Navigation path

Search

Regulated professions by country, with competent authorities

Back to homepage

What is a regulated profession?

A profession is said to be regulated when access and exercise is subject to the possession of a specific professional qualification.

Regulated professions in this database

This database contains lists of regulated professions in the EU member states, EEA countries, the UK and Switzerland.

Regulated professions are grouped together under generic headings called "generic professions". This is to help find regulated professions which are listed in the language of the country in which they are regulated.

The profession's generic heading cover professions regulated in different Member States, which may cover different activities.

Further information on regulated professions

Qualified professionals wishing to obtain recognition for establishment or wanting to provide services on a temporary and occasional basis within the EU Member States, EEA countries or Switzerland should seek advice from the relevant Contact Point in the future host country (EU Member States, EEA countries and Switzerland).

The contact points are responsible for providing general information on recognition of professional qualifications provided for in Directive 2005/36/EC as well as on competent authorities and national legislation governing the professions.

   
withoutwithharmonised training requirements
 
352 item(s) found, displaying 1 to 352   Page(s): 1, Item(s) per page:  Show by page
Name of regulated profession Country Region Recognition under Directive 2005/36/EC Qualification level
Doradca do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (ADR/RID/ADN) Poland All regions Not applicable Not applicable
Adwokat Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Agent celny (sektor prywatny) Poland All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Aktuariusz Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma of post-secondary level (3-4 years)
Alergologia Poland All regions Doctor in basic and specialised medicine both listed in Annex V Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Anestezjologia i intensywna terapia Poland All regions Doctor in basic and specialised medicine both listed in Annex V Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Archeolog uprawniony do prowadzenia badań archeologicznych Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Architekt (prawa nabyte) Poland All regions Architect (acquired rights) listed in Annex VI Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Architekt posiadający uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Architekt posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Asystentka stomatologiczna Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma (post-secondary education), including Annex II (ex 92/51, Annex C,D)
Audytor krajowy kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego Poland All regions Not applicable Not applicable
Automatyk sterowania ruchem kolejowym Poland All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Biegły rewident Poland All regions Not applicable Not applicable
Bosman żeglugi śródlądowej Poland All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Chirurgia dziecięca Poland All regions Doctor in basic and specialised medicine both listed in Annex V Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Chirurgia klatki piersiowej Poland All regions Doctor in basic and specialised medicine both listed in Annex V Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Chirurgia naczyniowa Poland All regions Doctor in basic and specialised medicine both listed in Annex V Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Chirurgia ogólna Poland All regions Doctor in basic and specialised medicine both listed in Annex V Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Chirurgia plastyczna Poland All regions Doctor in basic and specialised medicine both listed in Annex V Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Chirurgia stomatologiczna Poland All regions Specialist Dental Practitioner Listed in Annex V Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Chirurgia szczękowo-twarzowa Poland All regions Doctor in basic and specialised medicine both listed in Annex V Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Choroby płuc Poland All regions Doctor in basic and specialised medicine both listed in Annex V Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Choroby wewnętrzne Poland All regions Doctor in basic and specialised medicine both listed in Annex V Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Choroby zakaźne Poland All regions Doctor in basic and specialised medicine both listed in Annex V Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Dermatologia i wenerologia Poland All regions Doctor in basic and specialised medicine both listed in Annex V Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Detektyw Poland All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Diagnosta laboratoryjny Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Diagnosta uprawniony do wykonywania badań technicznych pojazdów Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma (post-secondary education), including Annex II (ex 92/51, Annex C,D)
Diagnostyka laboratoryjna Poland All regions Doctor in basic and specialised medicine both listed in Annex V Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Dietetyk Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma of post-secondary level (3-4 years)
Doradca inwestycyjny Poland All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Doradca podatkowy Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma of post-secondary level (3-4 years)
Doradca restrukturyzacyjny Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Dozymetrysta reaktora badawczego Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma of post-secondary level (3-4 years)
Dozór ruchu elektrowni jądrowej na zmianie roboczej Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Drugi oficer mechanik na statkach o mocy maszyn głównych od 750 do 3000 kW Poland All regions Not applicable Not applicable
Drugi oficer mechanik na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej Poland All regions Not applicable Not applicable
Dróżnik przejazdowy Poland All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Dyspozytor lotniczy Poland All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Dyżurny ruchu Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma (post-secondary education), including Annex II (ex 92/51, Annex C,D)
