Navigation path

Kaip reklamuoti savo veiklą nepažeidžiant įstatymų?

Kaip reklamuoti savo veiklą nepažeidžiant įstatymų?

Internetinė reklama arba kitos komercinės informacijos pateikimo priemonės leis jums tiesiogiai pasiekti savo auditoriją, lengviau patekti į rinką ir sukurti konkurencingą verslą.

Internetinės reklamos formos apima internetines reklamjuostes, el. laiškų rinkodarą, socialinius tinklus, paieškos sistemų optimizavimą (SEO), užtikrinant, kad kam nors pateikus gaminio ar veiklos užklausą būtumėte paieškos sistemų rezultatų sąrašo pradžioje, arba svetainės perėmimą, t. y. viso puslapio reklama įjungiama, kai atidaroma kita svetainė. Jei naudojate komercinius pranešimus, jums reikia žinoti tam tikrus reikalavimus.

Pateikite skaidrią informaciją

Jei nusprendėte internete naudoti komercinius pranešimus (įskaitant reklaminius pasiūlymus, nuolaidas, premijas, reklaminius konkursus arba žaidimus), turite aiškiai nurodyti:
•    komercinį pranešimą, skirtą reklamuoti (tiesiogiai arba netiesiogiai) jūsų prekes, paslaugas arba vaizdą;
•    fizinį arba juridinį asmenį, kurio vardu pateikiamas komercinis pranešimas;
•    reklaminį pasiūlymą, kurį pateikiate (pavyzdžiui, nuolaidą, papildomas dovanas, konkursus, žaidimus);
•    bet kokias keliamas sąlygas, pavyzdžiui, kam leidžiama arba neleidžiama naudotis tokiais pasiūlymais, dalyvauti akcijose ir žaidimuose bei kokiomis sąlygomis.

Jei siunčiate savo klientams neužsakytą komercinį pranešimą el. paštu (t. y. jei siunčiate reklaminius el. laiškus nepaklausę jų leidimo), tai turi būti aiškiai nurodoma. Pavyzdžiui, el. laiško antraštėje nurodykite, kad tai yra reklama, kad klientui būtų aišku, kas tai yra, neatidarius laiško.

Jokio elektroninio tiesioginės rinkodaros laiško negalima teisėtai siųsti be išankstinio aiškaus klientų sutikimo (t. y. jie turi pažymėti langelį, kuriuo patvirtinamas sutikimas gauti neužsakytus el. laiškus), nebent prieš tai esate užmezgę verslo arba komercinius santykius.

Venkite nesąžiningos komercinės praktikos

Komerciniam pranešimui (įskaitant reklamą ir rinkodarą) taikomos nesąžiningos komercinės praktikos taisyklės. Visoje ES nesąžiningai komercinei praktikai taikomas bendras taisyklių rinkinys, todėl visiems galioja vienodos taisyklės. Komercinė praktika yra bet koks veiksmas, neveikimas, elgesys arba pareiškimas, komercinis pranešimas, tiesiogiai susijęs su produkto pirkimo skatinimu, pardavimu arba tiekimu vartotojams.

Nesąžiningos komercinės praktikos taisyklės taikomos vartotojų apsaugos tikslais. Jos užtikrina, kad vartotojų nepasiektų klaidinanti informacija (kaip klaidinančių jūsų veiksmų arba neveikimo rezultatas) arba agresyvi komercinė praktika.

