Navigation path

Mitä minun tarvitsee tietää verkkomaksuista?

Mitä minun tarvitsee tietää verkkomaksuista?

Maksut ovat tärkeä tekijä kaupan solmimisessa verkossa. Jos teette maksamisen helpoksi asiakkaillenne, se vähentää riskiä ostoskorin hylkäämisestä ja lisää selailun johtamista kauppoihin. Tämä tarkoittaa sitä, että tarjoatte asiakkaillenne erilaisia maksuvaihtoehtoja (esim. luotto- tai pankkikortti, pankkisiirrot, prepaid-kortti tai jokin muu tapa).


Kannattaa siten ensin miettiä – liiketoimintaanne tai alallenne parhaiten sopivan maksutavan lisäksi – millä maksutavalla asiakkaat mieluiten maksavat. Onko heillä luotto- tai pankkikortti? Haluavatko he mieluummin maksaa käteisellä tai laskulla? Tai käyttää PayPalin kaltaisia järjestelmiä?


Tutkikaa hiukan luetteloa eri maksutavoista,   joita useimmin käytetään Euroopan eri maissa. 


Teidän täytyy lisäksi valita teille sopivat palveluntarjoajat, joilla on turvallinen maksuympäristö sekä yksi käyttöliittymä, joka tarjoaa valitsemanne maksutavat ja mahdollistaa mahdollisen rajat ylittävän liiketoiminnan. 


Verkkomaksun tarjoamisen ei tarvitse olla kallista tai aiheuttaa huolia. Lukuisilla maksupalveluiden tarjoajilla on nykyisin laajoja, kustannustehokkaita ja helposti toteutettavia ulkoistettuja ratkaisuja, joilla yrityksenne voi vastaanottaa verkkomaksut nopeasti.

Ymmärtäkää asiakkaittenne tarpeet

Yksi tärkeimmistä mietittävistä asioista uusille markkinoille mentäessä on hyväksytyt maksutavat. Teidän täytyy ymmärtää asiakkaittenne tarpeet ja heidän mieluisin maksutapansa. Ihmiset pitävät vaihtoehdoista, joten ei kannata tarjota vain yhtä teille sopivinta maksutapaa. 


Maksumieltymykset ovat yhä paljolti maakohtaisia ja vaihtelevat eri puolilla Eurooppaa. Mistä asiakkaanne ovat? Analysoikaa tiedot, valitkaa maa, jonka markkinoille haluatte mennä, ja tarkistakaa suosituin maksutapa kyseisessä maassa . Näin voitte sovittaa hyväksymänne maksutavat asiakkaittenne mieltymyksiin. 
    

Jos tuntuu liian vaikealta päättää tarjottavista maksutavoista, voitte tehdä kokeilun. Tarjotkaa monia erilaisia maksutapoja ja muuttakaa tarjontaanne myöhemmin (kun olette selvittäneet asiakkaittenne mieltymykset).

Huomatkaa, että verkkomaksumarkkinat ovat hyvin dynaamiset, ja asiakkaiden suosima maksutapa ei välttämättä pysy samana uusien maksutapojen tullessa käyttöön.

Valitkaa liiketoimintaanne sopivat maksutavat

Teidän ei pitäisi pelkästään tarjota kohdemarkkinoidenne yleisimpiä maksutapoja, vaan valita ne maksutavat, jotka parhaiten sopivat liiketoimintaanne. Maakohtaisten mieltymysten ohella muutkin tekijät määrittävät ostajien maksutapavalintaa: tarjoamienne tavaroiden tai palveluiden laatu ja maksutapahtuman rahallinen arvo. Arvokkaisiin tavaroihin asiakkaat saattavat haluta käyttää luottokorttia ostoksen takeena ja suojana petoksia vastaan. Mikromaksuille (jos myytte vaikkapa elokuvia, pelejä tai musiikkia) voisitte harkita mikrolaskutusta ostoksen tekemiseksi vain salasanaa käyttäen. 

Varmistakaa, että valitsemanne maksutavat ovat ongelmattomia ja luontevia käyttää ja että maksu tapahtuu nopeasti. Jos asiakkaanne ovat ymmällään tai joutuvat odottamaan, he saattavat hylätä ostotapahtuman.