Egzaminator osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, osób poddawanych kontrolnemu sprawdzaniu kwalifikacji Poland All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Ekspert ADN Poland All regions Not applicable Not applicable
Elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych: 1) o napięciu do 1 KV; 2) o napięciu powyżej 1 KV, w określonych rodzajach zakładów górniczych lub zakładów Poland All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Endokrynologia Poland All regions Doctor in basic and specialised medicine both listed in Annex V Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Farmaceuta Poland All regions Pharmacist Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Farmakologia kliniczna Poland All regions Doctor in basic and specialised medicine both listed in Annex V Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Felczer Poland All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Fizjoterapeuta Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Fizjoterapeuta/ Technik Fizjoterapii Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma of post-secondary level (3-4 years)
Gastroenterologia Poland All regions Doctor in basic and specialised medicine both listed in Annex V Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Genetyka kliniczna Poland All regions Doctor in basic and specialised medicine both listed in Annex V Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie fotogrametrii i teledetekcji. Poland All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnego urządzania terenów rolnych i leśnych. Poland All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji. Poland All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiarów podstawowych. Poland All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych. Poland All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie redakcji map. Poland All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie rozgraniczania i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych. Poland All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Geolog (kategorie I-IX uprawniony do wykonywania różnych specjalności) Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma of post-secondary level (3-4 years)
Geolog (kategorie XIII uprawniony do wykonywania różnych specjalności) Poland All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Geolog górniczy Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma of post-secondary level (3-4 years)
Geriatria Poland All regions Doctor in basic and specialised medicine both listed in Annex V Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Grzyboznawca Poland All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Górnik strzałowy w podziemnych zakładach górniczych Poland All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Hematologia Poland All regions Doctor in basic and specialised medicine both listed in Annex V Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Higienistka stomatologiczna Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma (post-secondary education), including Annex II (ex 92/51, Annex C,D)
Higienistka szkolna Poland All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Immunologia kliniczna Poland All regions Doctor in basic and specialised medicine both listed in Annex V Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Informator służby informacji powietrznej Poland All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Inspektor dozoru jądrowego: I stopnia; II stopnia Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma of post-secondary level (3-4 years)
Inspektor ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma (post-secondary education), including Annex II (ex 92/51, Annex C,D)
Inspektor ochrony radiologicznej z wyjątkiem inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma of post-secondary level (3-4 years)
Instruktor nauki jazdy Poland All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Instruktor prowadzący szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego Poland All regions Not applicable Not applicable
Instruktor techniki jazdy Poland All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Instruktor terapii uzależnień Poland All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Inżynier budownictwa (różny zakres uprawnień budowlanych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie) Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej wyburzeniowej Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Inżynier instalacyjny posiadający uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Inżynier instalacyjny posiadający uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Inżynier instalacyjny posiadający uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Inżynier pożarnictwa Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma of post-secondary level (exactly 4 years)
Kapitan na statkach o pojemności brutto od 500 do 3000 Poland All regions Not applicable Not applicable
Kapitan żeglugi wielkiej na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej Poland All regions Not applicable Not applicable
Kapitan żeglugi przybrzeżnej Poland All regions Not applicable Not applicable
Kapitan żeglugi śródlądowej klasy A Poland All regions Not applicable Not applicable
Kapitan żeglugi śródlądowej klasy B Poland All regions Not applicable Not applicable
Kardiochirurgia Poland All regions Doctor in basic and specialised medicine both listed in Annex V Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Kardiologia Poland All regions Doctor in basic and specialised medicine both listed in Annex V Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Kierowanie rozruchem i eksploatacją elektrowni jądrowej Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Kierowca pojazdu samochodowego lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 ton w zarobkowym transporcie drogowym Poland All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Kierowca pojazdu samochodowego przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu powyżej 5 osób łącznie z kierowcą w zarobkowym transporcie drogowym Poland All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Kierownik i zastępca kierownika ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne, o których mowa w art 86 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma of post-secondary level (3-4 years)
Kierownik jednostki ratownictwa górniczego oraz jego zastępca – w podmiotach wykonujących czynności dla zakładów górniczych innych niż podziemne zakłady górnicze Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma of post-secondary level (3-4 years)
