Navigation path

Kaip man apsaugoti savo verslo idėją?

Kaip man apsaugoti savo verslo idėją?

Galite apsaugoti savo idėją laikydami ją konfidencialia (komercinė paslaptis) ir (arba) pasirašydami konfidencialumo arba informacijos neatskleidimo sutartį, kai dalijatės ja prieš pateikdami savo gaminį arba paslaugą rinkoje. Prieš paverčiant savo idėją gaminiu arba paslauga, reikėtų pagalvoti apie tai, kaip užtikrinti savo išimtines teises. Galimos įvairios intelektinės nuosavybės (IN) teisių rūšys, įskaitant patentus, prekių ženklus, dizaino teises ar autorių teises, apsaugančios jūsų idėjos įgyvendinimą ir jūsų interneto svetainės dalis.

Nenuvertinkite intelektinės nuosavybės reikšmės. Laiku nesiėmę apsaugos priemonių, rizikuojate prarasti savo teises arba pažeisti kitų IN teises.

Prieš dalindamiesi savo idėja, naudokitės konfidencialumo arba informacijos neatskleidimo sutartimi

Prieš įgyvendindami savo idėją, galbūt norėsite pasidalinti ja su potencialiais partneriais, tiekėjais, klientais ir darbuotojais. Kreipdamiesi į juos ir norėdami nesibaiminti dėl galimos jūsų idėjos vagystės, paprašykite jų pasirašyti konfidencialumo arba informacijos neatskleidimo sutartį.

Konfidencialumo arba informacijos neatskleidimo sutartis yra jūsų ir partnerio teisinis dokumentas, įpareigojantis neatskleisti informacijos, kuria dalinatės (pavyzdžiui, komercinės informacijos, verslo planų, techninių žinių, dizaino). Ji užtikrina apsaugą nuo neteisėto šios informacijos perdavimo.

Pasirinkite tinkamą savo IN apsaugą

Pirmiausia turite nuspręsti, kokių intelektinės nuosavybės teisių reikia jūsų verslui (t. y. ką norite apsaugoti ir kokia apsauga tinka jūsų verslo modeliui). Taip pat turite nuspręsti, ar norėtumėte taikyti šią apsaugą kitose šalyse siekdami optimizuoti susijusias išlaidas ir pasinaudoti teisių apsaugos procedūromis Europoje ar kitose pasaulio šalyse. Apsaugos priemonės, galinčios apsaugoti nuo piktnaudžiavimo jūsų gaminio arba paslaugos intelektinės nuosavybės teisėmis, yra šios:

•    autorių teisės: suteikia originalaus literatūros, muzikos arba meno kūrinio autoriui teisę kontroliuoti šio kūrinio panaudojimą ir platinimą. Ši apsauga taikoma jūsų interneto svetainės dizainui arba originaliam kūrybiškam šios svetainės turiniui (pvz., nuotraukoms, laidoms, grafikos darbams, muzikos ir vaizdo įrašams), įskaitant jūsų duomenų bazes ir programinę įrangą;
•    prekių ženklai: suteikia „ženklo“ savininkui galimybę atskirti jo prekes ir paslaugas nuo kitų įmonių prekių ir paslaugų. Tai gali būti logotipas, simbolis, žodis ar netgi pakuotė arba prekių forma. Jais galima apsaugoti jūsų įmonės pavadinimą, logotipą, prekių ženklą, domeno vardą ir kitus ženklus, esančius jūsų interneto svetainėje;
•    patentai: suteikiami siekiant apsaugoti jūsų išradimus, jei jie yra nauji, išradimo lygio ir turi pramoninį pritaikomumą. Juos galima naudoti siekiant apsaugoti elektroninės prekybos sistemas, paieškos sistemas arba kitus techninius interneto įrankius;
•    pramoninio dizaino teisės: naudojamos siekiant apsaugoti gaminio išvaizdą, jei ji nauja ir išskirtinė. Jos apsaugo nuo trečiųjų šalių kopijavimo (daugiau informacijos PINO interneto svetainėje);
•    praktinė patirtis ir komercinės paslaptys: tai gali būti pati įvairiausia informacija ir žinios – nuo paieškos algoritmų iki gamybos procesų ir klientų ar paslaugų teikėjų sąrašų. Jei norite apsaugoti šią informaciją ir neleisti kitiems jos pasisavinti, turėtumėte pasirūpinti jos konfidencialumu (pvz., laikykite ją saugioje vietoje, sukurkite slaptažodžius, apribokite prieigos teises ir t. t.). Jei norite arba reikia ja pasidalyti su verslo partneriais, pirmiausia turėtumėte pasirašyti konfidencialumo arba informacijos neatskleidimo sutartį, kad jie pagal sutartį įsipareigotų nesinaudoti ar neatskleisti jos be jūsų leidimo;
•    domeno vardas (sužinokite daugiau apie domeno vardus ).