Harkitkaa vaihtoehtoisten maksutapojen tarjoamista

Perinteisiä verkkomaksutapoja ovat muun muassa luotto- ja pankkikortit. Lukuisia vaihtoehtoisia verkkomaksutapoja on kuitenkin tullut käyttöön vastaamaan eri asiakkaitten tarpeisiin. Näitä ovat verkkomaksutilit (esim. PayPal ja Amazon Payment), prepaid-kortit, pankkisiirto verkossa, reaaliaikaiset pankkisiirrot verkkopankin välityksellä ja jopa käteiseen perustuvat e-kupongit.


Vaihtoehtoiset maksut tarjoavat yksinkertaisempia välineitä maksutapahtuman suoritukseen, ja käyttäjä kokee ne turvallisempina tai yksityisempinä. Esimerkiksi verkkomaksutili tai e-lompakko (esim. PayPal) tarkoittaa, ettei asiakkaiden tarvitse paljastaa tilitietoja verkossa ostaessaan.


Sen lisäksi, että asiakkaat pitävät laajasta tarjonnasta, vaihtoehtoisten maksujen tarjoamista kannattaa myös harkita maissa, joissa vaihtoehtoisia maksutapoja käytetään yleisesti ja kotimaisten maksutapojen valikoima on rajallinen. 


Vaihtoehtoisten maksutapojen tarjoaminen voi lisäksi tuoda lisämyyntiä uusilta asiakkailta. Vain puolet Euroopan verkkokaupan asiakkaista omistaa luottokortin, ja kolmasosa internetkäyttäjistä ei tee verkko-ostoksia turvallisuuspelkojen vuoksi, joten helppojen ja varmojen maksuvaihtoehtojen tarjoaminen näille potentiaalisille asiakkaille voivat tuoda lisämyyntiä (Forrester, 2011). 

Valitkaa itsellenne sopivat maksupalvelut

Maksupalveluissa on kolme päävaihtoehtoa. Valintanne riippuu siitä, minkä tyyppisiä asiakkaita teillä on sekä siitä mitä ja missä myytte.


•    Perinteinen ”maksujärjestelmä” tarkoittaa pankkeja (liikepankit), jotka tekevät kanssanne sopimuksen korttimaksujen vastaanotosta. Usein ne käyttävät apuna maksunkäsittelijöitä. Nämä ovat kolmansia osapuolia, jotka käsittelevät maksut pankkien puolesta (esim. Nets, Six Payment Service, Worldline), takaavat suorituksen sekä hallinnoivat riskit ja petokset. 
•    Jos haluatte lisäksi tarjota asiakkaallenne uusimpia innovatiivisia maksamisen ratkaisuja, voitte ottaa yhteyttä vaihtoehtoisiin maksunvälittäjiin. Esimerkkejä ovat Paysafecard (käteiseen perustuva virtuaalikortti, joka sallii asiakkaanne pysyä nimettömänä), kuponkipalvelut ja matkapuhelinoperaattorit (MNO) tai uusi maksupainikejärjestelmä, joka mahdollistaa kortinlukijan integroinnin puhelinsovellukseenne minuuteissa. Useimmissa näistä maksuvaihtoehdoista asiakkaiden ei tarvitse paljastaa tili- tai henkilötietojaan, vaan antaa vain käyttäjätunnuksensa ja salasanansa maksutapahtuman suorittamiseksi.
•    Toinen vaihtoehto on yhteistyö verkkomaksupalveluntarjoajan (PSP) kanssa, joka toimii kokonaistoimittajana sekä perinteisten että vaihtoehtoisten maksujen hyväksyjänä ja hallinnoijana monissa maissa ympäri maailmaa (esim. Ogone, Adyen, Cybersource) Tyypillisesti ne käyttävät SaaS-palvelumallia ja muodostavat asiakkailleen (kauppiaille) yhden maksukäytävän monille maksutavoille. Niiden tarjoamat maksusivut ovat pitkälti muokattavissa (esim. tuotemerkit ja maksutavat), ja maksamisen integrointi sivustoonne on käyttäjäystävällistä. 

