Navigation path

Ar ko sākt, ja vēlos izveidot interneta veikalu?

Ar ko sākt, ja vēlos izveidot interneta veikalu?

Vispirms jums jāizlemj, vai veidosiet pats savu sistēmu, vai arī izvēlēsieties izmantot jau esoša internetveikala pakalpojumu sniedzēja sniegtās iespējas — šajā gadījumā tīmekļa vietne tiks veidota ārēji.

Pastāv divu veidu tiešsaistes veikali:
1.    mitināti veikali — veikala programmatūra tiek izvietota uz servera, ko nodrošina un uztur viens un tas pats uzņēmums, par tā izmantošanu iekasējot mēneša maksu; 
2.    pašmitināti veikali — jūs izvēlaties serveri un maksājat par to un pats lejupielādējat, instalējat un uzturat e-tirdzniecības programmatūru.

Veidojot tiešsaistes uzņēmumu, nākamais solis ir izvēlēties un reģistrēt domēna vārdu. Svarīgi ir arī sniegt pilnīgu un skaidru informāciju vietnes apmeklētājiem (izmantojot sadaļu Kontaktinformācija un atrunu un izskaidrojot sīkdatņu izmantošanu).

Nekādā gadījumā nepiemērojiet tādus nosacījumus (piemēram, atsakot pakalpojumu vai produkta piegādi), kas diskriminē klientus dzīvesvietas/valstspiederības dēļ. To var darīt tikai tad, ja šādus nosacījumus attaisno objektīvi kritēriji.

Visbeidzot, veidojot e-tirdzniecības tīmekļa vietni, ir jāņem vērā vairāki būtiski svarīgi tehniskie aspekti. Jums jāpadomā par drošības plāna izstrādi, par to, kā nodrošināt datu automātisku dublēšanu un kādu piegādes programmatūru un maksājumu shēmu izmantot.

Tīmekļa vietnes domēna vārda reģistrēšana

Domēna vārds ir vārds, ko izmantojat, lai atsauktos uz jūsu tīmekļa vietni. Tas ir identificējams ciparu sērijas nosaukums, kas zināms kā IP (interneta protokola) adrese. Domēna vārdu reģistrēt var ikviens — gan privātpersonas, gan uzņēmumi.

Svarīgi izdarīt pareizu domēna vārda izvēli. Tīmekļa vietnei izmantotais domēna vārds var ietekmēt to, vai cilvēki apmeklēs vietni, atgriezīsies tajā un vai varēs to atrast meklēšanas programmā. Šim vārdam jābūt viegli iegaumējamam un tam jāasociējas ar uzņēmuma nosaukumu, tā tirdzniecības nosaukumu vai produktu. 

Svarīgi izlemt, kāds augstākā līmeņa domēna (TLD) nosaukums (kas seko punktam) jums ir piemērots. Iespējas ir šādas:
•    vispārējs TLD (gTLD). Šāds vārds parasti satur trīs vai vairāk rakstzīmju, piemēram, .com, .org, .net utt. gTLD bieži ir saistīts ar jūsu darbības veidu/mērķi (.com — komerciālam uzņēmumam, .edu — universitātēm);
•    divu burtu ģeogrāfisks TLD, kas saistīts ar valsti vai teritoriju (ccTLD),piemēram, .be, .de, .fl utt. vai .eu; .eu TLD drīkst reģistrēt tikai Eiropas Savienības dalībvalstu uzņēmumi vai iedzīvotāji. Dažas dalībvalstis nosaka līdzīgas prasības. Valstu prasības TLD reģistrēšanai varat noskaidrot, atlasot attiecīgo valsti valstu filtrā. 
•    no kontroles iestādes ICAAN (Piešķirto nosaukumu un numuru interneta korporācija) piedāvātajiem paplašinājumiem jāizvēlas vispārējs paplašinājums. Skatiet visu spēkā esošo augstākā līmeņa domēna vārdu sarakstu.

