Navigation path

Kako mogu zaštiti svoju poslovnu ideju?

Kako mogu zaštiti svoju poslovnu ideju?

Svoju ideju možete zaštititi na način da s njom postupate kao s povjerljivom informacijom (poslovna tajna) i/ili korištenjem ugovora o povjerljivosti prilikom dijeljenja ideja s drugima prije no što je Vaš proizvod ili usluga spremna za tržište. Prije no što pretvorite ideju u proizvod ili uslugu trebate početi razmišljati o tome kako osigurati ekskluzivna prava. Razne vrste prava intelektualnog vlasništva (IP), uključujući patente, zaštitne znakove, dizajnerska prava, autorska prava, dostupne su za zaštitu izvršenje Vaših ideja i dijelova Vašeg web-mjesta.

Ne trebate podcjenjivati vrijednost imovine intelektualnog vlasništva. Ako na vrijeme ne poduzmete mjere predostrožnosti, izlažete se opasnosti od gubljenja prava i možete Vas se smatrati odgovornima za kršenje tuđih prava intelektualnog vlasništva.

Prije dijeljenja ideja, upotrijebite ugovor o povjerljivosti

Prije provođenja ideja u djelo, korisno je podijeliti ih s budućim potencijalnim partnerima, dobavljačima ili kupcima i zaposlenicima. Kako biste im mogli pristupiti bez straha od krađe ideja, tražite od njih da potpišu ugovor o povjerljivosti.

Ugovor o povjerljivosti je zakonski dokument između Vas i Vašeg partnera kojim on jamči da neće otkriti podatke koje ste podijelili s njim (primjerice, komercijalne podatke, poslovne planove, tehničko znanje, dizajn). Jamči zakonsku zabranu protoka informacija.

Odaberite prikladnu zaštitu za Vaše intelektualno vlasništvo

Za početak, morate razmisliti o tome koja je vrsta prava intelektualnog vlasništva potrebna Vašoj djelatnosti (to jest, što želite zaštiti i koja je zaštita prikladna Vašem poslovnom modelu). Isto tako morate odlučiti želite li ovu zaštitu proširiti i na druge zemlje kako biste optimizirali povezane troškove i aktivirali europske ili svjetske postupke. Mjere predostrožnosti kako biste aspekte intelektualnog vlasništva svojeg proizvoda ili usluge zaštitili od zlouporabe uključuju:

•    Autorska prava: omogućuju tvorcu originalnih književnih, glazbenih ili umjetničkih djela njihovu upotrebu i distribuciju. Ta se zaštita primjenjuje na dizajn Vašeg web-mjesta ili originalni kreativni sadržaj web-mjesta (kao što su fotografije, emitiranje, grafika, glazba i video sadržaj) te baze podataka i softver;
•    Zaštitni znakovi: daju vlasniku „znaka“ sposobnost razlikovanja od dobara i usluga drugih poduzeća. To može biti logo, simbol, riječ ili pak pakiranje i oblik dobara. Mogu se upotrijebiti kako bi se zaštitilo poslovno ime, logo, marka, ime domene i ostali znakovi objavljeni na web-mjestu;
•    Patenti: se dodjeljuju za zaštitu izuma, pod uvjetom da su izumi novi, da uključuju inovativnu razinu i da su podložni industrijskoj primjeni. Mogu se upotrijebiti za zaštitu sustava elektroničke trgovine, tražilica, ili drugih internetskih tehničkih alata;
•    Prava industrijskog dizajna: upotrebljavaju se za zaštitu vizualnog izgleda Vašeg proizvoda dokle god je nov i jedinstven. Njima se sprječava kopiranje trećih strana (više informacija o tome na web-mjestu Wipo);
•    Znanje i iskustva i poslovne tajne: mogu obuhvaćati različite vrste informacija i znanja, od algoritama pretraživanja do proizvodnih postupaka i popisa kupaca ili pružatelja. Ako te informacije želite zadržati za sebe i spriječiti druge od nezakonitog prisvajanja, trebate poduzeti korake kako biste zaštitili njihovu povjerljivost (na primjer: čuvati ih u sigurnosnom pretincu, izraditi lozinku i ograničiti prava pristupa itd.). Ako ih želite ili morate podijeliti s poslovnim partnerima, prvo od njih morate zatražiti potpisivanje ugovora o povjerljivosti kako bi imali ugovornu obvezu nekorištenja informacija ili njihovog neotkrivanja bez Vašeg odobrenja.
•    Naziv domene (više o nazivima domena).