Vain yhden maksupalvelutoimittajan käytön edut

Maksupalveluiden toimittaja hallinnoi tiedonkulun (kuten tapahtumatiedot) ja antaa teille maksuväylän yhteen tai useampaan verkkomaksutapaan, joissa se toimii välittäjänä.


Jos haluatte toimia rajojen yli, tarvitsette maksupalveluntarjoajan, joka avaa maksutavat muihin maihin ja tukee valuuttaa, jolla haluatte vastaanottaa maksut.


Etenkin pienkauppiaan kannattaa ehdottomasti käyttää vain yhtä maksupalveluntarjoajaa, jos toimitte eri maissa toisistaan poikkeavin kansallisin mieltymyksin. Maksupalveluntarjoajilla on kansallisten markkinoiden asiantuntemusta ja suhteet useimpiin Euroopan perinteisiin ja vaihtoehtoisiin maksujärjestelmiin.

Hosting vai integroitu?

Kun perustatte maksuväylää, voitte teknisen asiantuntemustasonne mukaan valita maksuratkaisun joko maksupalveluntarjoajanne palvelimella (hosting) tai omille sivuillenne integroituna.


•    Hosting-maksuratkaisussa palveluntarjoaja takaa oikean tietoturvatason. Tämä säästää teiltä aikaa, eikä teidän tarvitse huolehtia tietoturvapäivityksistä tai vaatimustenmukaisuusasioista.
•    Vaihtoehtona on integroitu maksuväylä tai sovellusohjelmarajapinta (API). Tämä edellyttää laajempia IT-taitoja, ja teidän on huolehdittava tietoturvapäivityksistä ja vaatimustenmukaisuudesta, mutta se tarjoaa enemmän joustavuutta ja paremman maksusivun hallinnan. Näin asiakkaat eivät myöskään poistu sivuiltanne. Se voi antaa heille paremman brändikokemuksen ja mahdollistaa teille paremman tietojen hallinnan.


Yksi tärkeimmistä maksuprosessinne ulkoistamisen eduista on, että ulkoistatte myös tietoturvan. Turvallisuus on ensisijaisen tärkeää, ja riskienhallinnan, petosten, vaatimustenmukaisuuden sekä maineen kannalta myös kallista. Teidän on taattava riittävät turvatoimet, jotta taataan turvallinen ja varma maksaminen sekä muun muassa asiakkaan vahvan tunnistaminen maksamisen aikana ja petosten estäminen.

Maksuissa määrä ratkaisee

Mitä enemmän käsittelette maksutapahtumia, sitä suurempi on määräalennus, jota voitte hyödyntää. Kaikki maksupalveluntarjoajat veloittavat maksuista tapahtumien määrän perusteella. Tapahtumaveloitus voi olla tietty maksu/tapahtuma tai prosenttiosuus tapahtumamäärän arvosta. Mitä suurempi on maksutapahtumienne määrä, sitä pienemmän prosentin maksupalvelutoimittaja veloittaa. Jotkut veloittavat myös kuukausimaksun ja mahdollisen asennusmaksun. 

Maksupalveluntarjoajissa on valinnanvaraa. Valitkaa palveluntarjoaja, joka tarjoaa teille houkuttelevimman ja sopivimman palvelupaketin sekä sopii liiketoimintanne erityistilanteeseen ja vaatimuksiin.

Kunnioittakaa asiakkaittenne oikeuksia

Varmistakaa, että noudatatte seuraavia sääntöjä:


•    Teidän on ilmoitettava asiakkaallenne tilausprosessin   aluksi hyväksyttävät maksutavat.
•    Teidän on kerrottava tuotteen tai palvelun kokonaishinta sekä maksamisesta mahdollisesti perittävät lisämaksut. Asiakkaanne voi kieltäytyä maksamasta maksuja tai muita kuluja, joita ei ole asianmukaisesti mainittu ennen tilauksen tekemistä.
•    Laki kieltää verkkosivuilla ennalta valitut lisäpalveluiden valintaruudut. Teidän on nimenomaan kysyttävä asiakkaaltanne lupaa yli sovitun hinnan meneville lisämaksuille.