Kierownik oraz zastępca kierownika ruchu podziemnego zakładu górniczego wydobywającego rudy metali Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma of post-secondary level (3-4 years)
Kierownik oraz zastępca kierownika działu ruchu zakładu górniczego albo zakładu w poszczególnych rodzajach zakładów górniczych Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma of post-secondary level (3-4 years)
Kierownik oraz zastępca kierownika ruchu zakładu górniczego prowadzącego podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji metoda podziemną albo otworową Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma of post-secondary level (3-4 years)
Kierownik oraz zastępca kierownika ruchu odkrywkowego zakładu górniczego wydobywającego węgiel brunatny lub wydobywającego kopaliny z użyciem środków strzałowych Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma of post-secondary level (3-4 years)
Kierownik oraz zastępca kierownika ruchu podziemnego zakładu górniczego wydobywającego kopaliny inne niż węgiel kamienny i rudy metali Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma of post-secondary level (3-4 years)
Kierownik oraz zastępca kierownika ruchu podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma of post-secondary level (3-4 years)
Kierownik oraz zastępca kierownika ruchu zakładu górniczego prowadzącego podziemne składowanie odpadów metodą otworową Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma of post-secondary level (3-4 years)
Kierownik oraz zastępca kierownika ruchu zakładu górniczego prowadzącego podziemne składowanie odpadów metodą podziemną Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma of post-secondary level (3-4 years)
Kierownik oraz zastępca kierownika ruchu zakładu górniczego wydobywającego otworami wiertniczymi kopaliny inne niż węglowodory Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma of post-secondary level (3-4 years)
Kierownik oraz zastępca kierownika ruchu zakładu górniczego wydobywającego węglowodory otworami wiertniczymi Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma of post-secondary level (3-4 years)
Kierownik oraz zastępca kierownika ruchu zakładu prowadzącego działalność określoną w art. 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma of post-secondary level (3-4 years)
Kierownik pociągu Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma (post-secondary education), including Annex II (ex 92/51, Annex C,D)
Kierownik prac podwodnych I klasy Poland All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Kierownik prac podwodnych II klasy Poland All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Kierownik prac podwodnych III klasy Poland All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Kierownik reaktora badawczego Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma of post-secondary level (3-4 years)
Kierownik ruchu odkrywkowego zakładu górniczego wydobywającego kopaliny bez użycia środków strzałowych Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma of post-secondary level (3-4 years)
Kierownik składowiska odpadów promieniotwórczych Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma of post-secondary level (3-4 years)
Kierownik zakładu unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma of post-secondary level (3-4 years)
Kierownik zmiany reaktora badawczego Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma of post-secondary level (3-4 years)
Kierujący tramwajem (motorniczy) Poland All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Klasyfikator grzybów Poland All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Konserwator dźwigów Poland All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Konserwator dźwignic Poland All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Konserwator kolei linowych, wyciągów narciarskich i zjeżdżalni grawitacyjnych Poland All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Konserwator specjalistycznych dźwignic i urządzeń w portowych technologicznych ciągach przeładowczych Poland All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Konserwator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia Poland All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Konserwator zabytkowej zieleni uprawniony do kierowania pracami konserwatorskimi lub pracami restauratorskimi polegającymi na zabezpieczeniu, uzupełnieniu, rekonstrukcji lub konserwacji parków zabytkowych albo innego rodzaju zorganizowanej zieleni zabytk Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Konserwator zabytkowej zieleni uprawniony do prac o charakterze technicznym przy zabezpieczaniu, uzupełnianiu, rekonstrukcji lub konserwacji parków zabytkowych albo innego rodzaju zorganizowanej zieleni zabytkowej Poland All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Konserwator zabytków nieruchomych uprawniony do prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich lub badań konserwatorskich Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Konserwator zabytków ruchomych uprawniony do prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich lub badań konserwatorskich Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Konserwator zabytków ruchomych uprawniony do prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich lub badań konserwatorskich w dziedzinach nieobjętych programem wyższych studiów Poland All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Koordynator pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma (post-secondary education), including Annex II (ex 92/51, Annex C,D)
Kucharz okrętowy Poland All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Kucie, prasowanie i wytłaczanie metali Poland All regions Recognition of professional experience Annex IV - automatic recognition Certificate attesting the completion of a secondary course
Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej Poland All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Kwalifikowany pracownik zabezpieczenia technicznego Poland All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
LEKARZ WETERYNARII Poland All regions Veterinary Surgeon Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Lekarz dentysta Poland All regions Dental Practitioner Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Logopeda Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Magister inżynier architekt Poland All regions Architect listed in Annex V Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Makler papierów wartościowych Poland All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Manewrowy Poland All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Marynarz jachtowy Poland All regions Not applicable Not applicable
