Navigation path

Search

Regulated profession

Back to homepage Back to previous screen
Slovakia

Dentálna hygienička (Slovakia)

 • Generic name of profession

  Title:
  Dental hygienist
 • Identification

  Name of regulated profession:
  Dentálna hygienička
  Translation(s):
  Dental hygienist (EN)
  Country:
  Slovakia
  Region:
  All regions
 • Legal information

  Legal basis for regulation

   
  EU Law :
  None
  National legislation:
  Act No. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností
  Useful link:
  http://www.health.gov.sk/?uznavanie-kvalifikacii

  Regulation

   
  Type of regulation :
  Reserves of activities and protected title

  Recognition

   
  Recognition under:
  DIRECTIVE 2005/36/EC
  Additional information :
  Recognition under Directive 2005/36/EC:
  General system of recognition - primary application
  Qualification level:
  DSE - Diploma (post-secondary education), including Annex II (ex 92/51, Annex C,D) , Art. 11 c
  Prior check of qualifications under article 7(4):
  Yes
  Justification for Article 7.4:
   Performing this profession has impact of the public health.
 • Activities

  Description of activities:
  Činnosť v preventívnej, liečebnej a edukačnej starostlivosti o osoby v oblasti ústnej hygieny v ambulantných a lôžkových zariadeniach. Vykonáva dentálnohygienické vyšetrenie ústnej dutiny, odstraňuje mäkké a tvrdé nánosy zo supragingiválneho priestoru a subgingiválneho priestoru do hĺbky 3 mm fyziologického sulku, leští povrch zubov profylaktickými materiálmi, vykonáva lokálnu fluoridáciu zubov, edukuje osobu o pravidelnej a systematickej dentálnohygienickej starostlivosti, postupoch a technikách čistenia ústnej dutiny a kontroluje ich účinnosť.
  Translation(s):
  Preventive, therapeutic and educational activities on dental hygiene for persons in outpatient and inpatient facilities. Examines oral cavity, removes soft and hard supragingival and subgingival plaque up to 3mm deep into sulcus, polishes teeth surface using prophylactic substances, performs local fluoridisation of teeth, educates patients on regular and systematic dental hygiene care, procedures and techniques for oral cavity cleaning, and monitors their effectiveness. (EN)
Each country is responsible for updating information, on its regulated professions, competent authorities and statistics.
The Commission cannot be held responsible for the accuracy of the information. However, if errors are brought to its attention, the Commission undertakes to correct them, if deemed appropriate.

The Commission is in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.