 
Teillä ei ole oikeutta veloittaa asiakkaaltanne enemmän kuin teille tietyn maksutavan tarjoamisesta koituvat todelliset kustannukset.


Huomatkaa, että valtuuttamattomien maksutapahtumien ja laskutus- tai käsittelyvirheiden tapahtuessa maksupalveluntarjoaja on velvollinen hyvittämään asiakkaille välittömästi valtuuttamattoman maksutapahtuman summan (korttimaksujen osalta). 

Teillä ei ole oikeutta veloittaa asiakastanne heidän kysellessään perustietoja maksutapahtumistaan.
Kun asiakas on vahvistanut maksun, varmistakaa, että lähetätte sähköpostitse vahvistuksen maksutapahtumasta.

Suosituimmat maksutavat

Kortit
•    Luottokortti: viivästetty maksusuoritus luottolimiitistä tai maksutililtä kuun lopussa (maksuaika)
•    Pankkikortti: maksut peritään heti asiakkaan veloitustililtä
Suoraveloitus
Maksutapahtuma, jossa osapuoli siirtää rahaa toisen osapuolen pankkitililtä.
Suosittua pienissä, toistuvissa maksutapahtumissa. Käytetään eniten säännöllisiin suorituksiin, kuten jatkuviin tilauksiin. 
Tilisiirrot (pankkisiirto)
•    Verkkopankkisiirrot (tosiaikaiset): tarjoavat maksut välittömin verkkovahvistuksin asiakkaan pankin kautta. Myyjät arvostavat tätä, koska (tilisiirtoihin perustuvissa) verkkopankkimaksuissa ei ole maksuperuutuksen riskiä. Asiakkaillenne ne ovat tuttuja, koska tilisiirroissa käytetään verkkopankkipalveluita. Esimerkkejä ovat iDEAL (koko EU), GiroPay (DE), EPS (AT), Przelewy24 (PL) ja Trustly (SE).
•    Erilliset pankkisiirrot: viitenumerolla, asiakkaan on kirjauduttava verkkopankkiinsa (tai mentävä pankin konttoriin tai käytettävä puhelinpankkia) maksun suorittamiseksi. 
Mobiilimaksu
Maksut suoritetaan mobiililaitteiden avulla. Kaksi päätyyppiä: suora operaattorilaskutus (asiakkaanne täytyy vain antaa puhelinnumeronsa maksaakseen [suosittua halpoja digitaalituotteita ostettaessa]) ja mobiililompakot (useimmat toimivat kotimaassa tai paikallisesti). Jos haluat lisätietoja mobiilimaksamisen trendeistä, katso Forrester Research (2016), Forrester Research Mobile Payment Forecast, 2014 to 2019 (EU07).
Postiennakko
Postiennakon avulla asiakas voi maksaa tuotteen vasta sen vastaanoton yhteydessä. Maksu suoritetaan jakelijalle, joka välittää sen teille.
Verkkolompakko tai verkkomaksutili 
Sähköinen maksujärjestelmä, joka antaa asiakkaan maksaa antamatta korttitietojaan. 
Edut ovat: asiakkaanne siirtävät saldoa tililleen luotto- tai pankkikortilta tai suoraan pankkitililtään. Heidän ei tarvitse paljastaa teille henkilökohtaisia tilitietojaan (kuten luotto- tai pankkikorttitietoja) ostaessaan verkossa.
Lompakkoratkaisuilla on omat maksuja ja palautuksia koskevat sääntönsä, jotka hiukan mutkistavat maksuperuutusten käsittelyä ja palautuksia.
Esimerkkejä ovat: PayPal, Qiwi, WebMoney, Paysafecard.
Mikrolaskutusjärjestelmät (esim. Internet+ (FR); MiniTix (NL), Clickandbuy (DE), ClickandBuy (UK))
Näillä järjestelmillä asiakkaanne voivat käyttää pieniä summia (yleensä alle 5 euroa) tavaroiden ja palveluiden ostamiseen. Asiakkaanne käyttävät salasanojaan verkko-ostoissa (esim. Apple Itunes ja Skype).
Muut
•    Paikalliset korttijärjestelyt: markkinakohtaisia, toimivat perinteisten korttien tapaan. EU-esimerkki on Bancontact (BE). 
•    Prepaid-kortti: kortti, jolle on ladattu rahaa ennen ostoksen aloittamista. Ei yhteydessä pankkitiliin – siksi riski on rajallinen petostapauksissa.
•    Jälkimaksu: asiakkaanne maksaa tuotteensa jälkikäteen teihin sidoksissa olevaan myyntipisteeseen.
•    E-lasku: on sähköinen laskutustietojen siirto (laskutus ja maksu) teidän ja asiakkaanne välillä. Sen avulla asiakas voi maksaa toimituksen jälkeen.
•    Sekki (UK, FR, IT): kirjallinen pankille osoitettu maksumääräys (asiakkaan pankkitililtä).
•    Pankki- tai postisiirto (SE, NL, DE, IT, ES): järjestelmä, jolla suoritetaan pankki- tai postisiirtoja suoraan tililtä toiselle.