Autorių teisių ir komercinių paslapčių suteikimas yra automatinis. Todėl oficialių veiksmų imtis nereikia. Jos įsigalioja iš karto. Kai kuriose valstybėse narėse darbus reikia registruoti. Kreipkitės į atitinkamą savo šalies instituciją. Tačiau tai nėra taikoma daugumai prekių ženklų, pramoninių dizainų ir patentų, kuriuos būtina užregistruoti.
Norėdami gauti daugiau informacijos apie intelektinę nuosavybę, apsilankykite „Innovaccess“ interneto svetainėje, kurioje pateikiama bendroji ir šalies informacija apie svarbiausias IN apsaugos formas bei kainas skirtingose šalyse. Svetainėje pasirinkite savo šalį ir raskite informacijos apie tai, kur kreiptis, sužinokite kainas ir išsamiau susipažinkite su skirtingomis intelektinės nuosavybės teisėmis (INT).

Apsaugokite savo IN visoje ES

Jei vykdote verslą visoje Europoje, galite sutaupyti laiko ir pinigų apsaugodami savo intelektinę nuosavybę keliose ES valstybėse narėse arba visoje ES. Taip užtikrinsite, kad jūsų inovacijos ir kūriniai būtų apsaugoti visoje ES ir jums būtų atlyginta.

Europos Sąjungos prekių ženklai užtikrina apsaugą visoje ES. Juos galite užregistruoti Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyboje (EUIPO). ES prekių ženklo paraiška internetu kainuoja 900 EUR ir ją galite užpildyti bet kuria ES oficialiąja kalba. ES prekių ženklą įsigyti yra pigiau nei dėl to paties prekių ženklo kreiptis į kiekvienos valstybės narės nacionalinę intelektinės nuosavybės tarnybą. Jei norite registruoti prekių ženklą tik vienoje šalyje, turite pateikti paraišką atitinkamai šalies arba regiono prekių ženklų tarnybai (pasirinkite šalį, kad rastumėte kompetentingą tarnybą).

Dizainą taip pat galima apsaugoti visoje Sąjungoje, naudojantis Bendrijos dizaino sistema, kurią taip pat valdo EUIPO.

Informacijos apie Europos Sąjungos prekių ženklus ir Bendrijos dizainą (išlaidas, procedūras ir t. t.) ieškokite EUIPO interneto svetainėje.

Jei savo išradimą norite apsaugoti patentu, galite kreiptis dėl:

•    kompetentingų nacionalinių institucijų išduodamų nacionalinių patentų, jei renkatės apsaugą tik savo šalyje (pasirinkite šalį norėdami rasti savo nacionalinį patentų biurą);
•    Europos patentų, užpildant paraišką nacionaliniame patentų biure arba Europos patentų organizacijoje (EPO). Tai bendra 38 susitariančių šalių patentų išdavimo tvarka. Turite pasirinkti šalis, kuriose norite apsaugos. Paraiškos turi būti pildomos arba vėliau išverstos į anglų, prancūzų arba vokiečių k. Gavę Europos patentą, turite jį išversti į oficialiąją kitų šalių, kurias nurodėte, kalbą ir jį tose šalyse patvirtinti per trumpą laiką nuo išdavimo (sužinokite daugiau nuosekliame vadove „Kaip gauti Europos patentą“);
•    bendrojo patento, paversiančio Europos patentą bendro galiojimo patentu, kai bus patvirtinta sutartis dėl Bendro patentų teismo. Tai užtikrins vienodą išradimų apsaugą 25 valstybėse narėse (išskyrus Kroatiją, Italiją ir Ispaniją) taikant „vieno langelio“ principą (sužinokite daugiau).

Įsidėmėkite, kad viena patento išdavimo sąlygų – išradimas turi būti naujas. Todėl prieš kreipdamiesi dėl patento neatskleiskite jokios informacijos apie savo išradimą (pavyzdžiui, neskelbkite apie jį straipsnio).

