Navigation path

Πώς μπορώ να συμμορφώνομαι με τις υποχρεώσεις μου σχετικά με τον ΦΠΑ;8. Ce trebuie să fac pentru a fi în conformitate cu obligațiile în materie de TVA?

Πώς μπορώ να συμμορφώνομαι με τις υποχρεώσεις μου σχετικά με τον ΦΠΑ;8. Ce trebuie să fac pentru a fi în conformitate cu obligațiile în materie de TVA?

Vânzările în mediul online implică și respectarea obligațiilor de plată a taxei pe valoare adăugată (TVA), adică o taxă plătită pe consum. TVA-ul este o impozitare a consumului general reglementată de Directiva Consiliului 2006/112/CE (Directiva UE privind TVA). Este important să știți că se aplică reguli diferite ținând cont de persoana către care, unde și ce tip de bunuri vindeți sau ce tip de servicii oferiți. Asigurați-vă că aplicați o rată corectă (standard, redusă sau chiar zero) și respectați regulile aplicabile țării dumneavoastră sau țării de destinație.

Cele mai întâlnite concepte atunci când vindeți în mediul online pot fi găsite în Micul glosar pentru vânzări la distanță. Puteți afla mai multe informații de bază privind Directiva UE referitoare la TVA, urmând Cursul online despre TVA.

Rețineți că trebuie să verificați și dacă aveți obligația de a plăti accize.

În cele din urmă, pentru a clarifica ce semnifică exporturile online, acestea sunt bunurile sau serviciile furnizate clienților din afara UE. Acestea includ bunuri sau servicii vândute online sau prin alte aranjamente de vânzare la distanță. În acest caz, atât bunurile, cât și serviciile nu includ TVA (chiar dacă sunteți o întreprindere care percepe TVA), însă trebuie să obțineți și să păstrați documente justificatoare privind exportul (dovada exportului). În plus, în cazul produselor/bunurilor, trebuie să completați o declarație vamală când sunt transmise bunurile.

Principii de bază privind TVA pentru comercializarea bunurilor și serviciilor

Principiul de bază este că TVA-ul se aplică pentru toate comercializările de bunuri și servicii, cu excepția scutirilor indicate în mod expres în Directiva UE privind TVA-ul  (de exemplu, scutirile pentru unele servicii, precum serviciile medicale, sau o scutire pentru vânzările de bunuri către țări din afara UE). 

În calitate de întreprindere mică sau mijlocie, trebuie să respectați aceleași reguli ca orice altă afacere, cu excepția cazului în care statul membru în cauză a adoptat un regim de scutire de TVA pentru întreprinderile mici (consultați glosarul ). Consultați pagina Informații privind TVA specifice unei țări din UE  pentru a afla dacă statul membru din care faceți parte a adoptat un regim de scutire de TVA pentru întreprinderile mici a căror cifră de afaceri este sub un anumit prag.
În cazul în care există un regim de scutire de TVA pentru întreprinderile mici și mijlocii în țara respectivă și dumneavoastră alegeți această scutire, atunci comercializarea bunurilor sau serviciilor către clienții din acea țară este scutită de plata TVA-ului. Regimul de scutire de la plata TVA-ului pentru întreprinderile mici și mijlocii ar putea include și scutirea de la obligația de înregistrare ca și plătitor de TVA.

Selectați țara  în care vindeți (locul furnizării) și aflați ce aveți nevoie să cunoașteți privind obligația de plată a TVA-ului în țara dvs. sau în țara de destinație. Rețineți că autoritatea responsabilă cu TVA-ul din țara dvs. vă poate oferi informații mai detaliate.

Exceptând cazul în care regimul de scutirea a TVA pentru afacerile mici poate fi aplicat, comercializările online a bunurilor sau serviciilor pe teritoriul țării dumneavoastră se supun regulilor generale aplicabile întreprinderilor, indiferent dacă aceste comercializări sunt B2B sau B2C.

