Navigation path

Search

Regulated professions by country, with competent authorities

Back to homepage

What is a regulated profession?

A profession is said to be regulated when access and exercise is subject to the possession of a specific professional qualification.

Regulated professions in this database

This database contains lists of regulated professions in the EU member states, EEA countries and Switzerland covered by the Directive 2005/36/EC.

Regulated professions are grouped together under generic headings called "generic professions". This is to help find regulated professions which are listed in the language of the country in which they are regulated.

The profession's generic heading cover professions regulated in different Member States, which may cover different activities.

Further information on regulated professions

Qualified professionals wishing to obtain recognition for establishment or wanting to provide services on a temporary and occasional basis within the EU Member States, EEA countries or Switzerland should seek advice from the relevant Contact Point in the future host country (EU Member States, EEA countries and Switzerland).

The contact points are responsible for providing general information on recognition of professional qualifications provided for in Directive 2005/36/EC as well as on competent authorities and national legislation governing the professions.

withoutwithharmonised training requirements
 
364 item(s) found, displaying 1 to 364   Page(s): 1, Item(s) per page:  Show by page
Name of regulated profession Country Region Recognition under Directive 2005/36/EC Qualification level
Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Projektová činnost ve výstavbě Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Výroba a opravy sériově zhotovovaných - protéz, - trupových ortéz, - končetinových ortéz, - měkkých bandáží Czech Republic All regions Recognition of professional experience Annex IV - automatic recognition Attestation of competence
Vedení spisovny Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Adiktolog Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma of post-secondary level (3-4 years)
Advokát Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Alergologie a klinická imunologie Czech Republic All regions Doctor in basic and specialised medicine both listed in Annex V
Alergologie a klinická imunologie Czech Republic All regions Doctor in basic and specialised medicine both listed in Annex V
Anesteziologie a intenzivní medicína Czech Republic All regions Doctor in basic and specialised medicine both listed in Annex V
Aplikace, výroba a opravy ortopedické obuvi Czech Republic All regions Recognition of professional experience Annex IV - automatic recognition Certificate attesting the completion of a secondary course
Architect Czech Republic All regions Architect listed in Annex V
Architekt (Nabytá práva) Czech Republic All regions Architect (acquired rights) listed in Annex VI
Asistent behaviorálního analytika Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma of post-secondary level (3-4 years)
Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma of post-secondary level (3-4 years)
Asistent pedagoga Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Asistent zubního technika Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Auditor bezpečnosti pozemních komunikací Czech Republic All regions Recognition of professional experience Annex IV - automatic recognition Certificate attesting the completion of a secondary course
Auditorské služby Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Autoptický laborant Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Autorizovaný inženýr Czech Republic All regions Recognition of professional experience Annex IV - automatic recognition Diploma of post-secondary level (3-4 years)
Autorizovaný technik Czech Republic All regions Recognition of professional experience Annex IV - automatic recognition Certificate attesting the completion of a secondary course
Barvení a chemická úprava textilií Czech Republic All regions Recognition of professional experience Annex IV - automatic recognition Attestation of competence
Basic medical training - Czech Republic Czech Republic All regions Doctor in Basic Medicine
Behaviorální analytik Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Behaviorální technik Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Bezpečnostní technik Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Biologické hodnocení Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma of post-secondary level (3-4 years)
Biomedicínský inženýr Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Biomedicínský technik Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma of post-secondary level (3-4 years)
Broušení a leptání skla Czech Republic All regions Recognition of professional experience Annex IV - automatic recognition Certificate attesting the completion of a secondary course
Báňská záchranná služba Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma of post-secondary level (3-4 years)
Báňský projektant Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma of post-secondary level (3-4 years)
Chirurgie Czech Republic All regions Doctor in basic and specialised medicine both listed in Annex V
Cévní chirurgie Czech Republic All regions Doctor in basic and specialised medicine both listed in Annex V
Daňový poradce Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma of post-secondary level (3-4 years)
Dentální hygienistka Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Dermatovenerologie Czech Republic All regions Doctor in basic and specialised medicine both listed in Annex V
Diabelotologie a endokrinologie Czech Republic All regions Doctor in basic and specialised medicine both listed in Annex V
Dodavatel, který vyrábí nebo dováží rozmnožovací materiál Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Dohled nad tepelným zpracováním odpadu Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Dovoz a uvádění do oběhu premixů Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Dovoz nebo vývoz jaderných položek nebo průvoz jaderných materiálů a vybraných položek Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Drezúra zvířat Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Dětská a dorostová psychiatrie Czech Republic All regions Doctor in basic and specialised medicine both listed in Annex V