Nustatykite laisvę veikti. Naujas gaminys gali būti susijęs su patentuota trečiosios šalies technologija. Tokiais atvejais būtina įrodyti, ar gali būti pažeistos kitiems priklausančios IN teisės, jei, pavyzdžiui, organizacija gamina tam tikras technologijas arba jas parduoda (sužinokite daugiau).

Kai kuriose Europos šalyse, įskaitant Belgiją, Prancūziją, Airiją, Liuksemburgą, Nyderlandus ir JK, galima pasinaudoti mokesčių lengvata, taikoma pajamoms iš patentų (t. y. pajamoms, gautoms už IN naudojimą). Tai vadinama „lengvatiniu pajamų iš patentų apmokestinimu“.

Naudodamiesi kitiems priklausančiais tekstais, muzika, nuotraukomis ar vaizdo įrašais nepamirškite su IN susijusios rizikos

Kitų asmenų kūrybinio darbo, pavyzdžiui, literatūros kūrinių, paveikslų, nuotraukų, piešinių, filmų, vaizdo įrašų, muzikos įrašų (įskaitant dainos žodžius ir aranžuotę), programinės įrangos kodų ir pan. naudojimas, adaptavimas, atgaminimas ar platinimas be išankstinio asmens, kuriam priklauso autorių teisės, sutikimo arba atlyginimo jam yra autorių teisių pažeidimas.


Kai kuriuose nacionaliniuose teisės aktuose numatytos autorių teisių išimtys ir apribojimai. Šių išimčių sąrašas ir taikymo sritys kiekvienoje šalyje skiriasi. Autorių teisių direktyvoje taip pat numatytos išimtys, leidžiančios cituoti, parodijuoti ir naudoti autorių teisių saugomus kūrinius mokymo tikslais ir pan. Šių išimčių taikymas leidžia naudotojams tam tikrais atvejais atgaminti, platinti arba viešinti saugomus kūrinius be išankstinio teisių turėtojo sutikimo ir kai kuriais atvejais netaikant jokios kompensacijos.


Knygose ar žurnaluose rastų idėjų ir faktų perteikimas savais žodžiais yra teisėtas, jeigu nurodomas autorius (kitu atveju tai plagiatas).


Jei norite naudoti kitiems priklausančią autorių teisių saugomą medžiagą, tačiau nežinote, ar ji yra saugoma autorių teisių ir kam jos priklauso, galite kreiptis į atitinkamas institucijas, renkančias autorinius atlyginimus autorių teisių turėtojų vardu. Jos taip pat gali susisiekti su jumis, jei naudojate autorių teisių saugomą medžiagą be išankstinio sutikimo.


•    Įsidėmėkite, kad jūs pažeisite kitų asmenų teises, jei negausite leidimo naudoti patentuoto išradimo komerciniais tikslais. Tokiu atveju reikia gauti licenciją, už kurią turite sumokėti. Patentas suteikia jo savininkui teisę neleisti kitiems gaminti, naudoti arba parduoti išradimą be leidimo ir gauti atlygį už nuostolius, patirtus dėl nelicencijuoto naudojimo. Apie visus patentuotus išradimus sužinosite apsilankę „Espacenet“ – nemokamoje duomenų bazėje, skirtoje ieškoti visame pasaulyje registruotų patentų. Ten taip pat rasite pagalbos skyrių, padėsiantį jums visais rūpimais klausimais.

Jei norite naudoti kieno nors prekių ženklą tekste, imkitės atsargumo priemonių. Tekste visada išskirkite prekių ženklą kitu šriftu arba kitaip jį išskirdami (pvz., rašydami jį kabutėse, paryškindami, pabrėždami arba naudodami pasvirąjį šriftą). Jei prekių ženklas registruotas, naudokite atitinkamą registracijos simbolį, būdingą šaliai, kurioje gaminys ar paslaugos reklamuojamos ir parduodamos (daugelyje šalių naudojamas ® simbolis). Dėl tinkamo prekių ženklo naudojimo galite kreiptis į Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybą.

Aiškiai pateikite nuosavybės teises savo interneto svetainėje

Turėtumėte aiškiai įspėti savo interneto svetainės lankytojus, kad joje pateikiama medžiaga yra saugoma. Galite savo prekių ženklą pažymėti prekių ženklo simboliu arba autorių teisės apsaugos ženklu. Taip pat galite naudoti vandenženklius, kurie informaciją apie autorių teises įterpia į skaitmeninį turinį.
    