Darbības:
1.    Izvēlieties domēna vārdu — īsu, ar vieglu pareizrakstību un viegli iegaumējamu.
2.    Pārbaudiet, vai to ir reģistrējis kāds cits (domēna vārdi tiek piešķirti pirmajam interesentam). Varat to noskaidrot, izmantojot jebkura akreditēta reģistra pakalpojumus, un reģistrējiet domēna vārdu, izmantojot izvēlēto reģistrācijas starpnieku. 
3.    Samaksājiet reģistrācijas nodevu (maksa atkarīga no izvēlētā TLD veida), lai saņemtu licenci. Licence ir atjaunojama.

Lai aizsargātu savu zīmolu tiešsaistē, apsveriet iespēju reģistrēt domēna vārda variācijas (piemēram, reģistrējot .com, pat, ja plānojat izmantot .eu). Tas palīdzēs novērst viltus vietnes un klientu apjukumu. Jūs varat reģistrēt neierobežotu domēna vārdu skaitu. Ja klients jūsu adresē nejauši ieraksta .com, tas tiek automātiski pārvirzīts uz .eu, to pat nepamanot.   

•    Piešķirto nosaukumu un numuru interneta korporācijas (ICANN) tīmekļa vietne https://www.icann.org/
•    101 domain.com (2014. g.), Domēnu reģistrācijas noteikumi (Domain Registration Rules), pieejami vietnē https://www.101domain.com/rules.htm
•    Eiropas Komisija (2012. g.), Tiešsaistes pakalpojumi, tostarp e-tirdzniecība, vienotajā tirgū, 69.–70. lpp.

Ja izvēlēsieties .eu, jūsu klienti uzreiz sapratīs, ka jūs nekoncentrējaties tikai uz vienu valsti. .eu TLD palīdz novērst pārpratumus un ir patiesi noderīgs, ja plānojat izvērst darbību citās valstīs.
Domēna vārdu nevar reģistrēt uz laiku, kas īsāks par vienu gadu. Noteikti atjaunojiet domēna vārdu, pirms beidzas tā derīguma termiņš, citādi varat to zaudēt un to saņems kāds cits. Reģistrējot domēna vārdu reģistrā, varat būt drošs, ka esat reģistrēts kā īpašnieks un esat administratīvā un tehniskā kontaktpersona.

Vispārējas kontaktinformācijas sniegšana

Lai ievērotu tiesību aktu noteikumus, jums kā tiešsaistes tirgotājam klientiem ir jāsniedz konkrēta informācija. Jums ir jānodrošina, lai klienti jūsu tīmekļa vietnē jebkurā laikā varētu piekļūt šādai informācijai:
•    jūsu identitāte, piemēram, jūsu tirdzniecības nosaukums;
•    pasta adrese, e-pasta adrese un tālruņa numurs, kas klientiem ļauj nekavējoties sazināties ar jums, kā arī juridiskā adrese, ja tā atšķiras; 
•    jūsu juridiskais statuss un forma un, ja esat reģistrējies tirdzniecības vai līdzīgā publiskā reģistrā, jūsu darbības sabiedriskā reģistra nosaukums un jūsu reģistrācijas numurs (kā arī jūsu amata nosaukums un dalībvalsts, kurā tas piešķirts, ja darbība ir reglamentēta profesionālā darbība);
•    PVN identifikācijas numurs, ja attiecīgajai darbībai tiek piemērots PVN (plašāka informācija);
•    uzraudzības iestādes kontaktinformācija, ja jūsu darbības veikšanai ir nepieciešama atļauja.

