Navigation path

Hogyan védhetem meg üzleti ötletemet?

Hogyan védhetem meg üzleti ötletemet?

Ha ötletét megosztja másokkal, mielőtt terméke vagy szolgáltatása piackész állapotba kerülne, oly módon védheti meg, ha azt bizalmasan (üzleti titokként) kezeli vagy titoktartási megállapodást köt. Mielőtt ötlete termékké vagy szolgáltatássá válna, el kell kezdenie gondolkodni arról is, hogy hogyan biztosítsa magának a kizárólagos jogokat. A szellemi tulajdonhoz (IP) fűződő jogok különböző típusai, így többek között szabadalmak, védjegyek, formatervezésiminta-oltalom és szerzői jog áll rendelkezésére ötlete megvalósításának és webhelye egyes részeinek védelmére.

Nem szabad alábecsülnie a vagyont képező szellemi tulajdon értékét. Ha időben nem tesz óvintézkedéseket, akkor azt kockáztatja, hogy elveszti jogait vagy felelőssé válik mások szellemi tulajdonhoz fűződő jogainak megsértéséért. 

Titoktartási megállapodás alkalmazása ötletei megosztása előtt

Előfordulhat, hogy mielőtt ötletét átültetné a gyakorlatba, megosztaná azt későbbi potenciális partnerekkel, beszállítókkal vagy vásárlókkal, illetve munkavállalókkal. Annak érdekében, hogy ne kelljen tartania ötletének ellopásától, kérje meg őket, hogy írjanak alá titoktartási megállapodást. 

A titoktartási megállapodás egy jogi dokumentum, amely Ön és a partnere között jön létre arról, hogy nem hozzák nyilvánosságra azt az információt (pl. kereskedelmi információt, üzleti terveket, műszaki ismereteket, formatervezési mintát), amelyet Ön megosztott. Ez biztosítja, hogy a szóban forgó információ jogszerűen nem adható tovább.

A szellemi tulajdon megfelelő védelmének kiválasztása

Először is át kell gondolnia, hogy vállalkozásának milyen típusú szellemitulajdon-jogokra van szüksége (azaz mit kíván védeni és milyen védelem felel meg az üzleti modellje számára). Ezenkívül döntenie kell arról is, hogy ezt a védelmet más országokra is ki kívánja-e terjeszteni a kapcsolódó költségek optimalizálása, valamint az európai vagy globális eljárások aktiválása céljából. Termékére vagy szolgáltatására vonatkozó szellemitulajdon-jogi tényezők visszaéléssel szembeni védelmét célzó előzetes óvintézkedések többek között a következők:

•    Szerzői jog: feljogosítja az eredeti irodalmi, zenei vagy művészi alkotások létrehozóját azok felhasználásának és terjesztésének ellenőrzésére. Ez a védelem vonatkozhat a webhelyének terveire vagy a webhely eredeti kreatív tartalmára (pl. a fényképekre, közvetítésekre, rajzokra, zeneszámokra és videókra), valamint az adatbázisaira és szoftvereire is.
•    Védjegyek: a „jelzés” tulajdonosa számára biztosítja az áruinak és szolgáltatásainak egy másik vállalkozás áruitól vagy szolgáltatásaitól való megkülönböztethetőségét. E jelzések lehetnek emblémák, szimbólumok, egy-egy szó, vagy akár a csomagolás vagy az áru alakja. Ezek felhasználhatók az Ön üzleti neve, emblémája, márkajelzése, tartományneve és a webhelyén közzétett más jelzései védelmére.
•    Szabadalmak: a találmányai védelme céljából adható, feltéve, hogy azok újak, újító jellegű előrelépést tartalmaznak és ipari alkalmazásra megfelelőek. Felhasználhatók az Ön e-kereskedelmi rendszerei, keresőmotorjai vagy más internetes technikai eszközei védelmére.
•    Ipari formatervezési jogok: az Ön terméke látható megjelenésének védelmére szolgálnak, amennyiben az új és egyedi jellemzőkkel rendelkezik. Megakadályozzák a harmadik fél általi másolást (további információk a WIPO oldalán találhatók).
•    Know-how és üzleti titkok: bármely típusú információra és tudásra kiterjedhet, a keresési algoritmusoktól kezdve a gyártási folyamatokon keresztül a fogyasztók vagy szolgáltatók jegyzékéig. Ha ezeket az információkat meg szeretné magának tartani, illetve meg akarja akadályozni, hogy azokkal esetleg mások visszaéljenek, a titoktartás céljából meg kell tennie bizonyos intézkedéseket (például széfzár, jelszavak alkalmazása, hozzáférési jogok korlátozása stb.). Amennyiben az információkat szeretné megosztani vagy meg kell osztania azokat üzleti partnereivel, először is írasson alá velük titoktartási megállapodást, amely szerződésben kötelezi őket arra, hogy az információk esetleges felhasználását vagy nyilvánosságra hozatalát megelőzően engedélyt kérjenek Öntől.
•    Tartománynév (tudjon meg többet a tartománynevekről ).