 

Autorska prava i poslovne tajne dodjeljuju se automatski. Sukladno tome, nema potrebe za poduzimanjem službenih radnji. Neposredno stupaju na snagu. Neke zemlje članice nude registraciju Vašeg rada. Provjerite u važećem uredu u Vašoj zemlji. Međutim, to nije slučaj za većinu zaštitnih znakova, industrijskih dizajna i patenata koji zahtijevaju registracijske formalnosti.
Ako želite saznati više o intelektualnom vlasništvu, web-mjesto Innovaccess nudi opće i nacionalne informacije o najvažnijim vrstama zaštite intelektualnog vlasništva, kao i o troškovima u raznim zemljama. Odaberite svoju zemlju na web-mjestu i pronađite informacije o tome kako se prijaviti, o troškovima i više o svim vrstama raznih prava intelektualnog vlasništva (IPRs).

Zaštitite svoje intelektualno vlasništvo diljem Europske unije

Ako proširite poslovanje diljem Europe, možete uštedjeti novac tako što ćete zaštititi svoje intelektualno vlasništvo u više zemalja članica na razini Europske unije. Time ćete zaštititi svoje inovacije i tvorevine diljem Europske unije i osigurati naknadu.

Žig Europske unije nudi zaštitu u cijeloj Europskoj uniji. Registrirati se možete putem Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO). Postupak online CTM prijave košta 900 EUR i možete ga izvršiti na bilo kojem službenom jeziku EU-a. Dobivanje žiga Europske unije jeftinije je od prijave za isti žig u svakoj državi članici putem nacionalnih ureda za intelektualno vlasništvo. Ako želite registrirati zaštitni znak u samo jednoj zemlji, morate se prijaviti u odgovarajućem državnom ili regionalnom uredu za zaštitne znakove (odaberite zemlju i pronađite nadležni ured).

Dizajni se također mogu zaštititi u cijeloj Uniji ako se koriste sustavom dizajna Zajednice kojim isto tako upravlja EUIPO.

Za informacije o žigovima Europske unije i dizajnima zajednice (troškovi, procedure itd.) posjetite web-mjesto EUIPO-a.

Ako želite zaštiti svoj izum patentom, možete se prijaviti za: 

•    nacionalne patente odobrene od strane nadležnih državnih tijela ako se odlučite za ograničenu zaštitu na teritoriju Vaše zemlje (odaberite zemlju kako biste pronašli nacionalni ured za patente Vaše zemlje);
•    europski patenti mogu se tražiti u Uredu za nacionalne patente ili Europskom uredu za patente (EPO). To je jedinstven postupak za odobravanje patenta u 38 zemalja ugovornica. Morate odabrati zemlje u kojima se želite zaštititi. Prijave se moraju ispuniti na engleskom, francuskom ili njemačkom jeziku ili kasnije moraju biti prevedene na jedan od tih jezika. Jednom kada se patent odobri, morate ga prevesti na službeni jezik svih zemalja u kojima vrijedi i ovjeriti ga u tim zemljama u što kraćem roku od odobrenja (saznajte više u našem vodiču „Kako se prijaviti za europski patent“);  
•    unitarni patent koji će europski patent pretvoriti u jedan jedinstveni patent nakon što se donese sporazum o jedinstvenom patentnom sudu. Ovo će osigurati jedinstvenu zaštitu izuma u 25 zemalja članica (u svima osim u Hrvatskoj, Italiji i Španjolskoj) po one-stop shop osnovi (saznajte više).

Imajte u vidu da je jedan od uvjeta za dobivanje zaštite taj da izum mora biti nov. Stoga pripazite da ne otkrivate informacije vezane uz izum (npr. da ne objavite članak o njemu) prije traženja patenta. 

Uspostavite FTO, slobodu djelovanja. Novi proizvod može uključivati patentiranu tehnologiju koja je u vlasništvu treće strane. U takvim je slučajevima ključno utvrditi može li doći do povrede prava intelektualnog vlasništva koja pripadaju drugima ako, na primjer, organizacija proizvodi određene tehnologije ili ih prodaje (saznajte više).

