Navigation path

Mitä minun pitää tehdä, kun perustan verkkokaupan?

Mitä minun pitää tehdä, kun perustan verkkokaupan?

Ensin pitää päättää, kehitättekö oman järjestelmänne vai haluatteko hyödyntää jonkin verkkokaupantarjoajan palveluja, jolloin verkkosivusto kehitetään ulkoisesti. Verkkokauppoja on siis käytännössä kahdentyyppisiä:
1.    Hosting-palvelu – kaupan ohjelmisto toimii palvelimella, jolta sama yritys tarjoaa palvelintilaa ja ylläpitoa kuukausittaista maksua vastaan.
2.    Itsepalvelu – valitsette palvelimen, maksatte siitä ja huolehditte itse verkkokauppaohjelmiston latauksesta, asentamisesta ja ylläpidosta.

Internetosoitteen valinta ja rekisteröinti on seuraava askel, kun aloitatte liiketoiminnan verkossa. Lisäksi on tärkeää antaa kävijöille täydet ja avoimet tiedot (”Yhteystiedot”-osiossa, vastuuvapauslausekkeessa ja evästeilmoituksessa).

Varmistakaa myös, ettette sovella syrjiviä ehtoja (esimerkiksi kieltämällä palvelun tai tuotetoimituksen) asiakkaan asuinpaikan tai kansalaisuuden perusteella . Niin voi tehdä vain, jos sen voi perustella objektiivisin kriteerein.

On myös olemassa monia tärkeitä ja välttämättömiä teknisiä kriteerejä, jotka on huomioitava verkkokauppasivustoa perustettaessa. Teidän kannattaa pohtia turvallisuussuunnitelman laatimista, automaattisten päivitysten määrittämistä, mitä lähetysohjelmistoa käytetään ja millaista maksuväylää haluatte käyttää.

Sivustonne verkkotunnuksen rekisteröinti

Verkkotunnus on nimi, jolla viitataan sivustoonne. Se muuttaa IP-osoitteenne (IP = internetprotokolla) numerosarjan tunnistettavaksi nimeksi. Kuka tahansa, niin luonnollinen henkilö kuin yritys, voi rekisteröidä verkkotunnuksen.

Verkkotunnuksen valinta on tärkeää. Sivustonne käyttämä verkkotunnus voi ratkaista sen, käyvätkö ihmiset sivuillanne, palaavatko he niille tai löytyvätkö sivut hakukoneella. Nimen on oltava helppo muistaa ja helppo yhdistää joko yrityksenne nimeen, toiminimeen tai tuotteeseen. 

On tärkeää valita teille sopivin aluetunnus (TLD) (osoitteen osa, joka tulee pisteen jälkeen). Vaihtoehdot ovat:
•    Yleinen aluetunnus (gTLD). Näissä on yleensä vähintään kolme kirjainta, kuten muun muassa .com, .org ja .net. Usein yleinen aluetunnus liittyy toiminnan tyyppiin tai tarkoitukseen (.com liikeyritykselle, .edu koulutusorganisaatiolle).
•    Kaksikirjaiminen maahan tai alueeseen liittyvä maantieteellinen aluetunnus (ccTLD), kuten .fi, .se, .ee, .ru tai .eu. Vain Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueella toimivat yksityishenkilöt tai yritykset voivat rekisteröidä aluetunnuksen .eu. Joillakin jäsenvaltioilla on myös vastaavia vaatimuksia. Voitte tarkistaa aluetunnuksen maakohtaiset rekisteröintivaatimukset valitsemalla maan valintalistasta. 
•    Teidän on valittava yleinen aluetunnus verkkotunnuksia valvovan ICANNin (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) sallimista aluetunnuksista. Katso luettelo sallituista aluetunnuksista. 