Marynarz motorzysta żeglugi śródlądowej Poland All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Marynarz wachtowy Poland All regions Not applicable Not applicable
Marynarz żeglugi śródlądowej Poland All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Maszynista Poland All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Maszynista kolei linowych, wyciągów narciarskich i zjeżdżalni grawitacyjnych Poland All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Maszynista maszyn wyciągowych Poland All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Maszynista obsługujący urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników na terenie portów oraz urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych Poland All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Maszynista specjalistycznych dźwignic i urządzeń w portowych technologicznych ciągach przeładowczych, Poland All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Mechanik lotniczy obsługi technicznej Poland All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Mechanik pokładowy Poland All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Mechanik sprzętu ratowniczego Poland All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Mechanik statkowy żeglugi śródlądowej Poland All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Medycyna nuklearna Poland All regions Doctor in basic and specialised medicine both listed in Annex V Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Medycyna pracy Poland All regions Doctor in basic and specialised medicine both listed in Annex V Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Medycyna ratunkowa Poland All regions Doctor in basic and specialised medicine both listed in Annex V Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Medycyna transportu Poland All regions Doctor in basic and specialised medicine both listed in Annex V
Mierniczy górniczy Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma of post-secondary level (3-4 years)
Mikrobiologia lekarska Poland All regions Doctor in basic and specialised medicine both listed in Annex V Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Mistrz budowlany posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Poland All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Mistrz instalacyjny posiadający uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych Poland All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Mistrz instalacyjny posiadający uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Poland All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Monter Rusztowań Poland All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Motorzysta jachtowy Poland All regions Not applicable Not applicable
Motorzysta wachtowy Poland All regions Not applicable Not applicable
Motorzysta żeglugi śródlądowej Poland All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Muzealnik Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma of post-secondary level (3-4 years)
Napełniający Zbiorniki Przenośne Poland All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Nastawniczy Poland All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Nauczyciel praktycznej nauki zawodu Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma (post-secondary education), including Annex II (ex 92/51, Annex C,D)
Nauczyciel przedszkola Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma of post-secondary level (3-4 years)
Nauczyciel szkoły podstawowej, klasy I - III Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma of post-secondary level (3-4 years)
Nauczyciel szkoły podstawowej, klasy IV- VIII Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma of post-secondary level (3-4 years)
Nauczyciel szkoły ponadpodstawowej Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Nawigator lotniczy Poland All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Nefrologia Poland All regions Doctor in basic and specialised medicine both listed in Annex V Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Neurochirurgia Poland All regions Doctor in basic and specialised medicine both listed in Annex V Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Neurologia Poland All regions Doctor in basic and specialised medicine both listed in Annex V Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Nurek I klasy Poland All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Nurek II klasy Poland All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Nurek III klasy Poland All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Nurek saturowany Poland All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Obsługujący dźwigi Poland All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Obsługujący dźwignice Poland All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Oficer Mechanik w Żegludze Krajowej Poland All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Oficer elektroautomatyk okrętowy Poland All regions Not applicable Not applicable
Oficer mechanik wachtowy na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej Poland All regions Not applicable Not applicable
Oficer wachtowy na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej Poland All regions Not applicable Not applicable
Oficer wachtowy żeglugi przybrzeżnej Poland All regions Not applicable Not applicable
Okulistyka Poland All regions Doctor in basic and specialised medicine both listed in Annex V Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Onkologia kliniczna Poland All regions Doctor in basic and specialised medicine both listed in Annex V Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Operator Kontroli Bezpieczeństwa Poland All regions Not applicable Not applicable
Operator akceleratora stosowanego do celów innych niż medyczne, z wyłączeniem akceleratorów stosowanych do kontroli pojazdów Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma of post-secondary level (3-4 years)
Operator akceleratora stosowanego do celów medycznych oraz urządzeń do teleradioterapii Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma of post-secondary level (3-4 years)
Operator akceleratora stosowanego do kontroli pojazdów Poland All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Operator maszyn i urządzeń do produkcji betonu, asfaltobetonu, elementów betonowych, kamiennych i pokrewnych ( wyróżniono 10 nazw operatorów maszyn zawierających się w wymienionym zawodzie) ) Poland All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Operator przechowalnika wypalonego paliwa jądrowego Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma of post-secondary level (3-4 years)