A szerzői jog megadása és az üzleti titokká minősítés automatikus. Következésképpen nincs szükség hivatalos eljárásra. Azonnal hatályba lép. Egyes tagállamok gondoskodnak munkája regisztrálásáról. Egyeztessen az adott ország illetékes hivatalával. A védjegyek, ipari formatervezési jogok és szabadalmak többsége tekintetében azonban már nem ez a helyzet, ezeknél regisztrációs formalitások elvégzése szükséges.
Ha többet szeretne tudni a szellemitulajdon-jogról, akkor az Innovaccess weboldalán találhat általános és nemzeti információkat a szellemi tulajdon védelmének legfontosabb formáiról, valamint annak költségeiről az egyes országokban. Válassza ki az országát a weboldalon, és keressen információt az alkalmazás módjáról, a költségekről és egyebekről a különböző szellemitulajdon-jogok védelmét illetően.

A szellemi tulajdon védelme az EU-ban

Ha vállalkozását Európa területén bővíti, pénzt és időt takaríthat meg, ha megvédi szellemi tulajdonát több tagállamban is vagy EU-szinten. Ez biztosítja majd, hogy innovációja és termékei EU-szerte védelmet élvezzenek, és hogy kárpótlást kapjon. 

Az európai uniós védjegy (EUTM) védelmet biztosít Önnek EU-szerte. Védjegyét az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalánál (EUIPO) lajtstromozhatja. Az online védjegybejelentés költsége 900 EUR, amelyet az EU bármely hivatalos nyelvén benyújthat. Egy európai uniós védjegy bejelentése sokkal kevésbé költséges, mint ugyanezen védjegynek az egyes tagállamokban, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál történő bejelentése. Ha csak egyetlen országban szeretne védjegyet regisztrálni, akkor a megfelelő nemzeti vagy regionális védjegyhivatalnál kell bejelentést tennie (válassza ki az országot az illetékes iroda kiválasztásához).

A formatervezési minta védelmére is lehetőség van Unió-szerte a közösségi formatervezési minta – szintén EUIPO által irányított – rendszerének használatával.

Az európai uniós védjegyekkel és a közösségi formatervezési mintákkal kapcsolatos további információkért (költségek, eljárások stb.) tekintse meg az EUIPO oldalát.

Ha találmányát szabadalommal kívánja védeni, a következő lehetőségeket választhatja: 

•    Az illetékes nemzeti hatóságok által kiadott nemzeti szabadalmak, ha a saját országa területére korlátozott védelmet választja (válassza ki az országát a nemzeti szabadalmi iroda megkereséséhez).
•    Európai szabadalmak benyújtása a nemzeti szabadalmi hivatalnál vagy az Európai Szabadalmi Hivatalnál (EPO) lehetséges. Ez egy egyszerű eljárás, amely 38 szerződött államban biztosít szabadalmi jogokat. Ki kell választania azokat az országokat, amelyekben védelmet szeretne. A jelentkezéseket angol, francia vagy német nyelven kell benyújtani, vagy később le kell fordítani ezen nyelvek egyikére. A szabadalmi jog megadása után azt le kell fordítania azoknak az államoknak a hivatalos nyelvére, amelyeket megjelölt, és az európai szabadalmat rövid időn belül érvényesítenie kell a jog megadását követően ezekben az országokban (tudjon meg többet lépésről lépésre a „Jelentkezés európai szabadalomért” című útmutatóból). 
•    Egységes szabadalom, amely az európai szabadalmat egyetlen egyedi szabadalommá változtatja az Egységes Szabadalmi Bíróság előtti megállapodás megkötését követően. Ez biztosít majd egységes védelmet egy találmány számára 25 tagállamban (az összesben Horvátország, Olaszország és Spanyolország kivételével) egy egyablakos ügyintézés révén (tudjon meg többet).

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szabadalom révén történő védelem egyik feltétele az, hogy a találmány új legyen. Éppen ezért ügyeljen, hogy ne hozzon nyilvánosságra semmilyen információt a találmányával kapcsolatban (pl. cikk közzététele), mielőtt igényelné a szabadalmat.

