Navigation path

Search

Regulated profession

Back to homepage Back to previous screen
Malta

Psikoterapista Reġistrat (Malta)

 • Generic name of profession

  Title:
  Psychotherapist
 • Identification

  Name of regulated profession:
  Psikoterapista Reġistrat
  Translation(s):
  Registered Psychotherapist (EN)
  Psychothérapeute inscrit (FR)
  Eingetragener Psychotherapeut (DE)
  Country:
  Malta
  Region:
  All regions
 • Legal information

  Legal basis for regulation

   
  EU Law :
  DIRECTIVE 2005/36/EC
  National legislation:

  KAP 587 Liġijiet ta' Malta: Att dwar il-Professjoni tal- Psikoterapija ( Att XXV tal-2018)

  Useful link:
  http://justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=12859&l=1

  Regulation

   
  Type of regulation :
  N/A

  Recognition

   
  Recognition under:
  DIRECTIVE 2005/36/EC
  Additional information :
  Recognition under Directive 2005/36/EC:
  General system of recognition - primary application
  Qualification level:
  PSM - Diploma from post-secondary level (more than 4 years) , Art. 11 e
  Prior check of qualifications for a temporary and/or occasional provision of services:
  Yes
 • Activities

  Description of activities:

  "psikoterapija" tfisser interventi terapewtiċi, jew trattamenti komprensivi, deliberati u pjanati, li jingħata fuq il-bażi ta’ taħriġ ġenerali u speċjalizzat, ta’ disturbi psiko-soċjali, psiko-somatiċi u disturbi ta’ mġieba, jew stati ta’ sofferenza u uġigħ psikoloġiku, permezz ta’ metodi xjentifiċi*, billi jkun hemm interazzjoni bejn persuna waħda, jew aktar, li jieħu dan it-trattament, u wieħed jew aktar psikoterapisti, bl-għan li jgħinu fl-indirizzar ta’ attitudnijiet li jwasslu għall-bidla u jippromwovu l-maturita’, l-iżvilupp u s-saħħa tal-persuna trattata.

  Artiklu 2 KAP 587 Liġijiet ta' Malta: Att dwar il-Professjoni tal- Psikoterapij

  * Metodi xjentifici tirreferi għall-modalitajiet differenti tal-psikoterapiija.  Il-psikoterapisti huma mħarrga u jipprattikaw  modalita'/jiet speċifiċa/i bħal Gestalt, Family Therapy (terapija tal-familja), Terapija Psikodinamika, Terapija Konjittiva u RET, fost ħafna oħrajn.

  Translation(s):

  “psychotherapy” means the comprehensive, deliberate and planned treatment, or therapeutic intervention, given on the basis of general and special pyschosocial, pyschosomatic and behavioural disturbances, or states of suffering, by means of scientific psychotherapeutic methods*, through an interaction between one or more persons being treated, and one or more psychotherapists, with the aim of relieving disturbing attitudes that lead to change, and to promote the maturation, development and health of the treated person. 

  ​Article 2 Chapter 587 Laws of Malta. Psychotherapy Profession Act

  * Psychotherapeutic methods refer to different types of psychotherapeutic modalities. Psychotherapists are trained in and practice, a specific modality/ies such as Gestalt, Family Therapy, Psychodynamic, Cognitive, and RET, amongst many others. 

  (EN)
The database contains information on regulated professions, statistics on migrating professionals,contact points and competent authorities, as provided by EU Member States, EEA countries and Switzerland.
Each country is responsible for updating information, on its regulated professions, competent authorities and statistics.
The Commission cannot be held responsible for the accuracy of the information. However, if errors are brought to its attention, the Commission undertakes to correct them, if deemed appropriate.