Operator radiotelefonista stacji lotniskowej Poland All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Operator reaktora badawczego Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma of post-secondary level (3-4 years)
Operator sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych (wyróżnione 20 nazw operatorów maszyn zawierających się w wymienionym zawodzie) Poland All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Operator stacji nadbrzeżnej Poland All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Operator systemów nurkowych Poland All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Operator urządzeń do brachyterapii ze źródłami promieniotwórczymi Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma of post-secondary level (3-4 years)
Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia Poland All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Operatorzy urządzeń do produkcji materiałów wybuchowych i pokrewni Poland All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Opiekun medyczny Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma (post-secondary education), including Annex II (ex 92/51, Annex C,D)
Opiekunka dziecięca Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma (post-secondary education), including Annex II (ex 92/51, Annex C,D)
Ortodoncja Poland All regions Specialist Dental Practitioner Listed in Annex V Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu Poland All regions Doctor in basic and specialised medicine both listed in Annex V Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Ortoptystka Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma (post-secondary education), including Annex II (ex 92/51, Annex C,D)
Osoba uprawniona do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku. Poland All regions Not applicable Not applicable
Osoby dokonujące demontażu instalacji i urządzeń, odzysku substancji kontrolowanych, recyklingu, regeneracji i unieszkodliwiania substancji Poland All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Osoby dokonujące naprawy i obsługi technicznej oraz demontażu urządzeń i instalacji przeciwpożarowych, a także odzysku, recyklingu, regeneracji i unieszkodliwiania substancji w nich zawartych Poland All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Osoby dokonujące naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane Poland All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Otorynolaryngologia Poland All regions Doctor in basic and specialised medicine both listed in Annex V Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Patomorfologia Poland All regions Doctor in basic and specialised medicine both listed in Annex V Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Pediatria Poland All regions Doctor in basic and specialised medicine both listed in Annex V Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Periodontologia Poland All regions Specialist Dental practitioner not listed in Annex V Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Pielęgniarka Poland All regions General care nurse Diploma of post-secondary level (3-4 years)
Pilot balonowy Poland All regions Not applicable Not applicable
Pilot samolotowy liniowy Poland All regions Not applicable Not applicable
Pilot samolotowy zawodowy Poland All regions Not applicable Not applicable
Pilot sterowcowy liniowy Poland All regions Not applicable Not applicable
Pilot sterowcowy zawodowy Poland All regions Not applicable Not applicable
Pilot szybowcowy Poland All regions Not applicable Not applicable
Pilot wiatrakowcowy zawodowy Poland All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Pilot śmigłowcowy liniowy Poland All regions Not applicable Not applicable
Pilot śmigłowcowy zawodowy Poland All regions Not applicable Not applicable
Pirotechnicy Poland All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Podstawowe kształcenie medyczne - Polska Poland All regions Doctor in Basic Medicine
Położna Poland All regions Midwife Diploma of post-secondary level (3-4 years)
Położnictwo i ginekologia Poland All regions Doctor in basic and specialised medicine both listed in Annex V Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Pracownik socjalny Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma of post-secondary level (3-4 years)
Produkcja konstrukcji metalowych z wyjątkiem działalności usługowej Poland All regions Recognition of professional experience Annex IV - automatic recognition Certificate attesting the completion of a secondary course
Produkcja kotłów centralnego ogrzewania Poland All regions Recognition of professional experience Annex IV - automatic recognition Certificate attesting the completion of a secondary course
Produkcja rur stalowych Poland All regions Recognition of professional experience Annex IV - automatic recognition Certificate attesting the completion of a secondary course
Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków dla kopalń, odlewni żeliwa i staliwa, dla budownictwa oraz do mechanicznego podawania Poland All regions Recognition of professional experience Annex IV - automatic recognition Certificate attesting the completion of a secondary course
Protetyk słuchu Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma (post-secondary education), including Annex II (ex 92/51, Annex C,D)
Prowadzący pociągi lub pojazdy kolejowe Poland All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Przewodnik górski Poland All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Przewoźnik żeglugi śródlądowej Poland All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Psychiatria Poland All regions Doctor in basic and specialised medicine both listed in Annex V Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Psychiatria dzieci i młodzieży Poland All regions Doctor in basic and specialised medicine both listed in Annex V Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Psycholog Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Radca prawny Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Radioelektronik drugiej klasy (GMDSS) Poland All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Radioelektronik pierwszej klasy (GMDSS) Poland All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Radiologia i diagnostyka obrazowa Poland All regions Doctor in basic and specialised medicine both listed in Annex V Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Radioterapia onkologiczna Poland All regions Doctor in basic and specialised medicine both listed in Annex V Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Ratownik górniczy Poland All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Ratownik medyczny Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma of post-secondary level (3-4 years)
