Navigation path

Search

Regulated profession

Back to homepage Back to previous screen
Czech Republic

Ověřování výsledků zeměměřických činností (Czech Republic)

 • Generic name of profession

  Title:
  Surveyor
 • Identification

  Name of regulated profession:
  Ověřování výsledků zeměměřických činností
  Translation(s):
  Verification of results of survey activities (EN)
  Country:
  Czech Republic
  Region:
  All regions
 • Legal information

  Legal basis for regulation

   
  EU Law :
  Other  

  The profession is regulated only by national legislation

  National legislation:

  ACT No. 200/1994 Coll., on Surveying (Art. 12 and following)

  Useful link:
  http://uok.msmt.cz/uok/ru_detail.php?id=232&flet=&forg=0&ftype=0&fpg=9&ftxt=&lang=en&dl=en

  Regulation

   
  Type of regulation :
  Reserves of activities

  Recognition

   
  Recognition under:
  DIRECTIVE 2005/36/EC
  Additional information :
  Recognition under Directive 2005/36/EC:
  General system of recognition - primary application
  Qualification level:
  PSM - Diploma from post-secondary level (more than 4 years) , Art. 11 e
  Prior check of qualifications for a temporary and/or occasional provision of services:
  No
  Prior check of qualifications only for individual professionals not benefiting from automatic recognition:
  No
 • Activities

  Description of activities:

  Ověřováním výsledků zeměměřických činností se rozumí posuzování, zda výsledky zeměměřických činností (živnost v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu) svými náležitostmi a přesností odpovídají právním předpisům. Tato činnost je náročnější než samotný výkon zeměměřických činností, a proto ověřovatel musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání zeměměřického směru alespoň magisterského studijního programu, dostatečnou praxi v zeměměřických činnostech (nejméně 5 let) a odborné znalosti ověřené zkouškou odborné způsobilosti.

  Translation(s):

  Verification of the results of surveying activities means assessing whether the results of surveying activities (trade in the Ministry of Industry and Trade) and the accuracy of their appurtenances comply with the regulations. This activity is more difficult than the task of surveying activities, and so the verifier must have a university degree Surveying direction at least master's degree program, satisfactory experience in surveying activities (at least 5 years) and proven expertise to the test of professional competence.

  (EN)
The database contains information on regulated professions, statistics on migrating professionals,contact points and competent authorities, as provided by EU Member States, EEA countries and Switzerland.
Each country is responsible for updating information, on its regulated professions, competent authorities and statistics.
The Commission cannot be held responsible for the accuracy of the information. However, if errors are brought to its attention, the Commission undertakes to correct them, if deemed appropriate.