Navigation path

Hoe kan ik mijn activiteiten promoten en tegelijkertijd de wet naleven?

Hoe kan ik mijn activiteiten promoten en tegelijkertijd de wet naleven?

Dankzij onlinereclame of andere vormen van commerciële communicatie kun je je doelgroep rechtstreeks bereiken en wordt het eenvoudiger om je op de markt te begeven en een concurrerend bedrijf op te bouwen. 

Onlinereclame omvat onder meer webbanners, marketing via e-mail en sociale netwerken, en zoekmachineoptimalisatie („search engine optimization” of SEO). Bij deze laatste methode zorg je ervoor dat je hoog in de lijst met resultaten van een zoekmachine staat wanneer iemand op zoek gaat naar bepaalde producten of activiteiten. Daarnaast zijn er ook zogenaamde take-overs van websites, waarbij een advertentie van jouw bedrijf als volledige pagina over de website van iemand anders wordt getoond.

Als je commerciële communicatie wilt inzetten, moet je aan bepaalde vereisten voldoen.

Geef transparante informatie

Als je online commerciële informatie wilt tonen (inclusief reclameaanbiedingen, kortingen, premies, verkoop bevorderende wedstrijden of spelletjes), moeten de volgende elementen duidelijk zijn:

  • de commerciële informatie waarmee je je goederen, diensten of imago (direct of indirect) wilt promoten;
  • de natuurlijke of rechtspersoon namens wie de commerciële informatie wordt getoond;
  • de promoties waarvoor je reclame maakt (bijvoorbeeld kortingen, geschenken, wedstrijden, spelletjes);
  • alle toepasselijke voorwaarden, bijvoorbeeld wie wel of niet in aanmerking komt voor de aanbiedingen, promoties en spelletjes, en op welke voorwaarden.

Als je je klanten via e-mail ongevraagd commerciële informatie stuurt (d.w.z. je stuurt hen e-mails over een promotie zonder dat ze daarom hebben gevraagd), moet dat duidelijk zijn aangegeven. Dit kan bijvoorbeeld door het woord „reclame” op te nemen in de onderwerpregel van de e-mail, zodat de klant weet waarvoor je e-mail is bedoeld zonder deze te openen.

Het is bij wet verboden om e-mails te versturen in het kader van direct marketing zonder dat je klanten uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven (bijvoorbeeld door het aanvinken een vakje waarmee ze bevestigen dat ze ongevraagde e-mails willen ontvangen), tenzij er vooraf al sprake is van een zakelijke of commerciële relatie.

Vermijd oneerlijke handelspraktijken

Commerciële communicatie (inclusief reclame en marketing) is onderworpen aan regels voor oneerlijke handelspraktijken. In de EU wordt één reeks regels gehanteerd die bepalen wat oneerlijke handelspraktijken precies inhouden. Zo krijgt iedereen gelijke kansen. Een handelspraktijk is elk(e) handeling, verzuim, gedraging of voorstelling van zaken, of elke commerciële communicatie die rechtstreeks verband houdt met de promotie, verkoop of levering van je product aan je klanten. 

De regels voor oneerlijke handelspraktijken zijn bedoeld om de klanten te beschermen. Ze garanderen dat de klanten geen misleidende informatie krijgen (als gevolg van misleidende acties of verzuim van jouw kant) of met agressieve handelspraktijken te maken krijgen. 

Bijvoorbeeld: stuur je klanten geen producten die ze niet hebben besteld; verkoop geen producten onder aantrekkelijke voorwaarden om de aandacht van klanten te trekken (d.w.z. als „lokmiddel”), vervolgens te zeggen dat het product niet verkrijgbaar is en je klanten een vergelijkbaar maar duurder item te sturen; misleid je klanten niet over de prijs en hoe die precies berekend wordt enz.

Raadpleeg de zwarte lijst met 31 handelspraktijken die onder alle omstandigheden en in alle lidstaten als oneerlijk beschouwd worden. Meer praktische informatie vind je op Uw Europa. Hier kunnen je klanten nagaan of ze het slachtoffer zijn geworden van oneerlijke handelspraktijken en lezen hoe ze hulp kunnen krijgen. 

Hier vind je meer informatie over hoe jouw land de EU-regels over oneerlijke handelspraktijken toepast of over hoe deze regels worden toegepast in andere EU-landen waar je handel drijft. Op de website ConsumerLawReady.eu  zijn op iedere lidstaat afgestemde trainingen consumentenrecht beschikbaar voor het midden- en kleinbedrijf.

De Commissie heeft ook een nieuwe database ontwikkeld met daarin nationale wetgeving, jurisprudentie, administratieve beschikkingen en verwijzingen naar juridische literatuur. Deze wordt binnenkort opgenomen in de e-Justice Portal.

Zorg ervoor dat alle informatie die je geeft duidelijk, nauwkeurig en goed onderbouwd is, zodat je klanten een goed geïnformeerde keuze kunnen maken.

Wees je bewust van consumentenbescherming

Indien je producten aanbiedt (goederen, diensten, digitale content) aan een consument in een van de EU-landen, dan moet je voldoen aan het EU-consumentenrecht. De gangbare definitie van een consument is „iedere natuurlijke persoon die een product van je koopt dat hij/zij niet zal gebruiken voor professionele doeleinden, maar uitsluitend voor persoonlijk doeleinden”. 

Let op: wanneer jouw bedrijf producten voor professionele doeleinden verkoopt aan handelaren, dan geldt deze wetgeving niet voor jou.

Van een „gemengde overeenkomst” is sprake wanneer een goed of dienst doelen dient die deels binnen en deels buiten de handelsactiviteit van een persoon liggen. Een voorbeeld: je verkoopt iemand een laptop die zowel wordt gebruikt voor het werk als voor privédoeleinden. Om te bepalen of het consumentenrecht van toepassing is, moet in dergelijke gevallen worden gekeken naar het overheersende doel van die overeenkomst. Is dit het professionele gebruik? Dan is het consumentenrecht niet van toepassing.

Het is belangrijk om te weten dat je de toepassing van het consumentenrecht niet kan beperken door een overeenkomst. Het is bijvoorbeeld tegen de wet om in een overeenkomst voorwaarden op te nemen dat je de toepassing van het consumentenrecht wilt uitsluiten of beperken. In deze leidraad komen verschillende aspecten van het consumentenrecht aan de orde. Indien jouw bedrijf aan consumenten verkoopt, moet je deze wetgeving naleven.

Informatiebronnen

Geef transparante informatie

  • Richtlijn inzake elektronische handel (2000/31/EG), artikelen 6-7
  • Europese Commissie (2012), „Online services, including e-commerce, in the Single market”, blz. 13-14, te vinden op: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0942&from=EN 
  • Europese Commissie (2006), „Protecting privacy and fighting spam”, te vinden op http://ec.europa.eu/information_society/doc/factsheets/024-privacy-and-spam-en.pdf 

Vermijd oneerlijke handelspraktijken

  • Commercial Practices Directive (richtlijn oneerlijke handelspraktijken)
  • Europese Commissie (2011), „Online services, including e-commerce, in the Single market”, blz. 64-65, te vinden op http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0942&from=EN 
  • Oneerlijke handelspraktijken 

Wees je bewust van consumentenbescherming 
-    Richtlijn 2011/83/EU inzake consumentenrechten