U nekim europskim zemljama, uključujući Belgiju, Francusku, Irsku, Luksemburg, Nizozemsku i UK, možete dobiti porezne olakšice na prihod od patenta (tj. prihod od iskorištavanja intelektualnog vlasništva). To se zove „Patent Box“ režim.
Također osigurajte da posjetitelji Vašeg web-mjesta znaju što smiju raditi s njenim sadržajem. Razmislite o postavljanju obavijesti o autorskim pravima u izjavu o odricanju odgovornosti (saznajte više o izjavama o odricanju odgovornosti) kako biste obznanili posjetiteljima Vašeg web-mjesta što smiju raditi s njom (primjerice, pod kojim uvjetima smiju stvarati veze na Vaše web-mjesto ili preuzimati i ispisivati sadržaj) te koga mogu kontaktirati ako se žele koristiti materijalom.

Budite svjesni opasnosti intelektualnog vlasništva kada upotrebljavate tekstove, glazbu, fotografije i videozapise drugih

Korištenje, prilagođavanje, reproduciranje ili distribuiranje tuđeg kreativnog rada, primjerice književnih djela, slika, fotografija, crteža, filmova, isječaka, glazbe (uključujući tekstove pjesama i aranžmane), softverskih kodova, bez prethodne suglasnosti ili naknade osobi koja ima autorska prava, može se smatrati „kršenjem autorskih prava“. 

Zakoni nekih zemalja nude iznimke i ograničenja autorskih prava. Popis i opseg ovih iznimki variraju od zemlje do zemlje. Postoje, primjerice, iznimke u Direktivi o autorskim pravima koje dozvoljavaju citiranje, parodiranje, neku vrstu korištenja djela zaštićenih autorskim pravima u svrhu podučavanja itd. Primjena ovih iznimki dozvoljava korisnicima, u posebnim slučajevima, reprodukciju, distribuciju ili stavljanje na javnu uporabu bez prethodne suglasnosti nositelja prava te, u nekim slučajevima, bez plaćanja naknade.

Izražavanje ideja i činjenica koje ste pronašli u knjigama ili časopisima vlastitim riječima nije protuzakonito, osim ako ne navedete zasluge autora (što je plagijat).

Ako se želite koristiti materijalima koje je netko drugi zaštitio autorskim pravima, a pritom ne znate jesu li zaštićeni autorskim pravima i tko je nositelj prava, postoje specijalizirana tijela koja možete kontaktirati i koja su odgovorna za prikupljanje tantijema u ime nositelja autorskih prava. Oni mogu kontaktirati Vas ako se koristite materijalima zaštićenima autorskim pravima bez prethodne suglasnosti. 

Imajte na umu da ćete prekršiti tuđa prava ako ne priskrbite dozvolu za korištenje patentiranog izuma u komercijalne svrhe. To se obično dobiva u obliku dozvole koja se plaća. Patent daje vlasniku pravo da spriječi druge da naprave, upotrebljavaju ili prodaju izum bez dozvole te pravo na odštetu za neovlaštenu uporabu. Saznajte o svim već patentiranim izumima tako što ćete posjetiti Espacenet, besplatnu bazu podataka za pretraživanje patenata registriranih diljem svijeta. Tu je i služba za podršku koja odgovara na upite.

Budite oprezni kada u tekstu želite staviti referencu na tuđi zaštitni znak. Uvijek istaknite zaštitni znak koristeći drugi font ili na neki drugi način kako biste ga razlikovali od teksta koji ga okružuje (npr. tako što ćete ga postaviti unutar navodnih znakova, podebljati, napisati kurzivom ili podcrtati). Ako je zaštitni znak registriran, trebate upotrebljavati prikladni registracijski simbol za zemlju u kojoj se proizvod ili usluga oglašava i prodaje (to je u većini zemalja simbol ®). Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo može ponuditi smjernice o pravilnoj uporabi zaštitnih znakova.

Jasno istaknite svoja vlasnička prava na web-mjestu

Pobrinite se da je svima koji se nalaze na Vašem web-mjestu uočljivo da je materijal na web-mjestu zaštićen. Možete, na primjer, označiti svoj zaštitni znak simbolom zaštitnog znaka ili napomenom o autorskom pravu. Drugi je način upotrijebiti vodeni žig kojim se informacije o autorskom pravu uključuju u stvarni digitalni sadržaj .

Imajte na umu da kada za dizajn i/ili sadržaj web-mjesta upotrijebite usluge neovisnog izvoditelja, on uobičajeno posjeduje prava intelektualnog vlasništva za svoj rad čak i u slučaju kada ste ga platili. Stoga prije nego što se upustite u suradnju, pobrinite se da postoji jasan, valjani i pisani ugovor u kojem se navodi to će imati prava intelektualnog vlasništva pojedinog elementa. Između ostalog, pobrinite se da dobijete prava vlasništva ili licencu koja je dovoljno široka kako bi Vam omogućila ažuriranje web-mjesta ili njegovu izmjenu bez traženja odobrenja od dizajnera web-mjesta ili plaćanja dodatnih naknada.