Šī informācija parasti ir atrodama tīmekļa vietnes sadaļā “Kontaktinformācija”. Papildu informācija  par tirdzniecības darījumu jāsniedz klientam pasūtīšanas laikā. 
Ievērojiet, ka, ja esat ieguvis profesionālu kvalifikāciju, jums noteikti jāpilda savas valsts un/vai valsts, kurā vēlaties sniegt pakalpojumus, prasības. Jums klientiem par to jāsniedz visa informācija (piemēram, informācija par jūsu apdrošināšanu vai piemērojamajām finanšu garantijām un atsauce uz noteikumiem, kas attiecas uz jūsu profesiju, un informācija par to, kā tiem piekļūt). Sazinieties ar savu vienoto kontaktpunktu un apmeklējiet tīmekļa vietni Tava Eiropa, lai uzzinātu vairāk, ja vēlaties piedāvāt un sniegt savus profesionālos pakalpojumus ārvalstīs.

•    Direktīva par elektronisko tirdzniecību (2000/31/EK), 5. pants
•    Pakalpojumu direktīva (2006/123/EK)
•    Eiropas Komisija (2012. g.), Tiešsaistes pakalpojumi, tostarp e-tirdzniecība, vienotajā tirgū, 12. lpp.

Jums jābūt “ērti, tieši un pastāvīgi pieejamam”. Jānorāda arī citi tiešas saziņas veidi, ne tikai e-pasta adrese (gadījumā, ja vietnes apmeklētājam nav piekļuves internetam).

Atrunas iekļaušana tīmekļa vietnē

Atruna ir juridisks paziņojums, kas izsaka jūsu saistības attiecībā uz tīmekļa vietni. Atruna paredzēta vispārējas informācijas sniegšanai. Tā var ietvert arī vispārējus tīmekļa vietnes lietošanas noteikumus (atsauci uz tiem). 

Atruna parasti ir redzama katrā tīmekļa vietnes lapā (piemēram, katras lapas kājenē, izmantojot hipersaiti). Kad lietotājs izmanto jūsu sniegtos pakalpojumus, to parasti aicina izlasīt atrunu, attēlojot pilnu tekstu skaidrā formā.

Kopumā atrunai jāsatur šādas daļas:
•    autortiesību paziņojums (plašāka informācija );
•    datu aizsardzība un konfidencialitātes noteikumu ievērošana (plašāka informācija ); 
•    sīkdatņu izmantošana; 
•    tīmekļa vietnē sniegtā informācija.

Plašāka informācija par tematu “Kas ir atruna un kāpēc tai jābūt jūsu tīmekļa vietnē?” pieejama vietnē https://www.websitepolicies.com/blog/what-is-disclaimer

Atrunai jābūt skaidri formulētai.

Atļaujas lūgšana sīkdatņu izmantošanai

Sīkdatnes ir slēpta informācija, kas tiek nodota tīmekļa vietnes apmeklētājam. Sīkdatnes tiek saglabātas apmeklētāja cietajā diskā teksta failā brīdī, kad tas atver jūsu tīmekļa vietni. 

Ir dažādi sīkdatņu veidi:
•    sesijas sīkdatnes — tās jums ļauj izsekot apmeklētāju darbībām tīmekļa vietnē un atpazīt tos, kad tie pārvietojas pa tīmekļa vietnes lapām. Sesijas sīkdatnes parasti tiek izmantotas, ja ir nodrošināta iepirkumu groza funkcija. (Bez sesijas sīkdatnēm apmeklētāja iepirkumu grozs vienmēr iztukšosies, apmeklētājam atverot jaunu lapu). Šajā gadījumā tās atbilst kritērijam “obligāti nepieciešamas, lai lietotājam sniegtu pieprasīto pakalpojumu”. Tas nozīmē, ka jums nav nepieciešama vietnes apmeklētāja atļauja izmantot šīs sīkdatnes. To derīguma termiņš beidzas apmeklētāja pārlūkprogrammas sesijas beigās;
•    pastāvīgās, ilgstošās un saglabātās sīkdatnes — tās netiek dzēstas, kad pārlūkprogramma tiek aizvērta. Tās palīdzēs atcerēties apmeklētāja informāciju un iestatījumus, piemēram, valodas izvēli un pastāvīgo lietotājvārdu, kad tas tuvākajā nākotnē atkal apmeklēs tīmekļa vietni. Tās arī tiek izmantotas, lai sniegtu informāciju par apmeklētāju skaitu, konkrētā lapā vidēji pavadīto laiku un tīmekļa vietnes darbību kopumā; 
•    sīkdatnes profilēšana: tā ir pastāvīgo sīkdatņu izmantošana, veidojot profilus un izsekojot apmeklētāja vispārējās darbības tiešsaistē. Sīkdatņu profilēšanas rezultātā iegūto informāciju var pārdot trešām pusēm un izmantot mērķtiecīgas reklāmas vajadzībām vai cita veida (komerciālā vai nekomerciālā) pielietojumā. 