Vânzări către alte țări ale UE

În ceea ce privește obligațiile în materie de TVA, vă supuneți în general normelor aplicabile în statul membru unde aveți sediul și se datorează TVA-ul (de ex. facturarea, deducerea TVA-ului). Cu toate acestea, dacă furnizați către clienți persoane fizice într-un alt stat membru unde se datorează TVA, cu excepția cazului în care vă încadrați sub pragul de vânzare la distanță, ar trebui să vă înregistrați ca plătitor de TVA sau să numiți un reprezentant fiscal în respectivul stat membru pentru a plăti și declara TVA-ul acolo.

În funcție de natura tranzacției (mai precis furnizarea de bunuri, furnizarea de servicii, achiziții intracomunitare) și statutul clientului dvs. (persoană juridică sau fizică), se aplică diferite norme pentru determinarea locului impozitării.

În ceea ce privește vânzarea de bunuri, locul impozitării este stabilit potrivit următoarelor:
•    locul impozitării furnizărilor de bunuri B2C (către persoane juridice) în interiorul UE, unde transportul este realizat de vânzător sau în numele acestuia, este locul unde se află bunurile în momentul încheierii transportului de bunuri către client. Cu toate acestea, dacă sunteți sub pragul de vânzare la distanță  , bunurile sunt impozitate la origine (acest lucru se aplică și în cazul vânzării de bunuri unde clientul se ocupă de transportul bunurilor în interiorul UE). Atunci când se depășește pragul, va trebui să vă înregistrați în celălalt stat membru (celelalte state membre) și să aplicați TVA potrivit cotei aplicabile în respectivul stat membru. Pragul este 35 000 EUR sau 100 000 EUR în funcție de statul membru. Este important să rețineți că Directiva 2017/2455 în ceea ce privește normele pentru locul de furnizare va intra în vigoare la 1 ianuarie 2021;
•    locul impozitării furnizărilor de bunuri B2B (către persoane fizice) este locul unde se află bunurile în momentul în care începe transportul către client. Aceste furnizări sunt scutite ca făcând parte din categoria furnizărilor intracomunitare.

În ceea ce privește serviciile, ca regulă principală, locul furnizării serviciilor B2C este locul unde aveți sediul, în timp ce serviciile B2B sunt impozitate în locul unde clientul este stabilit. Există, de asemenea, norme specifice privind furnizarea pentru anumite tipuri de servicii, spre exemplu pentru serviciile legate de transportul pasagerilor (care se vor impozita unde are loc transportul), serviciile legate de bunuri imobile (care se vor impozita în locul unde se află bunul imobil) etc.

Mai mult, de la 1 ianuarie 2015, locul impozitării furnizărilor B2C de servicii de telecomunicații, radiodifuziune și electronice (consultați glosarul ) este locul unde clientul, persoană juridică, își are sediul sau reședința, iar aceste servicii sunt impozitate potrivit cotelor TVA ale respectivului stat membru. Consultați orientările mai detaliate privind aplicarea regulii privind locul furnizării, utilizarea minighișeului unic (MOSS) și un portal web menit să ajute întreprinderile să se adapteze la această schimbare în materie de norme TVA.

Pentru a simplifica declararea și plata TVA-ului în alte state membre, vă puteți înregistra la MOSS într-un singur stat membru (statul membru de identificare – MSI) și să depuneți declarații de TVA și să realizați plăți către alte state membre prin intermediul MSI.

Aflați mai multe despre normele privind locul furnizării bunurilor și serviciilor. Rețineți că în cazul vânzărilor de bunuri B2B transfrontaliere și în cazul vânzărilor de servicii în cadrul UE nu se aplică niciun prag.

Aflați mai multe detalii pe portalul Europa ta privind normele generale și scutirile aplicabile TVA-ului transfrontalier, precum și informații adiționale privind normele pentru serviciile de telecomunicații, radiodifuziune și electronice.

Îndepliniți formalitățile administrative pentru plata TVA

TVA este plătit autorităților fiscale din țara în care are loc furnizarea (descoperiți mai multe despre obligațiile de declarare a calității de plătitor de TVA). Trebuie să vă înregistrați ca plătitor de TVA în țara respectivă, exceptând cazul în care se aplică regula taxării inverse (în cazul furnizărilor B2B – consultați glosarul ). 

