Navigation path

Search

Regulated profession

Back to homepage Back to previous screen
Czech Republic

Malířství, lakýrnictví, natěračství (Czech Republic)

 • Generic name of profession

  Title:
  Painter-decorator
 • Identification

  Name of regulated profession:
  Malířství, lakýrnictví, natěračství
  Translation(s):
  Painting, varnishing, coating (EN)
  Country:
  Czech Republic
  Region:
  All regions
 • Legal information

  Legal basis for regulation

   
  EU Law :
  Other  The profession is regulated only by national legislation.
  National legislation:
  Sections 6, 7, 8, 21, and 22 of Act No 455/1991 Coll., the Trade Licensing Act, as amend
  Useful link:
  http://uok.msmt.cz/uok/ru_detail.php?id=623&flet=&forg=0&ftype=0&fpg=5&ftxt=&lang=en&dl=en

  Regulation

   
  Type of regulation :
  Reserves of activities

  Recognition

   
  Recognition under:
  DIRECTIVE 2005/36/EC
  Additional information :
  Recognition under Directive 2005/36/EC:
  Recognition of professional experience Annex IV - automatic recognition
  Level in case of subsidiary application of GS:
  ATT - Attestation of competence , Art. 11 a
  Prior check of qualifications under article 7(4):
  No
 • Activities

  Description of activities:
  Malířské, lakýrnické a natěračské práce; příprava podkladů pro malbu, odstraňování starých maleb, úprava povrchů pomocí malířských směsí a stěrek, jejich uhlazení, přebroušení, bandážování, penetrování a izolace skvrn. Provádění maleb vápenných, klihových, disperzních, silikátových a dalších, včetně jejich tónování; provádění a obnova linkrust, zdobné malířské techniky, válečkování, linkování, šablonování, batikování, dekorační nástřiky, speciální malířské techniky. Lakování a natírání kovů, dřeva, plastů, omítek, betonů a dalších materiálů. Aplikace speciálních laků, nátěrů a technik. V rámci živnosti lze provádět veškeré tapetářské práce s úpravou podkladů, lepení dekoračních prvků, zlacení, písmomalířské práce, přípravu podkladů pod laky a nátěry (tmelení, broušení, napouštění a podobně), odstraňování starých laků a nátěrů mechanickou nebo chemickou cestou a žárové nebo plazmové nástřiky kovových i nekovových materiálů.
  Translation(s):
  Painting, varnishing and coating, preparation of materials for painting, removing old paint, surface treatment using a mixture of painting and screeds, smoothing them, refacing, bandaging, priming and isolation stains. Implementation of paintings lime, glue, dispersion, silicate, and others, including toning, implementation and renewal linkrust, decorative painting techniques, rolling, linking, patterning, batik, decorative coatings, special painting techniques. Painting and coating of metals, wood, plastic, plaster, concrete and other materials. Application of special varnishes, paints and techniques. The trade also covers any wallpapering work and the preparation of surfaces, the sticking of decorative elements, gilding, signwriting work, the preparation of surfaces under paint and varnish (sealing, sanding, filling, etc), removing old paints and coatings using mechanical or chemical methods and hot or plasma spraying of metallic and non-metallic materials. (EN)
Each country is responsible for updating information, on its regulated professions, competent authorities and statistics.
The Commission cannot be held responsible for the accuracy of the information. However, if errors are brought to its attention, the Commission undertakes to correct them, if deemed appropriate.

The Commission is in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.