Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP