Navigation path

Search

Regulated profession

Back to homepage Back to previous screen
Latvia

Kapteinis uz kuģiem ar 3000 BT un lielākiem (tālbraucējs kapteinis) (Latvia)

 • Generic name of profession

  Title:
  Sailor
 • Identification

  Name of regulated profession:
  Kapteinis uz kuģiem ar 3000 BT un lielākiem (tālbraucējs kapteinis)
  Translation(s):
  Master on ships of 3000 GT or more (deep sea captain) (EN)
  Country:
  Latvia
  Region:
  All regions
 • Legal information

  Legal basis for regulation

   
  EU Law :
  DIRECTIVE 2008/106/EC
  National legislation:

  Law On Regulated Professions and Recognition of Professional Qualifications, 2001;

  Administration and Maritime Safety Law, 2002 ;

  Cabinet Regulation No 895 adopted 22 November, 2005 “Regulations on Certification of Seafarers”

  Useful link:
  likumi.lv/doc.php?id=123870,
  http://likumi.lv/doc.php?id=26021,
  http://likumi.lv/doc.php?id=68491;

  Regulation

   
  Type of regulation :
  Reserves of activities

  Recognition

   
  Recognition under:
  DIRECTIVE 2005/45/EC
  Additional information :

  Directive 2012/35/EU amends Directive 2008/106/EC on the minimum level of training of seafarers

  Recognition under Directive 2005/36/EC:
  Not applicable
  Qualification level:
  NA - Not applicable
  Prior check of qualifications under article 7(4):
  No
 • Activities

  Description of activities:
  • komandēt un vadīt kuģus vai citus peldošos līdzekļus jūrā vai iekšējos ūdeņos;
  • kontrolēt uz klāja vai uz tiltiņa veicamas darbības un piedalīties tajās;
  • vadīt kuģus, izbraucot un iebraucot ostās, braucot pa kanāliem, šaurumiem un citiem ūdeņiem, kur vajadzīgas speciālās zināšanas;
  • nodrošināt drošas iekraušanas un izkraušanas operācijas;
  •  kontrolēt darba aizsardzības noteikumu ievērošanu ar kuģa apkalpes locekļiem un pasažieriem;
  • veikt tehnisko uzraudzību pār kuģa apkopi un remontu, lai nodrošinātu atbilstību specifikācijām un normatīvo aktu prasībām.
  Translation(s):
  • Commanding and navigating ships at sea;
  • controlling and participating in deck and bridge-watch activities;
  • navigating vessels into and out of ports and through channels, straits and other waters where special knowledge is required;
  • ensuring safe loading and unloading of cargo;
  • observance of safety regulations and procedures by crew and passengers;
  • performing technical supervision of maintenance and repair of ship to ensure compliance with specifications and regulations.
  (EN)
Each country is responsible for updating information, on its regulated professions, competent authorities and statistics.
The Commission cannot be held responsible for the accuracy of the information. However, if errors are brought to its attention, the Commission undertakes to correct them, if deemed appropriate.

The Commission is in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.