Isto se tako pobrinite da posjetitelji Vašeg web-mjesta znaju što smiju činiti sa sadržajem. Razmislite da u izjavu o odricanju odgovornosti (saznajte više o izjavi o odricanju odgovornosti) uvrstite napomenu o autorskom pravu kako biste posjetiteljima Vašeg web-mjesta dali do znanja što smiju činiti s Vašim web-mjestom (na primjer, koji uvjeti se primjenjuju ako im je dopušteno izrađivati veze s Vašim web-mjestom ili preuzimati ili ispisivati sadržaj te kome se mogu obratiti ako se žele koristiti materijalom.

Conditions and administrative procedures to apply for your IPR


Hrvatska
Posjetite web-mjesto nacionalnog ureda za intelektualno vlasništvo i pronađite uvjete i administrativne postupke za prijavu registriranja intelektualnog vlasništva.
1.    Uredi za autorska prava:  Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske (DZIV)
2.    Uredi za industrijsko vlasništvo: Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske (DZIV)

Izvori informacija

Odaberite prikladnu zaštitu za Vaše intelektualno vlasništvo

•    Europska služba za pomoć u području prava intelektualnog vlasništva (European IPR Helpdesk), Get your ticket to innovation
•    Vaša Europa (n/a), Prava intelektualnog vlasništva
•    Lien Verbauwhede (2004), WIPO, Intelektualno vlasništvo i e-trgovina: Kako se pobrinuti za web-mjesto Vašeg poduzeća (Intellectual Property and E-commerce: How to take care of your Business’ website), dostupno na http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/business_website.pdf
•    Out-Law.com (2008.), Intelektualno vlasništvo na web-mjestima: vlasništvo i zaštita (Intellectual property in websites: ownership and protection), dostupno na http://www.out-law.com/page-381
•    WIPO  (2014.), Državni uredi za intelektualno vlasništvo, dostupno na http://www.wipo.int/members/en/

Zaštitite svoje intelektualno vlasništvo diljem Europske unije

•    Europska komisija (2014.), Patenti (FAQs)
•    Europska komisija (2013.), Modernizacija sustava Europskog žiga – Često postavljana pitanja (Modernisation of the European Trade Mark System – Frequently Asked Questions)
•    Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property (2003.), Dizajn Zajednice: Zaštita za Vaš portfelj dizajna na razini Europske unije, svezak 1, čl. 2. (The Community Design: European Union-Wide Protection for Your Design Portfolio, Volume 1, Art. 2), PDF dokument
•    Vaša Europa, Prava intelektualnog vlasništva

Jasno istaknite svoja vlasnička prava na web-mjest

•    International Trade mark association, Vodič za ispravnu upotrebu žiga (A guide to a proper trade mark use)
•    Lien Verbauwhede (2004), WIPO, Intelektualno vlasništvo i e-trgovina: Kako se pobrinuti za web-mjesto Vašeg poduzeća (Intellectual Property and E-commerce: How to take care of your Business’ website), dostupno na http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/business_website.pdf
•    Out-Law.com (2008), Intelektualno vlasništvo na web-mjestima: vlasništvo i zaštita (Intellectual property in websites: ownership and protection), dostupno na http://www.out-law.com/page-381

Budite svjesni opasnosti intelektualnog vlasništva kada upotrebljavate materijale treće strane

•    Europska komisija (2014.), Autorska prava i srodna prava (Copyright and Neighbouring Rights)
•    International Trade mark association, Vodič za ispravnu upotrebu žiga (A guide to a proper trade mark use)
•     „Plagijat i autorsko pravo – Koje su razlike?” (“Plagiarism and Copyright—What Are the Differences?) (The Council Chronicle, Nov. 05)”, dostupno na  http://www.ncte.org/magazine/archives/122872
•    WikiHow (2009.), „Kako izbjeći kršenje autorskih prava” (“How to Avoid Copyright Infringement”), dostupno na http://www.wikihow.com/Avoid-Copyright-Infringement
•    RIAA, „Što je online piratstvo” (“What is Online Piracy”), dostupno na https://www.riaa.com/physicalpiracy.php?content_selector=What-is-Online-Piracy