Formalitățile administrative sunt stabilite de fiecare țară membră. Selectați țara  unde se consideră că va avea loc furnizarea și aflați ceea ce aveți nevoie să cunoașteți privind obligațiile TVA.

Cu toate acestea, pentru serviciile de telecomunicație, radiodifuziune și electronice furnizate consumatorilor finali dintr-o altă țară membră a UE și care sunt taxate la adresa clientului, puteți să declarați electronic și să plătiți TVA-ul în propriul stat membru prin MOSS (minighișeul unic). 

Rețineți că TVA-ul este declarat autorităților fiscale din țara în care sunteți înregistrat pe baza declarației de TVA.

Aplicați cotele de TVA corecte

Se pot aplica cote de TVA diferite. Prin urmare, trebuie să determinați mai întâi dacă în cazul bunurilor/serviciilor pe care le oferiți se aplică cota standard sau redusă. Pentru anumite vânzări, în unele țări se permite taxarea zero sau o cotă foarte redusă. 


Descoperiți mai multe despre cotele TVA aplicabile în statul dvs. membru și lista de restricții pe pagina Informații specifice privind TVA-ul aplicabil în țara UE. În cazul în care comercializați bunuri în format digital, trebuie să vă așteptați ca acestea să fie supuse cotelor standard (de la 15% la 27%).

Sursa cea mai sigura de informare cu privire la TVA-ul aplicabil unui anumit tip de bunuri/servicii dintr-o țară membră este autoritatea fiscală a acelei țări.

Rețineți că exportul de bunuri (trimiterea de bunuri în afara UE) este, în general, scutit de TVA (sau supuse unei taxe nule), indiferent dacă este vorba de comercializare B2B sau B2C. 

Asigurați-vă că aplicați cota de TVA corect aplicabilă în statul membru în care se datorează TVA-ul. Există produse care sunt vândute conform tarifului standard TVA în unele țări membre și sunt scutite sau supuse unor cote de TVA mai mici în alte state membre.
Rețineți că în aprilie 2016, Comisia Europeană a adoptat un Plan de acțiune privind TVA-ul – Spre un domeniu TVA unic în UE. Pe pagina următoare puteți consulta propunerile Comisiei în vederea implementării acestui plan, precum și noutăți privind cotele de TVA aplicabile, sau normele simplificate privind TVA-ul pentru întreprinderile mici.
Aveți obligația de a-i informa pe clienți cu privire la prețul de vânzare integral ce include TVA-ul și livrarea, înainte ca aceștia să-și plaseze comanda.

Εφαρμογή ειδικών φόρων κατανάλωσης για συγκεκριμένα αγαθά

Se pot aplica accize atunci când comercializați bunuri pe teritoriul țării dumneavoastră sau în UE. Produsele pentru care se aplică cel mai des accize sunt băuturile alcoolice, produsele din tutun și produsele energetice (combustibili de motor și combustibili pentru încălzire, precum benzina și păcura, electricitatea, gazele naturale, cărbunele și cocsul). În aceste cazuri, aceste obligații privind plata accizei sunt standardizate, având în vedere că toate țările membre ale UE aplică accize pe alcool, tutun și energie (descoperiți mai multe cu privire la cele trei categorii de produse). 

Unele țări pot aplica accize și altor bunuri, cel mai frecvent în cazul cafelei, cosmeticelor, blănurilor, armelor de foc etc. În această bază de date puteți găsi o prezentare succintă a taxelor specifice fiecărui stat membru.