Szabadalomtisztasági kutatás: Valamely új termék egy harmadik fél tulajdonában lévő szabadalmaztatott technológiát foglalhat magában. Ezekben az esetekben kulcsfontosságú annak vizsgálata, hogy mások szellemitulajdon-jogai nem sérülnek, például abban az esetben, ha a szervezet bizonyos technológiákat gyárt vagy értékesít (további információk).

Egyes európai országokban, így Belgiumban, Franciaországban, Írországban, Luxemburgban, Hollandiában és az Egyesült Királyságban előnyt jelenthet a szabadalmi bevételt (vagyis a szellemi tulajdon felhasználásából keletkezett jövedelmet) érintő adócsökkentés. Ez az eljárás „Patent Box” rendszer néven ismert.

Más féltől származó szövegek, zenék, fotók vagy videók felhasználásával kapcsolatos szellemitulajdon-kockázatok ismerete

Valaki más kreatív munkájának, pl. irodalmi alkotások, festmények, fényképek, rajzok, filmek, videoklipek, zenék (a szöveget és a hangszerelést is beleértve), szoftverkódok stb. felhasználása, adaptálása, sokszorosítása vagy terjesztése a szerzői jogokat birtokló személy előzetes hozzájárulása vagy megfelelő díjazása nélkül a „szerzői jog megsértése” is lehet. 

Egyes nemzeti jogszabályok tartalmaznak kivételeket és korlátozásokat a szerzői joggal kapcsolatban. E kivételek listája és hatóköre országonként különböző. Vannak például kivételek a szerzői jogról szóló irányelvben, amelyek oktatási célból megengedik a szerzői jog hatálya alá eső művek idézését, parodizálását, bizonyos típusú felhasználását stb. E kivételek alkalmazása lehetővé teszi, hogy a felhasználók bizonyos speciális esetekben sokszorosítsák, terjesszék vagy nyilvánosságra hozzák a védett műveket a jogtulajdonosok előzetes hozzájárulása nélkül, valamint egyes esetekben bármilyen kompenzáció megfizetése nélkül.

Könyvekben vagy folyóiratokban fellelhető ötletek és tények saját szavakkal történő visszaadása nem jogosulatlan tevékenység, kivéve, ha nem tesz megfelelő utalást a szerzőre (ami plagizálásnak minősülne).

Ha szeretné felhasználni valaki más szerzői joggal védett anyagait, és nem tudja biztosan, hogy azok valóban szerzői jogi védelem alatt állnak, illetve, hogy ki a szerzői jog tulajdonosa, felveheti a kapcsolatot szakértő testületekkel, amelyek feladata a jogdíjak összegyűjtése a szerzői jog tulajdonosa nevében. Ők is felvehetik Önnel a kapcsolatot, ha előzetes engedély nélkül használ fel szerzői joggal védett anyagokat. 

•    Kérjük, vegye figyelembe, hogy akkor is megsérti más személyek jogait, ha nem szerez engedélyt egy szabadalmaztatott találmány üzleti célú felhasználására. Ez általában licenc formájában történhet, amelyért fizetnie kell. Egy szabadalom feljogosítja a tulajdonosát arra, hogy másokat megakadályozzon a találmány engedély nélküli elkészítésében, használatában vagy eladásában, és hogy kártérítést kérjen a jogosulatlan felhasználásért. Tudjon meg mindent a már szabadalmaztatott találmányokról az ingyenes Espacenet adatbázis segítségével, amelyben a világszerte bejegyzett szabadalmak között kereshet. Ez egyúttal ügyfélszolgálatként is működik, ahol esetleges kérdéseire is választ kaphat.

Amennyiben valaki más védjegyét szeretné szövegében használni, óvintézkedéseket kell tennie. A védjegyet mindig különböztesse meg eltérő betűtípus alkalmazásával vagy más módon, hogy jól kitűnjön a környező szövegből (pl. azzal, hogy idézőjelek közé teszi, illetve félkövér, dőlt vagy aláhúzott betűtípust használ). Ha a védjegy bejegyzett, akkor használnia kell annak az országnak a bejegyzésre utaló szimbólumát, amelyben a termékeket vagy a szolgáltatásokat reklámozza és értékesíti (ez a legtöbb országban a ® jel). Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala útmutatást adhat a megfelelő védjegyhasználatról.