Dětská chirurgie Czech Republic All regions Doctor in basic and specialised medicine both listed in Annex V
Dětské lékařství Czech Republic All regions Doctor in basic and specialised medicine both listed in Annex V
Důlní měřič Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Energetický specialista Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Ergoterapeut Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
FARMACEUTI Czech Republic All regions Pharmacist
Farmaceutický asistent Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma (post-secondary education), including Annex II (ex 92/51, Annex C,D)
Fyzická osoba provádějící revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu na dráhách Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Fyzioterapeut Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Galvanizérství, smaltérství Czech Republic All regions Recognition of professional experience Annex IV - automatic recognition Certificate attesting the completion of a secondary course
Gastroenterologie Czech Republic All regions Doctor in basic and specialised medicine both listed in Annex V
Geologické práce Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma (post-secondary education), including Annex II (ex 92/51, Annex C,D)
Geomechanik Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Geriatrie Czech Republic All regions Doctor in basic and specialised medicine both listed in Annex V
Gynekologie a porodnictví Czech Republic All regions Doctor in basic and specialised medicine both listed in Annex V
Hematologie a transfúzní lékařství Czech Republic All regions Doctor in basic and specialised medicine both listed in Annex V
Hlavní důlní měřič Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Hodinářství Czech Republic All regions Recognition of professional experience Annex IV - automatic recognition Attestation of competence
Hodnocení vlastností zdrojů ionizujícího záření řízením a vykonáváním zkoušek v rozsahu a způsoby stanovenými prováděcím předpisem Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Hodnotitel rizik ukládání odpadů Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma of post-secondary level (3-4 years)
Holičství, kadeřnictví Czech Republic All regions Recognition of professional experience Annex IV - automatic recognition Attestation of competence
Hostinská činnost Czech Republic All regions Recognition of professional experience Annex IV - automatic recognition Certificate attesting the completion of a secondary course
Hrudní chirurgie Czech Republic All regions Doctor in basic and specialised medicine both listed in Annex V
Hygiena a epidemiologie Czech Republic All regions Doctor in basic and specialised medicine both listed in Annex V
Infekční lékařství Czech Republic All regions Doctor in basic and specialised medicine both listed in Annex V
Insolvenční správce Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Inspektor určeného technického zařízení Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Izolatérství Czech Republic All regions Recognition of professional experience Annex IV - automatic recognition Attestation of competence
Jednorázové měření emisí a měření úrovně znečištění Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Jiný odborný pracovník Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Kamnářství Czech Republic All regions Recognition of professional experience Annex IV - automatic recognition Attestation of competence
Kapitán lodě pro námořní plavbu Czech Republic All regions General system of recognition - secondary application Attestation of competence
Kardiologie Czech Republic All regions Doctor in basic and specialised medicine both listed in Annex V
Klasifikace jatečních těl jatečných zvířat (SEUROP) Czech Republic All regions Recognition of professional experience Annex IV - automatic recognition Certificate attesting the completion of a secondary course
Klempířství a oprava karoserií Czech Republic All regions Recognition of professional experience Annex IV - automatic recognition Attestation of competence
Klinická biochemie Czech Republic All regions Doctor in basic and specialised medicine both listed in Annex V
Klinická farmakologie Czech Republic All regions Doctor in basic and specialised medicine both listed in Annex V
Klinická onkologie Czech Republic All regions Doctor in basic and specialised medicine both listed in Annex V
Klinický psycholog Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Kominictví Czech Republic All regions Recognition of professional experience Annex IV - automatic recognition Attestation of competence
Kontrola těsnosti chladicích a klimatizačních zařízení obsahujících regulované látky nebo fluorované skleníkové plyny Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Kontrola těsnosti systému požární ochrany obsahujících regulované látky nebo fluorované skleníkové plyny Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Kontrolní fyzik Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Kontrolní fyzik při testování spouštění výzkumného jaderného reaktoru Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Kontrolní technik provádějící technické prohlídky vozidel Czech Republic All regions Recognition of professional experience Annex IV - automatic recognition Certificate attesting the completion of a secondary course
Kontrolní technik typu ADR Czech Republic All regions Recognition of professional experience Annex IV - automatic recognition Certificate attesting the completion of a secondary course
Kontrolní technik typu K Czech Republic All regions Recognition of professional experience Annex IV - automatic recognition Attestation of competence
Kontrolní testování profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Koordinátor BOZP na staveništi Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma (post-secondary education), including Annex II (ex 92/51, Annex C,D)
Kormidelník Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Kosmetické služby Czech Republic All regions Recognition of professional experience Annex IV - automatic recognition Attestation of competence
