Navigation path

Search

Regulated profession

Back to homepage Back to previous screen
Sweden

Djurvårdare nivå 2 (Sweden)

 • Generic name of profession

  Title:
  Veterinary professions not elsewhere classified
 • Identification

  Name of regulated profession:
  Djurvårdare nivå 2
  Translation(s):
  Veterinary Care Assistant level 2 (EN)
  Country:
  Sweden
  Region:
  All regions
 • Legal information

  Legal basis for regulation

   
  EU Law :
  DIRECTIVE 2005/36/EC
  National legislation:

  Lag 2009:302 om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård.

  Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2013:41) om skyldigheter för djurhållare och personal inom djurens hälso- och sjukvård, Saknr D8

  Useful link:
  http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2009302-om-verksamhet-inom-djurens-halso-_sfs-2009-302

  Regulation

   
  Type of regulation :
  N/A

  Recognition

   
  Recognition under:
  DIRECTIVE 2005/36/EC
  Additional information :
  Recognition under Directive 2005/36/EC:
  General system of recognition - primary application
  Qualification level:
  ATT - Attestation of competence , Art. 11 a
  Prior check of qualifications under article 7(4):
  No
  Prior check of qualifications only for individual professionals not benefiting from automatic recognition:
  No
 • Activities

  Description of activities:

  En djurvårdare hanterar och vårdar djur inom djursjukvården och omfattas av behandlingsförbud.

  Djurvårdare på nivå 2 får dock ge subkutana, intramuskulär och intravenösa injektioner med andra läkemedel än vaccin, läkemedel för lokal bedövning, avlivningsvätska eller cytostatika, även till djur som har fått lugnande medel, är sövda eller är lokalbedövade genom injektion. Djurvårdare på nivå 2 får sätta permanentkanyl och koppla i och ur dropp ur en befintlig permanentkanyl, samt ge sederande läkemedel till häst.

   

  Translation(s):

  A Veterinary Care Assistant handles and cares for animals under treatment in the animal health care and are prohibited to provide medical treatment to the animals.

  Veterinary Care Assistants level 2 may however, even if the animal is under sedation, inject animals subcutaneously, intramuscularly, intravenously (except for vaccines, local or general anasthesia or euthanasia), insert permanent cannulas and drip and sedate horses.

   

  (EN)
Each country is responsible for updating information, on its regulated professions, competent authorities and statistics.
The Commission cannot be held responsible for the accuracy of the information. However, if errors are brought to its attention, the Commission undertakes to correct them, if deemed appropriate.

The Commission is in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.