Dažādās dalībvalstīs ir spēkā dažādi noteikumi par to, kā sniedzama informācija par sīkdatņu vai līdzīgu izsekošanas rīku izmantošanu un vietnes apmeklētāja atļaujas lūgšanu. Jums, iespējams, būs jāizmanto piekrišanas pieeja, kas nozīmē lūgt apmeklētājiem skaidri piekrist sīkdatņu izmantošanai; pretējā gadījumā varat izmantot atteikšanās pieeju. Tādā gadījumā atļauja ir “netieša” — jūs publicējat informāciju par sīkdatnēm un sniedzat klientiem tiesības tās noraidīt (piemēram, vienkārši noklikšķinot vai informējot apmeklētājus par to, ka tie var nepieļaut sīkdatņu izmantošanu, mainot pārlūkprogrammas iestatījumus). Dažādās ES dalībvalstīs visbiežāk izmantoto pieeju varat atrast, izmantojot valstu filtru.

•    Direktīva par privāto dzīvi un elektronisko komunikāciju (2002/58/EK)
•    Chris Ingram (2011), “Focus on Europe: amendments to the E-Privacy Directive - will the "cookie" crumble?”, pieejams vietnē http://www.ashurst.com/publication-item.aspx?id_Content=5665, IĪ/IT informatīvais biļetens, 2011. gada janvāris
•    All About Cookies.org tīmekļa vietne http://www.allaboutcookies.org
•    Field Fisher Waterhouse (2014), “Cookies ‘consent rule: EEA implementation”, pieejams vietnē http://www.fieldfisher.com/pdf/Cookie%20Consent%20March%2014.pdf
•    Eiropas Komisija (2012. g.), Tiešsaistes pakalpojumi, tostarp e-tirdzniecība, vienotajā tirgū, 56. lpp.

Saglabāt informāciju vai saņemt piekļuvi jau saglabātai informācijai ļauts tikai ar nosacījumu, ka apmeklētājs ir tam piekritis un saņēmis skaidru un vispusīgu informāciju par paredzētās darbības mērķi.

Comply with the GDPR

The General Data Protection Regulation (Regulation 2016/679 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) has recently entered into force. It provides for some new obligations on certain businesses, in particular those processing data. The Commission has given advice to enterprises on what to do in order to comply with the GDPR when setting up a business (see “Seven steps to get ready for the GDPR” which can be downloaded at the following link, and has also issued guidance on further aspects.

Regulas par patērētāju strīdu izšķiršanu tiešsaistē ievērošana

Strīdu izšķiršanas tiešsaistē (SIT) platformas darbību nodrošina Eiropas Komisija, lai palīdzētu tirgotājiem atrisināt strīdus ar tiešsaistes klientiem, nevēršoties tiesā. Platformu var izmantot, lai izšķirtu jebkuru līgumstrīdu, kas saistīts ar tiešsaistē iegādātām precēm vai pakalpojumiem, ja gan tirgotājs, gan pircējs atrodas ES teritorijā vai arī Norvēģijā, Islandē un Lihtenšteinā.