Kovářství, podkovářství Czech Republic All regions Recognition of professional experience Annex IV - automatic recognition Attestation of competence
Laboratorní a jiná veterinární diagnostická činnost, provozování asanačního podniku Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma of post-secondary level (3-4 years)
Laboratorní asistent Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Lodník Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Logoped ve zdravotnictví, Klinický logoped Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Lékařská genetika Czech Republic All regions Doctor in basic and specialised medicine both listed in Annex V
Lékařská mikrobiologie Czech Republic All regions Doctor in basic and specialised medicine both listed in Annex V
Malířství, lakýrnictví, natěračství Czech Republic All regions Recognition of professional experience Annex IV - automatic recognition Attestation of competence
Masér ve zdravotnictví a nevidomý a slabozraký masér ve zdravotnictví Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Masérské, rekondiční a regenerační služby Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Maxilofaciální chirurgie Czech Republic All regions Doctor in basic and specialised medicine both listed in Annex V
Mechanik provádějící měření emisí vozidel Czech Republic All regions Recognition of professional experience Annex IV - automatic recognition Certificate attesting the completion of a secondary course
Mezinárodní přeprava radioaktivních odpadů v rozsahu a způsoby stanovenými prováděcím právním předpisem Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Mlynářství Czech Republic All regions Recognition of professional experience Annex IV - automatic recognition Certificate attesting the completion of a secondary course
Mlékárenství Czech Republic All regions Recognition of professional experience Annex IV - automatic recognition Attestation of competence
Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel Czech Republic All regions Recognition of professional experience Annex IV - automatic recognition Attestation of competence
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení Czech Republic All regions Recognition of professional experience Annex IV - automatic recognition Attestation of competence
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Myslivecký hospodář Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Nakládání s jadernými materiály Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Nakládání s radioaktivními odpady v rozsahu a způsoby stanovenými prováděcím právním předpisem Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Nakládání s vysoce nebezpečnými látkami zneužitelnými k porušování zákazu chemických zbraní Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Nakládání s vysoce rizikovými biologickými agens a toxiny zneužitelnými k porušování zákazu bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma of post-secondary level (3-4 years)
Nakládání se zdroji ionizujícího záření v rozsahu a způsoby stanovenými prováváděcím právním předpisem Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Nefrologie Czech Republic All regions Doctor in basic and specialised medicine both listed in Annex V
Neurochirurgie Czech Republic All regions Doctor in basic and specialised medicine both listed in Annex V
Neurologie Czech Republic All regions Doctor in basic and specialised medicine both listed in Annex V
Nukleární medicína Czech Republic All regions Doctor in basic and specialised medicine both listed in Annex V
Nutriční asistent Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma (post-secondary education), including Annex II (ex 92/51, Annex C,D)
Nutriční terapeut Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma (post-secondary education), including Annex II (ex 92/51, Annex C,D)
Nákup a prodej kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Obráběčství Czech Republic All regions Recognition of professional experience Annex IV - automatic recognition Certificate attesting the completion of a secondary course
Oceňování majetku pro - věci movité, - věci nemovité, - nehmotný majetek, - finanční majetek, - obchodní závod Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Odborná příprava vybraných pracovníků Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Odborná způsobilost k navrhování pokusů a projektů pokusů Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Odborná způsobilost k provádění pokusů na zvířatech, péči a usmrcování pokusných zvířat Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Odborná způsobilost pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma of post-secondary level (3-4 years)
Odborný lesní hospodář Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Odborný pracovník pro řízení údržby Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Odpovědný zástupce provozovatele vodovodů nebo kanalizace Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Odpovědný zástupce za licencovanou činnost Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Oftalmologie Czech Republic All regions Doctor in basic and specialised medicine both listed in Annex V
Operátor primární části reaktorového bloku Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Operátor sekundární části reaktorového bloku Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Operátor výzkumného reaktoru Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů Czech Republic All regions Recognition of professional experience Annex IV - automatic recognition Attestation of competence
Opravy silničních vozidel Czech Republic All regions Recognition of professional experience Annex IV - automatic recognition Attestation of competence
Optometrista Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma of post-secondary level (3-4 years)
Opětovné uvedení jaderného reaktoru do kritického stavu po výměně jaderného paliva Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Ortopedie Czech Republic All regions Doctor in basic and specialised medicine both listed in Annex V