Tulajdonosi jogainak egyértelművé tétele a webhelyén

A weboldalát felkeresők számára egyértelművé kell tennie, hogy az ott található anyag védett. Megjelölheti például a védjegyét a védjegy szimbólummal vagy egy szerzői jogi nyilatkozattal. Egy másik lehetőség olyan vízjelek használata, amelyek szerzői jogi információt ágyaznak bele az adott digitális tartalomba .

Legyen tisztában azzal, hogy ha független vállalkozókkal tervezteti meg weboldalát és annak tartalmát, akkor ők rendszerint akkor is birtokosai az általuk létrehozott művek szellemitulajdon-jogainak, ha Ön fizetett azokért. Ezért mielőtt együttműködésre lépne bárkivel is, gondoskodjon egy egyértelmű, érvényes és írásbeli megállapodásról, amely meghatározza, hogy ki fogja birtokolni az egyes elemek szellemitulajdon-jogait. Egyebek között ügyeljen arra, hogy olyan tulajdonosi jogokat vagy licencet kapjon, amelyek elég széles körűek ahhoz, hogy frissíthesse a webhelyét vagy módosításokat végezzen azon anélkül, hogy a webtervező engedélyét kellene kérnie vagy további díjakat kellene fizetnie.

Gondoskodjon arról is, hogy weboldalának látogatói tudják, hogy mit tehetnek a tartalommal. Gondolja át egy szerzői jogi nyilatkozat beillesztését a felelősségkizáró nyilatkozatba (tudjon meg többet a felelősségkizáró nyilatkozatokról) annak érdekében, hogy weboldalának látogatói tudják, hogy mit tehetnek az oldallal (pl. milyen feltételek érvényesek, ha a weboldalára mutató hivatkozásokat hoznak létre, vagy ha tartalmat töltenek le vagy nyomtatnak ki), valamint azt, hogy kihez fordulhatnak, ha használni szeretnék az

Conditions and administrative procedures to apply for your IPR

Magyarország 1.    Szerzői jogvédelmi irodák: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH – HIPO) – Szerzői jogi osztály
2.    Iparjogvédelmi hivatalok: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH – HIPO)

Információforrások:

A szellemi tulajdon megfelelő védelmének kiválasztása
•    Európai IPR Helpdesk, Váltsa ki az innovációra szóló jegyét!
•    Európa Önökért (n.a.), Szellemi tulajdonhoz fűződő jogok
•    Lien Verbauwhede (2004), WIPO, Szellemitulajdon-jog és e-kereskedelem: Hogyan gondoskodjon vállalkozása weboldaláról?, http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/business_website.pdf
•    Out-Law.com (2008), Szellemitulajdon-jogok weboldalakon: tulajdonjog és védelem, http://www.out-law.com/page-381
•    WIPO (2014), Szellemitulajdon-védelmi nemzeti hivatalok, http://www.wipo.int/members/en/


A szellemi tulajdon védelme az EU-ban
•    Európai Bizottság (2014), Szabadalmak (GYIK)
•    Európai Bizottság (2013), Az európai védjegyrendszer korszerűsítése – Gyakran feltett kérdések
•    Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property (2003), Közösségi formatervezési minták: Uniós szintű védelem formatervezési portfoliójához, 1. kötet, 2. cikk, PDF Document
•    Európa Önökért (n/a), Szellemi tulajdonhoz fűződő jogok


Tulajdonosi jogok egyértelművé tétele
•    Nemzetközi Védjegyesület, A megfelelő védjegyhasználat útmutatója
•    Lien Verbauwhede (2004), WIPO, Szellemitulajdon-jog és e-kereskedelem: Hogyan gondoskodjon vállalkozása weboldaláról?, http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/business_website.pdf
•    Out-Law.com (2008), Szellemitulajdon-jogok weboldalakon: tulajdonjog és védelem, http://www.out-law.com/page-381


Más féltől származó anyagok felhasználása
•    Európai Bizottság (2014), Szerzői jogok és a szerzői joggal szomszédos jogok
•    Nemzetközi Védjegyegyesület, A megfelelő védjegyhasználat útmutatója
•    „Plagizálás és szerzői jog – Mik a különbségek?” (Tanácsi krónika, Nov. 05), http://www.ncte.org/magazine/archives/122872
•    WikiHow (2009), „Hogyan kerülhetjük el a szerzői jogok megsértését?” http://www.wikihow.com/Avoid-Copyright-Infringement
•    RIAA, „Mi az online kalózkodás?”, https://www.riaa.com/physicalpiracy.php?content_selector=What-is-Online-Piracy