Navigation path

Search

Regulated profession

Back to homepage Back to previous screen
Norway

Eiendomsmegler (Norway)

 • Generic name of profession

  Title:
  Real Estate agent /Real estate agency manager/administrator/director
 • Identification

  Name of regulated profession:
  Eiendomsmegler
  Translation(s):
  Real Estate agent (EN)
  Country:
  Norway
  Region:
  All regions
 • Legal information

  Legal basis for regulation

   
  EU Law :
  None
  National legislation:
  Forskrift 23. november 2007 nr. 1318 om eiendomsmegling
  Useful link:
  http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-11-23-1318

  Regulation

   
  Type of regulation :
  Reserves of activities

  Recognition

   
  Recognition under:
  DIRECTIVE 2005/36/EC
  Additional information :
  Recognition under Directive 2005/36/EC:
  General system of recognition - primary application
  Qualification level:
  PS3 - Diploma of post-secondary level (3-4 years) , Art. 11 d
  Prior check of qualifications under article 7(4):
  No
 • Activities

  Description of activities:
  • Eiendomsmegler kan ha begge eller den ene av følgende to funksjoner: 1) Ansvarlig for gjennomføring av det enkelte eiendomsmeglingsoppdrag 2) Ansvarlig for den faglige utførelsen av meglingen i hele virksomheten • Aktiviteten går ut på å formidle salg/kjøp/utleie av fast eiendom, opprette kjøpekontrakt og gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene • Taksering • Agent for bank-/forsikringsselskaper for formidling av kreditt/forsikring
  Translation(s):
  • Real estate agent can have both or one of the following two capasities: 1) Responsible for carrying out the individual assignment 2) Responsible for the estate agency's compliance with rules and regulations according to the Estate Agency Act • The activity implies acting as an intermediary in connection with the sale/buying/lease of real estate, the drafting and registration of the deed, and the completion of the financial settlement • Valuation of real estate • Agent for banks/insurance companies for negotiation of credit/insurances (EN)
Each country is responsible for updating information, on its regulated professions, competent authorities and statistics.
The Commission cannot be held responsible for the accuracy of the information. However, if errors are brought to its attention, the Commission undertakes to correct them, if deemed appropriate.

The Commission is in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.