Ortoptista Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Ortoticko-protetický technik Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Ortotik-protetik Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Osoba odborně způsobilá pro provádění inseminace a vpravování embryí inseminační technikou Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Osoba odborně způsobilá pro testování a posuzování hospodářských zvířat Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Osoba odborně způsobilá pro činnost chovatelského podniku prasat Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma of post-secondary level (3-4 years)
Osoba odborně způsobilá pro činnost uznaného chovatelského sdružení Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma of post-secondary level (3-4 years)
Osoba odpovědná za péči o handicapovaná zvířata Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Osoba oprávněna podepisovat zemědělské skladní listy Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Osoba oprávněná koordinovat opatření k zajištění bezpečného provozu tunelu nad 500 m Czech Republic All regions Recognition of professional experience Annex IV - automatic recognition Certificate attesting the completion of a secondary course
Osoba poskytující školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací Czech Republic All regions Recognition of professional experience Annex IV - automatic recognition Certificate attesting the completion of a secondary course
Osoba provádějící kontrolu výrobce biopotravin a osoby, která uvádí bioprodukty nebo biopotraviny do oběhu Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Osoba provádějící kontrolu žadatele, ekologického podnikatele, výrobce nebo dodavatele ekologických krmiv nebo rozmnožovacího materiálu Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Osoba provádějící vývoj, projektování, výrobu, zkoušky, instalaci, údržbu, opravy, modifikace a konstrukční změny vybraných výrobků, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení Czech Republic All regions General system of recognition - secondary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Osoba provádějící školení osob řídících drážní vozidlo Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Osoba přepravující zvířata Czech Republic All regions General system of recognition - secondary application Attestation of competence
Osoba s odbornou způsobilostí pro zacházení s pyrotechnickými výrobky; nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 a F4 Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Osoba zajišťující zdravotnickou přípravu žadatelů o řidičské oprávnění Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Osoba řídící drážní vozidlo na dráze tramvajové, trolejbusové, speciální, lanové a vlečce Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Ostraha majetku a osob Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Otorinolaryngologie Czech Republic All regions Doctor in basic and specialised medicine both listed in Annex V
Ověřování množství emisí skleníkových plynů Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Ověřování výsledků zeměměřických činností Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Ověřování zprávy o emisích a certifikaci systému kvality Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Oční optika Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Ošetřovatel Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Patentový zástupce zahraniční usazený Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma of post-secondary level (3-4 years)
Patologie Czech Republic All regions Doctor in basic and specialised medicine both listed in Annex V
Pedagog volného času Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Pedikúra, manikúra Czech Republic All regions Recognition of professional experience Annex IV - automatic recognition Attestation of competence
Pekařství, cukrářství Czech Republic All regions Recognition of professional experience Annex IV - automatic recognition Attestation of competence
Pivovarnictví a sladovnictví Czech Republic All regions Recognition of professional experience Annex IV - automatic recognition Certificate attesting the completion of a secondary course
Plastická chirurgie Czech Republic All regions Doctor in basic and specialised medicine both listed in Annex V
Pneumologie a ftizeologie Czech Republic All regions Doctor in basic and specialised medicine both listed in Annex V
Podnikatel v energetických odvětvích - fyzická osoba Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Pokrývačství, tesařství Czech Republic All regions Recognition of professional experience Annex IV - automatic recognition Attestation of competence
Poradce v ochraně rostlin Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma (post-secondary education), including Annex II (ex 92/51, Annex C,D)
Porodní asistentka/porodní asistent Czech Republic All regions Midwife
Porážení jatečných zvířat na jatkách Czech Republic All regions General system of recognition - secondary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Poskytovatel služeb při odbavovacím procesu na veřejném letišti Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Poskytování odborných vyjádření podle § 11 zákona o integrované prevenci Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma of post-secondary level (3-4 years)
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti příslušného sportovního odvětví Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Posouzení vlivů záměrů a koncepcí na území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma of post-secondary level (3-4 years)
Pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Požární ochrana Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Pracovní lékařství Czech Republic All regions Doctor in basic and specialised medicine both listed in Annex V
Pracovník pro řízení montáže, provozu a elektroúdržby zařízení v dolech Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Pracovník v sociálních službách Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Profesionální hasič Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Projektant instalace elektrických zařízení Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Projektant instalace strojního zařízení Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Projektování pozemkových úprav Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma of post-secondary level (3-4 years)