Rehabilitacja medyczna Poland All regions Doctor in basic and specialised medicine both listed in Annex V Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Reumatologia Poland All regions Doctor in basic and specialised medicine both listed in Annex V Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Rewident taboru Poland All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Rewident urządzeń wyciągowych Poland All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Rusznikarz Poland All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Rybak rybołówstwa morskiego Poland All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Rzecznik Patentowy Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Rzeczoznawca ds. ruchu zakładu górniczego Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma of post-secondary level (3-4 years)
Rzeczoznawca majątkowy Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma of post-secondary level (3-4 years)
Rzeczoznawca samochodowy Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma of post-secondary level (3-4 years)
Rzeczoznawca w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych Poland All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Skoczek Spadochronowy Poland All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma of post-secondary level (3-4 years)
Specjalista do spraw ewidencji materiałów jądrowych Poland All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Specjalista ds. oczyszczania terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych Poland All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Specjalista psychoterapii uzależnień Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Specjalista terapii uzależnień Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej Poland All regions Doctor in Basic medicine and General medical practice
Stanowiska pracy związane z dozorem nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną Poland All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Stanowiska pracy związane z dozorem nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe Poland All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Stanowiska pracy związane z dozorem nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych Poland All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Stanowiska pracy związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną Poland All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Stanowiska pracy związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe Poland All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Stanowiska pracy związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych Poland All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Starszy dozymetrysta reaktora badawczego Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma of post-secondary level (3-4 years)
Starszy marynarz Poland All regions Not applicable Not applicable
Starszy marynarz żeglugi śródlądowej Poland All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Starszy motorzysta wachtowy Poland All regions Not applicable Not applicable
Starszy oficer mechanik na jachtach o pojemności brutto (GT) do 3000 jednostek i mocy maszyn głównych do 3000 kW Poland All regions Not applicable Not applicable
Starszy oficer mechanik na jachtach o pojemności brutto (GT) do 3000 jednostek i mocy maszyn głównych do 9000 kW Poland All regions Not applicable Not applicable
Starszy oficer mechanik na jachtach o pojemności brutto (GT) do 500 jednostek i mocy maszyn głównych do 1500 kW Poland All regions Not applicable Not applicable
Starszy oficer mechanik na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej Poland All regions Not applicable Not applicable
Starszy oficer mechanik na statkach o mocy maszyn głównych od 750 do 3000 kW Poland All regions Not applicable Not applicable
Starszy oficer na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej Poland All regions Not applicable Not applicable
Starszy oficer na statkach o pojemności brutto od 500 do 3000 Poland All regions Not applicable Not applicable
Starszy rybak rybołówstwa morskiego Poland All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Stermotorzysta żeglugi śródlądowej Poland All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Sternik żeglugi śródlądowej Poland All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Sterowanie: - sterowanie reaktorem jądrowym i jądrowym blokiem energetycznym,- wykonywanie operacji z paliwem jądrowym w reaktorze jądrowym i w basenie przeładunkowym paliwa. Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma of post-secondary level (3-4 years)
Strażak Poland All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Strzałowy (1) w odkrywkowych zakładach górniczych, (2) w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi, zakładach wykonujących roboty geologiczne w ramach poszukiwania i rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie dwutlenku węgla Poland All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Sygnalista szybowy Poland All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Szyper 1 klasy Żeglugi Krajowej Poland All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Szyper 2 klasy Żeglugi Krajowej Poland All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Szyper klasy 1 rybołówstwa morskiego Poland All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Szyper klasy 2 rybołówstwa morskiego Poland All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Szyper żeglugi nieograniczonej rybołówstwa morskiego Poland All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Szyper żeglugi śródlądowej Poland All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Taksówkarz Poland All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Technik analityki medycznej Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma of post-secondary level (3-4 years)
Technik architekt posiadający uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej Poland All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Technik awionik Poland All regions Not applicable Not applicable