Ja tirgojaties tiešsaistē ES teritorijā, Norvēģijā, Islandē vai Lihtenšteinā, jums saistībā ar SIT platformu ir šādi pienākumi: 
-    jums savā tīmekļa vietnē jānorāda saite uz Strīdu izšķiršanas tiešsaistē platformu;
-    šai saitei tīmekļa vietnē jābūt labi redzamai un viegli pieejamai;
-    ja jums ir juridisks pienākums izmantot kādas konkrētas strīdu izšķiršanas struktūras pakalpojumus vai ja esat apņēmies šādus pakalpojumus izmantot (vai nu līgumā, vai arī saistībā ar dalību kādā konkrētā tirdzniecības organizācijā), jums tas, kā arī attiecīgās struktūras nosaukums jānorāda savā tīmekļa vietnē.

Šie pienākumi ATTIECAS UZ VISIEM TIEŠSAISTES TIRGOTĀJIEM neatkarīgi no tā, vai tie plāno vai neplāno izmantot SIT platformu.


-    Regula (ES) Nr. 524/2013 par patērētāju strīdu izšķiršanu tiešsaistē 
-    Informācija tirgotājiem — tirgotāju pienākumi
-    Strīdu izšķiršanas tiešsaistē platforma

ES diskriminācijas novēršanas prasību ievērošana

Pārdodot preces vai piedāvājot pakalpojumus, jūs nevarat piedāvāt nelabvēlīgākus noteikumus vai atteikt piekļuvi tiem, pamatojoties tikai uz to, ka klients nāk no ārvalstīm vai dzīvo citā valstī. Šādu praksi sauc par ģeogrāfisko bloķēšanu, un to reglamentē Eiropas Komisijas jaunais regulas priekšlikums (2016. gada maijs), kura mērķis ir grozīt esošo regulu, lai uzlabotu diskriminācijas novēršanas noteikumu efektivitāti un ātru ieviešanu ES vienotajā tirgū. Ierosinātais tiesību akts attiecas uz preču un tiešsaistes digitālo pakalpojumu pārdošanu tiešsaistē un bezsaistē. Regula attieksies uz materiālu preču (piemēram, apģērba, apavu un aksesuāru) pārdošanu, ar audiovizuālajiem līdzekļiem nesaistītu elektroniski sniegtu pakalpojumu pārdošanu, tostarp dažu tādu pakalpojumu pārdošanu, uz kuriem attiecas autortiesību aizsardzība (piemēram, e-grāmatas, mūzika, tiešsaistes spēles), un uz elektroniski sniegtu pakalpojumu pārdošanu (piemēram, mākoņdatošanas pakalpojumiem, datu glabāšanas pakalpojumiem, tīmekļa vietņu mitināšanu, attālinātu sistēmas administrēšanu, filtru, ugunsmūru un reklāmjoslu bloķēšanas rīku instalēšanu). Plašāka informācija par spēkā esošajām diskriminācijas novēršanas prasībām un par jauno priekšlikumu ir pieejama Eiropas Parlamenta 2018. gada janvāra informatīvajā piezīmē un lapā Regula par ģeogrāfisko bloķēšanu — jautājumi un atbildes.

Dažāda attieksme pret dažādiem klientiem pieļaujama tikai tad, ja varat to pamatot ar objektīvu kritēriju, piemēram, papildu izmaksām attāluma dēļ. Vēl viens iemesls var būt nepietiekamas intelektuāla īpašuma tiesības konkrētā teritorijā. Lai sniegtu pakalpojumu ārvalstīs, var būt nepieciešams ievērot papildu administratīvās procedūras. Šādas papildu izmaksas var attaisnot, piemēram, augstāku cenu noteikšanu ārvalstu klientam.

Ja šaubāties, vai saviem klientiem piemērojat diskriminējošus nosacījumus, vērsieties tās valsts, kur vēlaties sniegt pakalpojumus, vienotajā kontaktpunktā.  