Provoz jaderného zařízení nebo pracoviště III. a IV. kategorie Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Provozovatel dráhy Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Provozovatel drážní dopravy Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Provozovatel letiště Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Provozování autoškoly Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Provozování cestovní kanceláře Czech Republic All regions Recognition of professional experience Annex IV - automatic recognition Attestation of competence
Provozování jiné veterinární asanační činnosti Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma (post-secondary education), including Annex II (ex 92/51, Annex C,D)
Provozování krematoria Czech Republic All regions Recognition of professional experience Annex IV - automatic recognition Attestation of competence
Provozování pohřební služby Czech Republic All regions Recognition of professional experience Annex IV - automatic recognition Attestation of competence
Provozování solárií Czech Republic All regions Recognition of professional experience Annex IV - automatic recognition Attestation of competence
Provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Provozování vodní dopravy pro cizí potřeby Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Provádění archeologických výzkumů Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Provádění balzamace a konzervace Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Provádění osobní dozimetrie a dalších činností v oblasti radiační ochrany Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Provádění pyrotechnického průzkumu Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Provádění rekonstrukce nebo jiných změn ovlivňujících jadernou bezpečnost jaderné elektrárny Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Czech Republic All regions Recognition of professional experience Annex IV - automatic recognition Certificate attesting the completion of a secondary course
Provádění technicko bezpečnostního dohledu ve vodních dílech Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma of post-secondary level (3-4 years)
Provádění veřejných dražeb - dobrovolných, - nedobrovolných Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Provádění zkoušky těsnosti potrubí nebo nádrží určených pro skladování a prostředků pro dopravu zvlášt nebezepčných látek a nebezpečných látek Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Průvodcovská činnost horská Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Psychiatrie Czech Republic All regions Doctor in basic and specialised medicine both listed in Annex V
Psycholog Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma of post-secondary level (3-4 years)
Psycholog provádějící dopravně psychologické vyšetření Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Psychologické poradenství a diagnostika Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma of post-secondary level (3-4 years)
Pyrotechnik Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Péče o dítě do tří let věku v denním režimu Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Přeprava jaderných materiálů a radioaktivních látek stanovených prováděcím předpisem Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma (post-secondary education), including Annex II (ex 92/51, Annex C,D)
Převozník Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Přidávání radioaktivních látek do spotřebních výrobků při jejich výrobě nebo přípravě nebo k dovozu či vývozu takových výrobků Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Přímé řízení provádění jednotlivých kroků testů fyzikálního a energetického spouštění na blokové dozorně reaktorového bloku jaderné elektrárny (provozní fyzik) Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Radiační onkologie Czech Republic All regions Doctor in basic and specialised medicine both listed in Annex V
Radiologický asistent Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Radiologický fyzik Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Radiologický technik Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma of post-secondary level (3-4 years)
Radiologie a zobrazovací metody Czech Republic All regions Doctor in basic and specialised medicine both listed in Annex V
Rehabilitační a fyzikální medicína Czech Republic All regions Doctor in basic and specialised medicine both listed in Annex V
Restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami nebo jejich částmi, ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Restaurování kulturních památek, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Revmatologie Czech Republic All regions Doctor in basic and specialised medicine both listed in Annex V
Rostlinolékař Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Rybářský hospodář a jeho zástupce Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Sanitář Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma (post-secondary education), including Annex II (ex 92/51, Annex C,D)
Silniční motorová doprava Czech Republic All regions Recognition of professional experience Annex IV - automatic recognition Attestation of competence
Služby soukromých detektivů Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Slévárenství, modelářství Czech Republic All regions Recognition of professional experience Annex IV - automatic recognition Attestation of competence
Směnový inženýr při řízení a provozu celé jaderné elektrárny Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Sociální pracovník Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma of post-secondary level (3-4 years)
Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace Czech Republic All regions Recognition of professional experience Annex IV - automatic recognition Attestation of competence
Speciální pedagog Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Strojmistr Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Strojník těžního stroje Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Střelmistr Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Technický auditor vodovodů a kanalizací Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma of post-secondary level (3-4 years)