Pavyzdžiui, neturėtumėte siųsti klientams gaminio, kurio jie neužsakė; negalite siūlyti parduoti gaminio patraukliomis sąlygomis, kad patrauktumėte dėmesį (reklaminis jaukas), o tuomet pranešti, kad gaminio nėra ir pasiūlyti panašią, tačiau brangesnę prekę; negalite klaidinti klientų dėl kainos, jos apskaičiavimo būdo ir pan.
Juodajame 31 komercinės praktikos sąraše ieškokite informacijos, kokia praktika visomis aplinkybėmis laikoma nesąžininga visose valstybėse narėse. Praktinės informacijos ieškokite interneto svetainėje „Jūsų Europa“. Čia klientai galės rasti informacijos apie tai, kaip patikrinti, ar jie netapo nesąžiningos komercinės praktikos aukomis, ir kaip gauti pagalbos.
Sužinokite daugiau apie tai, kaip bendrosios ES taisyklės dėl nesąžiningos komercinės praktikos buvo perkeltos į jūsų šalies ir kitų ES šalių, kuriose prekiaujate, teisę. MVĮ skirtus mokymus dėl vartotojų teisės, pritaikytus atsižvelgiant į padėtį kiekvienoje valstybėje narėje, galite rasti adresu ConsumerLawReady.eu.

Komisija taip pat sukūrė naują duomenų bazę, kurioje renkami nacionaliniai įstatymai, teismų praktika, administraciniai sprendimai ir nuorodos į susijusią teisinę literatūrą, ir ji netrukus bus integruota į Europos e. teisingumo portalą.
 

Užtikrinkite, kad bet koks jūsų pareiškimas būtų aiškus, tikslus ir pagrįstas, o klientai galėtų priimti informacija paremtą ir efektyvų sprendimą.

Sužinokite apie vartotojų apsaugą

Jei siūlote savo produktus (prekes, paslaugas, skaitmeninį turinį) bet kurios ES šalies vartotojui, jūs turite laikytis ES vartotojų teisės. Paprastai taikoma vartotojo apibrėžtis yra „bet koks fizinis asmuo, kuris perka jūsų produktą, kurį jis / ji naudos tik asmeniniams, o ne profesiniams tikslams“.

Atminkite, kad jei jūsų įmonė parduoda prekiautojams profesiniais tikslais, šie įstatymai jums netaikomi.

„Dvejopos paskirties sutartis“ apibrėžiama kaip situacija, kai prekė ar paslauga turi dvejopą paskirtį; ji gali būti naudojama tiek profesiniams, tiek asmeniniams tikslams (vartotojai): pavyzdžiui, galite kam nors parduoti nešiojamąjį kompiuterį, kuris bus naudojamas ne tik darbui, bet ir asmeniniams tikslams. Tokiais atvejais, norint nustatyti ar taikoma vartotojų teisė, reikia patikrinti pagrindinį tos sutarties tikslą: jei pagrindinis tikslas yra profesinis naudojimas, tuomet vartotojų teisė netaikoma.

Atminkite, kad negalite neįtraukti arba apriboti vartotojų teisės taikymo susitarimu. Pavyzdžiui, būtų neteisėta sutarties sąlygose nurodyti jūsų ketinimą neįtraukti arba apriboti vartotojų teisės taikymą. Šiame vadove aptariami įvairūs vartotojų teisių aspektai: jei jūsų įmonė parduoda vartotojams, privalote laikytis šių įstatymų

Informacijos šaltiniai

Komercinių pranešimų skaidrumas
•    Elektroninės prekybos direktyva, 6–7 straipsniai
•    Europos Komisija (2012), Internetu teikiamos paslaugos ir elektroninė prekyba bendrojoje rinkoje, p. 13–14, adresu: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0942&from=EN 
•    Europos Komisija (2006), Privatumo apsauga ir kova su brukalais, adresu http://ec.europa.eu/information_society/doc/factsheets/024-privacy-and-spam-en.pdf 

Nesąžininga komercinė praktika
•    Nesąžiningos komercinės praktikos direktyva
•    Europos Komisija (2011), Internetu teikiamos paslaugos ir elektroninė prekyba bendrojoje rinkoje, p. 64–65, adresu http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0942&from=EN 
•    Nesąžininga komercinė praktika 

Vartotojų apsauga
-    Direktyva 2011/83/ES dėl vartotojų teisių