Mic glosar privind serviciile și vânzările la distanță

Servicii/bunuri B2B (business-to-business, adică furnizarea către o altă afacere) – O tranzacție în care furnizorul este o întreprindere (persoană taxabilă) și clientul este de asemenea o întreprindere care funcționează ca atare. 
Servicii/bunuri B2C (business-to-customer, adică furnizarea către un client) – O tranzacție în care furnizorul este o întreprindere (persoană taxabilă) și clientul este o persoană netaxabilă - în general o persoană fizică.
Vânzarea la distanță/Vânzările la distanță – În termeni de TVA în cadrul UE, este o vânzare în care bunurile sunt transmise de către un furnizor dintr-o țară a UE către un client (o persoană fizică sau o persoană neimpozitabilă) dintr-o altă țară a UE. Referințe legale Articolele 34-36 ale Directivei privind TVA. Aflați mai multe despre vânzările la distanță aici: [add link]
Pragul de vânzare la distanță – O sumă maximă stabilită de fiecare țară din UE pentru suma vânzărilor la distanță care pot fi realizate dintr-un alt stat membru. Când un furnizor depășește această sumă, acesta va trebui să se înregistreze în scopuri de TVA în țara respectivă. Referințe juridice Articolele 34-36 ale Directivei privind TVA.
Serviciile furnizate electronic includ bunurile digitalizate livrate online (material ce poate fi descărcat: muzică, imagini sau jocuri, cărți în format digital sau alte publicații electronice) sau furnizarea pe suport fizic a software-ului, site-urilor web sau servicii de găzduire pe web. Referințe juridice Articolul 59(k) al Directivei privind TVA, Anexa II a la Directiva privind TVA, Articolul 7 și Anexa I din Regulamentul de punere în aplicare a TVA.
Scutirea pentru întreprinderile mici – Un program special care scutește de la plata TVA întreprinderile a căror cifră de afaceri fără TVA este sub o anumită sumă, ce poate varia de la o țară UE la alta. Acest sistem nu este obligatoriu și, prin urmare, nu există în fiecare țară din UE. Referințe juridice Articolele 282-292 ale Directivei privind TVA.
Taxare inversă – Deoarece clientul este o întreprindere (tranzacție B2B), această întreprindere este responsabilă pentru plata TVA corespunzătoare administrării taxelor sale, nu furnizorul.
Identificarea/înregistrarea TVA – Procesul prin care întreprinderile (persoanele taxabile) sunt identificate și înregistrate în sistemul de TVA al unei țări din UE și prin care le este acordat un număr unic de înregistrare în scopuri de TVA. Referințe juridice Articolele 213-216 ale Directivei privind TVA.
Numărul de identificare în scopuri de TVA/numărul de TVA – Numărul unic prin care o întreprindere (persoană taxabilă) este identificată în orice țară din UE. Cunoscut și sub numele de „număr de înregistrare în scopuri de TVA”.
Declarație de TVA – O declarație fiscală realizată de o întreprindere (persoană taxabilă) prin care se declară toate informațiile de care au nevoie autoritățile fiscale pentru a calcula TVA-ul de ieșire pe care întreprinderea trebuie să-l plătească și TVA-ul de intrare care poate fi dedus. Declarația de TVA include valoarea totală a tranzacțiilor taxabile, a deducerilor și a tranzacțiilor scutite. Referințe legale Articolele 250-261 ale Directivei privind TVA.

Declinare a responsabilității: Sursa cea mai sigura de informare cu privire la TVA-ul aplicabil unui anumit tip de bunuri/servicii dintr-o țară membră este autoritatea fiscală a acelei țări.
 

Surse de informații

Principiile de bază  privind TVA
•    Comisia Europeană, TVA-ul în Comisia Europeană.
•    Comisia Europeană, Prezentare generală - Ce este TVA-ul?
•    Directiva UE privind TVA 2006/112 
Vânzări către alte țări ale UE
•    Comisia Europeană, TVA pentru servicii electronice.
•    Comisia Europeană Servicii de telecomunicații, radiodifuziune și electronice.

Îndepliniți formalitățile administrative
•    Comisia Europeană, TVA pentru servicii electronice.
•    Comisia Europeană Servicii de telecomunicații, radiodifuziune și electronice.

Aplicați cotele de TVA corecte
•    Comisia Europeană, Unde se impozitează?

Aplicați accize
•    Comisia Europeană, Ce sunt accizele?