Technický dozor pro vedení důlních a pozemních děl Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Technický vedoucí odstřelů Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Technik pověřený dozorem nad elektrickou částí težního zařízení Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Technik pověřený dozorem nad strojní částí těžního zařízení Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Technik pověřený dozorem nad udržováním jámy Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Traumatologie/ Urgentní medicína Czech Republic All regions Doctor in basic and specialised medicine both listed in Annex V
Trenér Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Truhlářství, podlahářství Czech Republic All regions Recognition of professional experience Annex IV - automatic recognition Attestation of competence
Umístění jaderného zařízení nebo úložiště radioaktivních odpadů Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Urologie Czech Republic All regions Doctor in basic and specialised medicine both listed in Annex V
Uvádění jaderného zařízení do provozu Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Uvádění premixů do oběhu Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Uvádění radionuklidů do životního prostředí v rozsahu a způsoby stanovenými prováděcím předpisem Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin do oběhu Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Učitel autoškoly Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Učitel druhého stupně základní školy Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Učitel jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Učitel mateřské školy Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Učitel náboženství Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Učitel prvního stupně základní školy Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Učitel střední školy Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Učitel uměleckých odborných předmětů základní umělecké školy, střední odborné školy a konzervatoře Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma (post-secondary education), including Annex II (ex 92/51, Annex C,D)
Učitel vyšší odborné školy Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
VETERINÁRNÍ LÉKAŘI Czech Republic All regions Veterinary Surgeon
Vedoucí důlní degazace Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma of post-secondary level (exactly 4 years)
Vedoucí reaktorového bloku Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Vedoucí směny výzkumného reaktoru Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Vedoucí větrání Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma of post-secondary level (exactly 4 years)
Veterinární technik Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Vnitřní lékařství Czech Republic All regions Doctor in basic and specialised medicine both listed in Annex V
Vodní záchranářská služba Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Vodoinstalatérství, topenářství Czech Republic All regions Recognition of professional experience Annex IV - automatic recognition Attestation of competence
Vychovatel Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Vykonávání soustavného dohledu na dodržování radiační ochrany na pracovištích III. a IV. kategorie Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Vykonávání soustavného dohledu na dodržování radiační ochrany při lékařském ozáření na pracovištích II. a vyšší kategorie Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Vykonávání soustavného dohledu s přímou zodpovědností za zajištění radiační ochrany při vykonávání radiačních činností Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie v jednotlivých etapách a v rozsahu a způsoby stanovenými prováděcím předpisem Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Výkon zeměměřických činností Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Výroba a opravy hudebních nástrojů Czech Republic All regions Recognition of professional experience Annex IV - automatic recognition Attestation of competence
Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot Czech Republic All regions Recognition of professional experience Annex IV - automatic recognition Attestation of competence
Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s vyjímkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny či ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin Czech Republic All regions Recognition of professional experience Annex IV - automatic recognition Attestation of competence
Výroba a úprava lihu sulfitového nebo lihu syntetického Czech Republic All regions Recognition of professional experience Annex IV - automatic recognition Certificate attesting the completion of a secondary course
Výroba krmiv s použitím doplňkových látek nebo premixů Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Výroba, dovoz a uvádění do oběhu doplňkových látek Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma (post-secondary education), including Annex II (ex 92/51, Annex C,D)
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení Czech Republic All regions Recognition of professional experience Annex IV - automatic recognition Attestation of competence
Výrobu premixů nebo kompletních a doplňkových krmiv s použitím doplňkových látek nebo s použitím premixů Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma (post-secondary education), including Annex II (ex 92/51, Annex C,D)
Výstavba jaderného zařízení nebo pracoviště IV. kategorie Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma of post-secondary level (3-4 years)
Výzkum, vývoj, výroba, ničení, nákup, prodej a skladování výbušnin a munice, zpracování a zneškodňování výbušnin, znehodnocování a delaborace munice a provádění trhacích prací Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Vědecký vedoucí spouštění výzkumného reaktoru Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Všeobecná sestra/ Všeobecný ošetřovatel Czech Republic All regions General care nurse
Všeobecný praktický lékař Czech Republic All regions Doctor in Basic medicine and General medical practice