Avoti

•    Pakalpojumu direktīva (2006/123/EK), 20. panta 2. punkts
•    Tava Eiropa, Pakalpojumu sniegšana ārvalstīs (ieskaitot informāciju par PVN pārrobežu piemērošanu)
•    Pašreizējā vienošanās par ģeogrāfisko bloķēšanu (2017. g.), Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAI, ar ko novērš nepamatotu ģeogrāfisko bloķēšanu un cita veida diskrimināciju klientu valstspiederības, dzīvesvietas vai uzņēmējdarbības veikšanas vietas dēļ iekšējā tirgū un groza Regulu (EK) Nr. 2006/2006 un Direktīvu 2009/22/EK
 

Country Top Level Domain Name Consent on the use of cookies
Austria There is no requirement to use that country’s Top Level Domain Name. Unclear
Currently, the TKG (Telecommunications Act) does not expressly address the conditions for the use of cookies, neither does it state expressly whether the use of browser settings
There is therefore no clear guidance on compliance. Read more on Telecommunication Act (section 96.3)
Belgium There is no requirement to use that country’s Top Level Domain Name. Implied
You are allowed to rely on "implied" consent (for example, through appropriate browser /application settings or other means), provided it is "freely given, unambiguous, specific and informed".
Read more: Section 129 of the Belgian Electronic Communications Act (NL)
Bulgaria In order to use that country’s Top Level Domain Name, the company or physical person has reside or belong to a country of the European Union. Implied
You must provide “clear and comprehensive information” about the use of cookies and give individuals “the opportunity to refuse” those cookies.
Croatia In order to use that country’s Top Level Domain Name, you must:
•    Provide ONE of the following: EU tax ID number, Croatian company OIB number or local Personal ID (OIB number).
Personal registrations are limited to one domain. Croatian company can register up to 10 domains.
Explicit
You must ask your visitors to consent explicitly to the use of cookies (‘strict opt-in approach).
Cyprus In order to use that country’s Top Level Domain Name, you must:
•    Companies: Copy of certificate from Cyprus Registrar of Companies proving your rights to the domain. Include trademark from Cyprus Registrar of Trademarks if applicable. Local address, phone required;
•    Individuals: copy of Cyprus Identification card, local address, phone.
Explicit
You must ask your visitors to consent explicitly to the use of cookies (‘strict opt-in approach).
Czech Republic There is no requirement to use that country’s Top Level Domain Name. Implied
You are allowed to rely on "implied" consent (for example, through appropriate browser /application settings or other means).
Denmark There is no requirement to use that country’s Top Level Domain Name. Implied
You must provide information on the use of cookies, including potential use of third party cookies in the notice. You are allowed rely on "implied" consent (for example, through appropriate browser /application settings or other means), Follow the guidelines provided by The Danish Business Authority (in English).
Estonia In order to use that country’s Top Level Domain Name, an administrative contact with an Estonian personal identification code is required. Implied
You are allowed to rely on "implied" consent (for example, through appropriate browser /application settings or other means).
Finland In order to use that country’s Top Level Domain Name, you must:
•    Provide copy of document from Finish Trade;
•    Registry along with address, phone, contact person of company.
Private persons can register with Finnish identity number and home address.
Implied
You are allowed to rely on "implied" consent (for example, through appropriate browser /application settings or other means).
France     In order to use that country’s Top Level Domain Name, the company or physical person has to reside or belong to a country of the European Union or Switzerland, Norway, Iceland or Lichtenstein. Implied
Permanent cookies do not need prior consent (clear information must be provided and readily access to opt-out mechanism).
However, you must ask your visitors to consent explicitly to the use of tracking cookies.
Guidance on the French law can be found on the CNIL website.
Germany In order to use that country’s Top Level Domain Name, the contact person must have a valid street address and phone number within Germany. Explicit (For personal data)
The current rules impose an opt-in for cookies collecting personal information, but accept an opt-out approach for all other types of cookies.
Greece There is no requirement to use that country’s Top Level Domain Name. Implied