Įsidėmėkite, kad jei kurdami savo interneto svetainės dizainą ir (arba) turinį naudojatės nepriklausomų rangovų paslaugomis, jiems dažniausiai priklauso IN teisės į darbus, kuriuos jie sukūrė, net tuo atveju, kai sumokėjote už paslaugas. Todėl prieš pradėdami bendradarbiauti turėtumėte sudaryti aiškų, galiojantį ir rašytinį susitarimą, kuriame būtų nurodyta, kam priklausys kiekvieno elemento IN teisės. Be to, užtikrinkite, jog jūsų gautos nuosavybės teisės arba licencija būtų pakankamai plačios, kad galėtumėte atnaujinti savo interneto svetainę arba daryti pakeitimus joje be svetainės dizainerio sutikimo ir netaikant papildomų mokesčių.

Taip pat užtikrinkite, kad jūsų interneto svetainės lankytojai žinotų, ką gali daryti su turiniu. Naudokite autorių teisės apsaugos ženklą savo atsakomybės ribojimo pareiškime (sužinokite daugiau apie atsakomybės ribojimo pareiškimus), kad informuotumėte savo svetainės lankytojus apie tai, ką jie gali daryti svetainėje (pavyzdžiui, kokios sąlygos taikomos, jei jiems leidžiama teikti nuorodas į jūsų svetainę arba parsisiųsti ir išsispausdinti turinį) ir su kuo susisiekti, jei jie nori naudoti svetainėje esančią medžiagą.

Conditions and administrative procedures to apply for your IPR

Lietuva Apsilankykite savo šalies nacionalinių IN tarnybų interneto svetainėse ir sužinokite jūsų INT taikytinas sąlygas ir administracines procedūras.
1.    Autorių teisių tarnybos: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija,
Autorių teisių skyrius
J. Basanavičiaus g. 5
Vilnius 2600
(3705 2) 61 94 86
2.    Pramoninės nuosavybės tarnybos: Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras

Informacijos šaltiniai

Pasirinkite tinkamą savo IN apsaugą
•    Europos intelektinės nuosavybės teisių pagalbos tarnyba, Gaukite savo bilietą į inovacijas
•    Jūsų Europa (n/a), Intelektinės nuosavybės teisės
•    Lien Verbauwhede (2004), PINO, „Intelektinė nuosavybė ir elektroninė prekyba: kaip pasirūpinti savo verslo interneto svetaine“, adresu http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/business_website.pdf
•    Out-Law.com (2008), Intelektinė nuosavybė interneto svetainėse: nuosavybė ir apsauga, adresu http://www.out-law.com/page-381
•    PINO (2014), Nacionalinės intelektinės nuosavybės tarnybos, adresu http://www.wipo.int/members/en/


Apsaugokite savo IN visoje ES
•    Europos Komisija (2014), Patentai (DUK)
•    Europos Komisija (2013), Europos prekių ženklo sistemos modernizavimas – Dažnai užduodami klausimai
•    Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property (2003), „Bendrijos dizainas: Jūsų dizaino portfelio apsauga visoje Europoje“, 1 dalis, 2 straipsnis, PDF dokumentas
•    Jūsų Europa (n/a), Intelektinės nuosavybės teisės


Aiškiai nurodykite savo nuosavybės teises
•    Tarptautinė prekių ženklų asociacija, Tinkamo prekių ženklų naudojimo vadovas
•    Lien Verbauwhede (2004), PINO, „Intelektinė nuosavybė ir elektroninė prekyba: kaip pasirūpinti savo verslo interneto svetaine“, adresu http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/business_website.pdf
•    Out-Law.com (2008), Intelektinė nuosavybė interneto svetainėse: nuosavybė ir apsauga, adresu http://www.out-law.com/page-381


Būkite atsargūs naudodamiesi trečiųjų šalių medžiaga
•    Europos Komisija (2014), Autorių ir gretutinės teisės
•    Tarptautinė prekių ženklų asociacija, Tinkamo prekių ženklų naudojimo vadovas
•     „Plagijavimas ir autorių teisės – kokie yra skirtumai? (The Council Chronicle, 2005 m. lapkritis), adresu http://www.ncte.org/magazine/archives/122872
•    WikiHow (2009), „Kaip išvengti autorių teisių pažeidimo“, adresu http://www.wikihow.com/Avoid-Copyright-Infringement
RIAA, „Kas yra internetinis piratavimas“, adresu https://www.riaa.com/physicalpiracy.php?content_selector=What-is-Online-Piracy