Vůdce malého plavidla Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Zajištění odborného nakládání s odpady (odpadový hospodář) Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Zapsaný mediátor Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Zdravotnický asistent Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Zdravotnický záchranář Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma (post-secondary education), including Annex II (ex 92/51, Annex C,D)
Zdravotní laborant Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Zdravotně - sociální pracovník Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma (post-secondary education), including Annex II (ex 92/51, Annex C,D)
Zednictví Czech Republic All regions Recognition of professional experience Annex IV - automatic recognition Attestation of competence
Zkoušení osiva a sadby Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Zkušební komisař pro zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o vydání zbrojního průkazu Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Zkušební komisař provádějící zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Zlatnictví a klenotnictví Czech Republic All regions Recognition of professional experience Annex IV - automatic recognition Attestation of competence
Zneškodňování regulovaných látek Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Znovuzískavání regulovaných látek při recyklaci výrobku a znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Znovuzískávání regulovaných látek a jejich následné zneškodnění, regenerace nebo recyklace Czech Republic All regions General system of recognition - secondary application Attestation of competence
Zpracování dokumentace a posudku Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma of post-secondary level (3-4 years)
Zpracování gumárenských směsí Czech Republic All regions Recognition of professional experience Annex IV - automatic recognition Attestation of competence
Zpracování hodnocení rizika Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma of post-secondary level (3-4 years)
Zpracování kamene Czech Republic All regions Recognition of professional experience Annex IV - automatic recognition Attestation of competence
Zpracování kůží a kožešin Czech Republic All regions Recognition of professional experience Annex IV - automatic recognition Attestation of competence
Zpracování lesního hospodářského plánu a lesních hospodářských osnov Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma of post-secondary level (3-4 years)
Zpracování návrhu katalogizačních dat Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Zpracování odborného posudku a zpracování rozptylové studie Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Zpracování tabáku a výroba tabákových výrobků Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Zprostředkovatel práce Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Zpětný dovoz radioaktivních odpadů vzniklých při zpracování materiálů vyvezených z České republiky Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Zrakový terapeut Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma from post-secondary level (more than 4 years)
Zubní instrumentářka Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Zubní lékař Czech Republic All regions Dental Practitioner
Zubní technik Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma (post-secondary education), including Annex II (ex 92/51, Annex C,D)
Zámečnictví, nástrojářství Czech Republic All regions Recognition of professional experience Annex IV - automatic recognition Attestation of competence
Závodní Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Závodní dolu Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma of post-secondary level (3-4 years)
Závodní lomu Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
osoba odborně způsobilá k péči o kuřata chovaná na maso Czech Republic All regions Not applicable Attestation of competence
Údržba nebo servis zařízení obsahujícího regulované látky nebo fluorované skleníkové plyny Czech Republic All regions General system of recognition - secondary application Attestation of competence
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Činnosti související s porážením zvířat na jatkách Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže Czech Republic All regions Recognition of professional experience Annex IV - automatic recognition Attestation of competence
Čištění a praní textilů a oděvů Czech Republic All regions Recognition of professional experience Annex IV - automatic recognition Attestation of competence
Řeznictví a uzenářství Czech Republic All regions Recognition of professional experience Annex IV - automatic recognition Attestation of competence
Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby, Řidič zdravotnické dopravní služby Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Attestation of competence
Řízení a odpovědnost za výkon geologických prací (odpovědný řešitel geologických prací) Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Řízení služeb monitorování na pracovištích III. a IV. kategorie podle příslušných předpisů Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma of post-secondary level (3-4 years)
Řízení služeb měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech, ve vodě určené k veřejnému zásobování pitnou vodou a v balené vodě Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Řízení služeb měření a hodnocení výskytu radonu a produktů přeměny radonu ve stavbách a stanovení radonového indexu pozemku Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Certificate attesting the completion of a secondary course
Řízení služeb osobní dozimetrie Czech Republic All regions General system of recognition - primary application Diploma of post-secondary level (3-4 years)
Each country is responsible for updating information, on its regulated professions, competent authorities and statistics.
The Commission cannot be held responsible for the accuracy of the information. However, if errors are brought to its attention, the Commission undertakes to correct them, if deemed appropriate.

The Commission is in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.