You are allowed to rely on "implied" consent (for example, through appropriate browser /application settings or other means).
Hungary In order to use that country’s Top Level Domain Name, you must:
•    Provide AT-ID number of company of European Union country and a contact person in Hungary;
•    Be able to communicate in Hungarian.
If individual, you must provide personal ID number from any EU country and contact person in Hungary.
Implied
You are allowed to rely on "implied" consent (for example, through appropriate browser /application settings or other means).
Ireland In order to use that country’s Top Level Domain Name, as a foreign company, you can register if you are currently doing business in Ireland or have a trademark. Unclear
There is no official guidance on how information is to be provide or consent is to be given (although ‘should be as ‘user-friendly as possible’).
Italy In order to use that country’s Top Level Domain Name, the company or physical person has reside or belong to a country of the European Union. Implied
Users are expected to be informed in advance of the use of cookies - and to have given their consent, unless the cookies are necessary to perform a user-requested service.and for session cookies.
Read more in FAQ on the Garante per la protezione dei dati personali website.
Latvija Nav prasības izmantot konkrētās valsts augstākā līmeņa domēna nosaukumu. Skaidri pausta piekrišana 
Jums jālūdz apmeklētājiem skaidri piekrist sīkdatņu izmantošanai (attiecībā uz personas datiem)
Lithuania There is no requirement to use that country’s Top Level Domain Name. Explicit
You must ask your visitors to consent explicitly to the use of cookies (‘strict opt-in approach’).
Luxembourg There is no requirement to use that country’s Top Level Domain Name. Implied
You are allowed to rely on "implied" consent (for example, through appropriate browser /application settings or other means).
Malta In order to use that country’s Top Level Domain Name, you must be able to demonstrate the right to use the proposed domain as a Full Trade Mark or Trade or Business Name. Implied
In the regulations (Legal Notice 239 of 2011), there is no mandatory guidance on how consent is to be given.
Netherlands There is no requirement to use that country’s Top Level Domain Name. Explicit
You must ask your visitors to consent explicitly to the use of cookies (‘strict opt-in approach’).
Poland There is no requirement to use that country’s Top Level Domain Name. Implied
You are allowed to rely on "implied" consent (for example, through appropriate browser /application settings or other means).
Portugal There is no requirement to use that country’s Top Level Domain Name. Explicit
Users are expected to be informed in advance of the use of cookies - and to have given their consent, unless the cookies are necessary to perform a user-requested service.
Romania There is no requirement to use that country’s Top Level Domain Name. Implied
You are allowed to rely on "implied" consent (for example, through appropriate browser /application settings or other means).
Slovakia In order to use that country’s Top Level Domain Name, you must:
•    Companies: Provide copy of company registration document in Republic of Slovakia;
•    Individuals: Copy of ID from Republic of Slovakia.
Implied
You are allowed to rely on "implied" consent (for example, through appropriate browser /application settings or other means).
Slovenia There is no requirement to use that country’s Top Level Domain Name. Implied
You are allowed to rely on "implied" consent (for example, through appropriate browser /application settings or other means).
Spain There is no requirement to use that country’s Top Level Domain Name. Implied
You are allowed to rely on "implied" consent (for example, through appropriate browser /application settings or other means). Although the guidelines (Spanish only) indicate a preference for an opt-in approach.
Sweden There is no requirement to use that country’s Top Level Domain Name. Implied
You are allowed to rely on "implied" consent (for example, through appropriate browser /application settings or other means).
Read more in FAQ of the Post and Telecom Authority (PTS), responsible for the legislation
United Kingdom In order to use that country’s Top Level Domain Name, an Administrative contact in the United Kingdom must be provided. Implied
You are allowed to rely on "implied" consent (for example, through appropriate browser /application settings or other means). Follow the Information Commissioner’s Office (ICO) guidelines.