Lähteet: WorldPay Report (2014), Forrester Research, Inc (2011) 

 

Suomi 1.    Tilisiirrot: 37 %
2.    Suoraveloitus: 0 %
3.    Korttimaksu: 63 %
Lähde: ECB Statistics Data Warehouse (2016)

 

Tietolähteet

Ymmärtäkää asiakkaittenne tarpeet
•    L. Camus , and P. Freeman Evans (2009), European Consumer Need Multiple Online Payment Methods, Forrester (PDF-asiakirja), osoitteessa https://www.forrester.com/report/European+Consumers+Need+Multiple+Online+Payment+Methods/-/E-RES54726
•    Worldpay (2014), Your global guide to Alternative Payments (second edition – PDF-asiakirja) osoitteessa http://offers.worldpayglobal.com/rs/worldpay/images/worldpay-alternative-payments-2nd-edition-report.pdf 
•    eCommerce Europe & Innopay, Online payments 2012 (PDF-asiakirja) osoitteessa http://cdn2.hubspot.net/hub/53/blog/docs/Ecommerce%20Europe%20report%20online%20payments%202012(1).pdf 


Valitkaa liiketoimintaanne sopivat maksutavat
•    L. Camus , and P. Freeman Evans (2009), European Consumer Need Multiple Online Payment Methods, Forrester (PDF-asiakirja) osoitteessa https://www.forrester.com/report/European+Consumers+Need+Multiple+Online+Payment+Methods/-/E-RES54726
Harkitkaa vaihtoehtoisten maksutapojen tarjoamista
•    B. Ensor, and S. Poltermann (2011), Understanding online payment preferences in Europe, Forrester (PDF-asiakirja) osoitteessa https://www.forrester.com/report/Understanding+Online+Payment+Preferences+In+Europe/-/E-RES60108 


Valitkaa itsellenne sopivimmat maksupalvelut
•    OECD (2012), “Report on Consumer Protection in Online and Mobile Payments”, OECD Digital Economy Papers, No. 204, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/5k9490gwp7f3-en
•    Wild Apricot How to Select an Online Payment Service Provider, osoitteessa http://www.wildapricot.com/membership-articles/how-to-select-an-online-payment-service-provider 
•    Electronic-payments.co.uk (2013), Payment gateway, osoitteessa http://www.electronic-payments.co.uk/payment-gateways 


Vain yhden maksupalvelutoimittajan käytön edut
•    B. Ensor, and S. Poltermann (2011), Understanding online payment preferences in Europe, Forrester (PDF-asiakirja) osoitteessa https://www.forrester.com/report/Understanding+Online+Payment+Preferences+In+Europe/-/E-RES60108 


Kunnioittakaa asiakkaittenne oikeuksia
•    Direktiivi kuluttajan oikeuksista (2011/83/EU)
•    Euroopan komissio (2014), Kuluttajan oikeudet digitaaliaikaan: yli 507 miljoonaa kansalaista hyötyy uudistuksesta tästä päivästä alkaen, MEMO IP/14/655
•    Euroopan komissio (2000), Payment card chargeback when paying over Internet