Technik bezpieczenstwa i higieny pracy Poland All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Technik budowlany posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej Poland All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Technik budowlany posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej Poland All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Technik budowlany posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych Poland All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Technik budowlany posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym Poland All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Technik budowlany posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej Poland All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Technik budowlany posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Poland All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Technik dentystyczny Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma of post-secondary level (3-4 years)
Technik elektroradiolog Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma (post-secondary education), including Annex II (ex 92/51, Annex C,D)
Technik farmaceutyczny Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma (post-secondary education), including Annex II (ex 92/51, Annex C,D)
Technik instalacyjny posiadający uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych Poland All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Technik instalacyjny posiadający uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych Poland All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Technik instalacyjny posiadający uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Poland All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Technik masażysta Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma (post-secondary education), including Annex II (ex 92/51, Annex C,D)
Technik mechanik lotniczy Poland All regions Not applicable Not applicable
Technik oczyszczania terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych Poland All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Technik ortopeda Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma (post-secondary education), including Annex II (ex 92/51, Annex C,D)
Technik pożarnictwa Poland All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Terapeuta zajęciowy Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma (post-secondary education), including Annex II (ex 92/51, Annex C,D)
Toromistrz Poland All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Tłumacz przysięgły Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Unijny podmiot zatwierdzający ds. ochrony lotnictwa cywilnego Poland All regions Not applicable Not applicable
Urologia Poland All regions Doctor in basic and specialised medicine both listed in Annex V Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Ustawiacz Poland All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Wydawca środków strzałowych (1) w podziemnych zakładach górniczych, (2) w odkrywkowych zakładach górniczych, (3) w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi, w zakładach wykonujących roboty geologiczne w ramach poszukiwania i rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz w zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie dwutlenku węgla Poland All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Wykładowca nauki jazdy Poland All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Zarządzający transportem Poland All regions Not applicable Not applicable
Zarządzanie jednostką organizacyjną wykonującą działalność polegającą na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji elektrowni jądrowej i zarządzanie elektrownią jądrową Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Zastępca dyrektora do spraw bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej posiadającej reaktor badawczy Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma of post-secondary level (3-4 years)
Zdrowie publiczne, epidemiologia Poland All regions Doctor in basic and specialised medicine both listed in Annex V
geofizyk górniczy w podziemnych zakładach górniczych Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma of post-secondary level (3-4 years)
jachtowy kapitan na jachtach o pojemności brutto (GT) do 200 jednostek Poland All regions Not applicable Not applicable
jachtowy kapitan na jachtach o pojemności brutto (GT) do 3000 jednostek Poland All regions Not applicable Attestation of competence
jachtowy kapitan na jachtach o pojemności brutto (GT) do 500 jednostek Poland All regions Not applicable Not applicable
jachtowy oficer wachtowy na jachtach o pojemności brutto (GT) do 3000 jednostek Poland All regions Not applicable Not applicable
kierownik jednostki ratownictwa górniczego oraz kierownik okręgowej stacji ratownictwa górniczego, a także ich zastępcy – w podmiotach wykonujących czynności dla podziemnych zakładów górniczych Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma of post-secondary level (3-4 years)
maszynista: lokomotyw pod ziemią, kolejek podwieszanych pod ziemią lub kolejek spągowych pod ziemią Poland All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
oficer mechanik wachtowy na jachtach o pojemności brutto (GT) do 3000 jednostek i mocy maszyn głównych do 9000 kW Poland All regions Not applicable Not applicable
operator agregatów cementacyjnych, zasobników oraz urządzeń do intensyfikacji wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego albo składowania dwutlenku węgla w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi, w zakładach wykonujących roboty geologiczne w ramach poszukiwania i rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz w zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie dwutlenku węgla Poland All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
operator maszyn do robót strzałowych oraz pojazdów do przewozu osób lub środków strzałowych pod ziemią Poland All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
osoba dozoru ruchu podziemnego zakładu górniczego Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma (post-secondary education), including Annex II (ex 92/51, Annex C,D)
osoba wyższego dozoru ruchu w poszczególnych rodzajach zakładów górniczych Poland All regions General system of recognition - primary application Diploma of post-secondary level (3-4 years)
pilot morski Poland All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
rewident urządzeń systemów łączności, alarmowania i bezpieczeństwa Poland All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Each country is responsible for updating information, on its regulated professions, competent authorities and statistics.
The Commission cannot be held responsible for the accuracy of the information. However, if errors are brought to its attention, the Commission undertakes to correct them, if deemed appropriate.

The Commission is in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.