Navigation path

Kako promicati svoje aktivnosti uz poštivanje zakona?

Kako promicati svoje aktivnosti uz poštivanje zakona?

Internetsko oglašavanje ili drugi oblici onoga što je poznato kao komercijalna komunikacija će Vam omogućiti izravno obraćanje Vašoj publici i omogućiti ulazak na tržište i izgradnju kompetitivnog poslovanja. 

Oblici internetskog oglašavanja uključuju web-bannere, marketing putem e-pošte, društveno umrežavanje, optimizaciju za tražilice (SEO), odnosno osiguravanje da ste visoko na listi rezultata koje tražilice pokazuju kada je netko u potrazi za proizvodom ili aktivnosti kao što je Vaša, ili preuzimanje web-mjesta, odnosno oglašavanje preko cijele stranice kada se otvori neko drugo web-mjesto. 

Ako upotrebljavate komercijalnu komunikaciju, morate biti svjesni određenih uvjeta.

Pružite transparentnu informaciju

Ako se odlučite za prikaz komercijalne komunikacije na internetu (uključujući i promotivne ponude, popuste, premije, promotivna natjecanja ili igre), morate jasno naznačiti:

  • komercijalnu komunikaciju namijenjeno promociji (izravno ili neizravno) Vaše robe, usluga ili imidža;
  • fizičku ili pravnu osobu u čije je ime komercijalna komunikacija osigurana; 
  • promotivnu ponudu koju oglašavate (odnosno bilo kakav popust, premijske poklone, natječaje, igre);
  • bilo kakve kvalifikacijske uvjete, npr. tko ispunjava ili neispunjava uvjete za sudjelovanje u takvim ponudama, promocijama i igrama, i pod kojim uvjetima;

Ako kupcima šaljete neželjenu komercijalnu komunikaciju e-poštom (tj. ako im pošaljete promotivnu e-poštu bez njihova zahtjeva), to mora biti jasno naznačeno. Primjerice, uključite riječ „reklama“ u zaglavlju poruke e-pošte, tako da Vaš kupac zna o čemu je riječ čak i bez otvaranja.
 

Nijedna poruke elektronske pošte izravnog marketinga ne može se zakonski poslati bez izričite suglasnosti kupaca (npr. označili su okvir gdje se slažu s tim da će primati neželjenu poštu), osim ako već ne postoji poslovni ili komercijalni odnos.

Izbjegavajte nepoštene trgovačke prakse

Komercijalna komunikacija (uključujući oglašavanje i marketing) podliježe pravilima o nepoštenim trgovačkim praksama. Postoji jedan skup zajedničkih pravila u cijeloj Europskoj uniji o tome što je nepoštena trgovačka praksa tako da se to odnosi na svakog. Trgovačka praksa je bilo koje djelo, propust, tijek postupanja ili zastupanja, ili komercijalna komunikacija izravno povezana s promocijom, prodajom ili opskrbom proizvoda Vašim kupcima.

Pravila nepoštenih trgovačkih praksi služe za zaštitu kupaca. Osiguravaju da kupci nisu izloženi pogrešnim informacijama (bilo kao posljedica pogrešnih postupaka ili propusta s Vaše strane) ili agresivnim trgovačkim praksama. 

Primjerice, kupcima ne smijete slati proizvod koji nisu naručili; ne smijete ponuditi proizvod pod privlačnim uvjetima kako biste privukli njihovu pozornost (tj. kao „mamac“) i potom reći da je proizvod nedostupan i ponuditi sličnu ili skuplju stavku; ne smijete pogrešno informirati kupce o cijeni i načinu obračuna iste itd. 

Provjerite Crnu listu za 31 trgovačku praksu,  a koje se u svim okolnostima smatraju nepoštenima u svim državama članicama. Učite iz praktičnih informacija na stranici Vaša Europa. Tu Vaši kupci mogu doznati kako provjeriti jesu li žrtva nepoštenih trgovačkih praksi i kako mogu dobiti pomoć.

Doznajte više o tome kako je Vaša zemlja prevela opća pravila EU-a za nepošteno trgovanje

Obuka za MSP-ove o potrošačkom pravu, prilagođena situaciji u pojedinoj državi članici, dostupna je na stranici ConsumerLawReady.eu.

Komisija je razvila i novu bazu podataka na kojoj su okupljeni nacionalni zakoni, sudska praksa, upravne odluke i upućivanja na povezanu pravnu literature te će uskoro biti integrirana u portal e-pravosuđa.

Pobrinite se da je svaki Vaš zahtjev jasan, točan i obrazložen tako da Vaši kupci mogu provesti informirane i smislene odabire.

Pazite na zaštite potrošača

Ako svoje proizvode (robu, usluge, digitalni sadržaj) nudite potrošaču u bilo kojoj zemlji EU-a, morate poštovati potrošačko pravo EU-a. Definicija potrošača koja se općenito primjenjuje glasi „svaka fizička osoba koja od Vas kupuje proizvod koji neće upotrebljavati za profesionalne, već samo za osobne potrebe”. 

Imajte na umu da ako Vaše poduzeće prodaje trgovcima za profesionalne potrebe, ti se zakoni neće na Vas primjenjivati.

„Ugovor s dvojnom svrhom” definiran je situacijom u kojoj roba ili usluga ima dvojnu svrhu; služi trgovcu za profesionalne potrebe i za osobnu primjenu (potrošači): na primjer, nekome možete prodati opremu kao što je prijenosno računalo koje će se upotrebljavati za posao, ali i za osobne potrebe. Kako bi se u takvim slučajevima utvrdilo primjenjuje li se potrošačko pravo, potrebno je provjeriti prevladavajuću svrhu tog ugovora: ako je prevladavajuća svrha profesionalna upotreba, tada se potrošačko pravo neće primjenjivati.

Imajte na umu da na temelju sporazuma ne možete izuzeti ili ograničiti primjenu potrošačkog prava. Na primjer, nezakonito je napisati ugovorne uvjete u kojima navodite svoju namjeru za izuzimanjem ili ograničavanjem primjene potrošačkog prava. U ovim se smjernicama razmatraju različiti aspekti potrošačkog prava: te zakone morate poštovati ako Vaše poduzeće prodaje potrošačima. 

Izvori informacija

Transparentnost o komercijalnoj komunikaciji

  • Direktiva o elektroničkoj trgovini, članci 6. i 7.
  • Europska komisija (2012.), Online usluge, uključujući e-trgovinu na jedinstvenom tržištu, str. 13.-14., dostupno nat:  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0942&from=EN 
  • Europska komisija (2006.), Zaštita privatnosti i borba protiv neželjene e-pošte (Protecting privacy and fighting spam), dostupno na http://ec.europa.eu/information_society/doc/factsheets/024-privacy-and-spam-en.pdf 

Nepoštene trgovačke prakse

Zaštita potrošača
-    Direktiva 2011/83/EU o pravima potrošača