредба на министъра на околната среда относно реда и условията, и процедурата за използване на субсидията за придобиване на [...]

Преглед на нотификация Преглед на нотификация

Естония Естония - 27/10/2020
[ET] Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu "Alkohoolse joogi jaemüügi kitsendused". [ET]

Преглед на нотификация Преглед на нотификация

Словакия Словакия - 26/10/2020
[SK] Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a v[...]

Преглед на нотификация Преглед на нотификация

Малта Малта - 28/10/2020
[EN] Tourism Intermediation Services Regulations, 2020 [EN]

Преглед на нотификация Преглед на нотификация

Франция Франция - 26/10/2020
[FR] Projet d’arrêté du 26 octobre 2020 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fo[...]

Преглед на нотификация Преглед на нотификация

Списък с адреси

Считано от днес можете да използвате нашата автоматична система за уведомление, като се абонирате за една или няколко категории за уведомяване. TRIS ще ви уведоми автоматично с електронно писмо веднага след като се получи нов нотифициран текст в категорията или категориите, които сте избрали.

АБОНИРАЙТЕ СЕ СЕГА

Вече сте абонирани? Управлявайте абонамента си с лекота или отменете абонамента.

Disclaimer

Please note that on 1st February 2020, the UK withdrew from the European Union. The video and other general guidance materials on this webpage were produced before that date and reflect the situation when the UK was still a Member State of the European Union.

Data protection

This privacy statement provides information about the processing and the protection of your personal data in line with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data (repealing Regulation (EC) No 45/2001).