Navigation path

Search

Generic name of profession - Mining manager

Back to homepage Back to previous screen

Table showing all countries in which this profession is regulated, with the name of the profession as used in the country. By clicking on the name you can access details of the regulated profession with the competent authorities and points of contact.

28 item(s) found, displaying 1 to 15   Page(s): 1, 2, Item(s) per page:  Show all Clear
Name of regulated profession Country Region Recognition under Directive 2005/36/EC
Bányaüzem felelős műszaki vezetője Hungary All regions General system of recognition - primary application
Kierownik i zastępca kierownika ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne metodą podziemną Poland All regions General system of recognition - primary application
Kierownik oraz zastępca kierownika ruchu podziemnego zakładu górniczego wydobywającego rudy metali Poland All regions General system of recognition - primary application
Kierownik oraz zastępca kierownika działu ruchu zakładu górniczego albo zakładu w poszczególnych rodzajach zakładów górniczych Poland All regions General system of recognition - primary application
Kierownik oraz zastępca kierownika ruchu zakładu górniczego prowadzącego podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji Poland All regions General system of recognition - primary application
Kierownik oraz zastępca kierownika ruchu odkrywkowego zakładu górniczego wydobywającego węgiel brunatny lub wydobywającego kopaliny z użyciem środków strzałowych Poland All regions General system of recognition - primary application
Kierownik oraz zastępca kierownika ruchu podziemnego zakładu górniczego wydobywającego kopaliny inne niż węgiel kamienny i rudy metali Poland All regions General system of recognition - primary application
Kierownik oraz zastępca kierownika ruchu podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny Poland All regions General system of recognition - primary application
Kierownik oraz zastępca kierownika ruchu zakładu górniczego prowadzącego podziemne składowanie odpadów metodą otworową Poland All regions General system of recognition - primary application
Kierownik oraz zastępca kierownika ruchu zakładu górniczego prowadzącego podziemne składowanie odpadów metodą podziemną Poland All regions General system of recognition - primary application
Kierownik oraz zastępca kierownika ruchu zakładu górniczego wydobywającego otworami wiertniczymi kopaliny inne niż węglowodory Poland All regions General system of recognition - primary application
Kierownik oraz zastępca kierownika ruchu zakładu górniczego wydobywającego węglowodory otworami wiertniczymi Poland All regions General system of recognition - primary application
Kierownik oraz zastępca kierownika ruchu zakładu prowadzącego działalność określoną w art. 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze Poland All regions General system of recognition - primary application
Kierownik oraz zastępca kierownika ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne metodą odkrywkową Poland All regions General system of recognition - primary application
Kierownik oraz zastępca kierownika ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne metodą otworową Poland All regions General system of recognition - primary application
The database contains information on regulated professions, statistics on migrating professionals,contact points and competent authorities, as provided by EU Member States, EEA countries and Switzerland.
Each country is responsible for updating information, on its regulated professions, competent authorities and statistics.
The Commission cannot be held responsible for the accuracy of the information. However, if errors are brought to its attention, the Commission undertakes to correct them, if deemed appropriate.