Edetkää näin:
1.    Valitkaa verkkotunnus, joka on lyhyt sekä helppo kirjoittaa ja muista.
2.    Tarkistakaa, ettei sitä ole jo rekisteröity (verkkotunnukset jaetaan hakujärjestyksessä). Asian voi varmistaa kaikilta verkkotunnusten rekisteröijiltä, ja tunnuksen voi rekisteröidä valitsemanne rekisteröijän kautta.
3.    Maksakaa rekisteröintimaksu (maksu vaihtelee valitsemanne aluetunnustyypin mukaan), niin saatte verkkotunnuksen. Verkkotunnus on uusittava.

Voitte suojata tuotemerkkiänne verkossa rekisteröimällä verkkotunnuksen eri variaatioita (esim. rekisteröimällä .com-tunnuksen, vaikka suunnittelette .eu-tunnuksen käyttöä). Tämä auttaa välttämään kopiosivustoja sekä asiakkaiden hämmennystä. Rekisteröitävien verkkotunnusten lukumäärää ei ole rajattu. Jos asiakas kirjoittaa vahingossa osoitteenne aluetunnuksella .com, hänet voidaan ohjata automaattisesti ja huomaamattomasti .eu-osoitteeseen.

•    Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), osoitteessa https://www.icann.org/
•    101 domain.com (2014), ”Domain Registration Rules”, osoitteessa https://www.101domain.com/rules.htm
•    Euroopan komissio (2012), Online services, including e-commerce, in the Single market, s. 69–70.

Aluetunnuksen .eu etuna on, että asiakkaat ymmärtävät heti, ettei yrityksenne toimi vain yhdessä maassa. Valitsemalla aluetunnuksen .eu voidaan välttää väärinkäsityksiä. Siitä on hyötyä myös, jos tarkoituksenanne on laajentaa toimintaa muihin maihin.
Verkkotunnusta ei voi rekisteröidä alle vuodeksi. Varmistakaa, että uusitte verkkotunnuksen ennen sen voimassaolon päättymistä, tai joku muu voi saada sen. Kun rekisteröitte tunnuksen rekisteröijän välityksellä, saatte varmuuden siitä, että teidät merkitään omistajaksi ja että olette verkkotunnuksen hallinnollinen ja tekninen yhteyshenkilö.

Ilmoittakaa yleiset yhteystiedot

Verkkokauppiaana teidän on lain mukaan annettava asiakkaille tiettyjä tietoja. Asiakkaiden on pystyttävä löytämään sivustoltanne aina seuraavat tiedot:
•    Henkilöllisyys, kuten toiminimi
•    Fyysinen osoite ja sähköpostiosoite sekä puhelinnumero, jotta asiakkaanne voivat ottaa teihin nopeasti yhteyttä, ja kotipaikka, jos eri kuin osoite
•    Oikeudellinen asema, yritysmuoto ja tieto mahdollisesti rekisteröinnistä kaupparekisteriin tai vastaavaan julkiseen rekisteriin, julkisen rekisterin nimi toiminnallenne ja rekisteröintinumero (sekä toimialanimike ja myöntänyt jäsenvaltio, jos toiminta on ammatillisesti säänneltyä)
•    Arvonlisäverotunniste, jos toiminta on arvonlisäveron alaista (lisätietoa)
•    Tiedot valvovasta viranomaisesta, jos toiminta on luvanvaraista.

Nämä tiedot ovat useimmiten sivuston Yhteystiedot-osiossa. Tämän lisäksi tilausprosessin aikana asiakkaalle on annettava lisätietoja myyntitapahtumasta.

Huomatkaa, että jos teiltä vaaditaan ammattipätevyyttä, teidän on varmistettava, että täytätte vaatimukset sekä omassa maassanne että maissa, joissa haluatte tarjota palvelua. Teidän pitäisi myös antaa asiakkaillenne kaikki tiedot tästä (esim. vakuutuksenne viitetiedot tai asian vaatimat taloudelliset vakuudet sekä viittaus ammattianne sääteleviin asetuksiin ja tieto niihin pääsemiseksi). Ottakaa yhteyttä keskitettyyn asiointipisteeseenne ja katsokaa Sinun Eurooppasi -sivustolta lisätietoa, jos haluatte tarjota ja toimittaa ammattipalveluitanne ulkomaille.

•    Direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä (2000/31/EY), 5 artikla
•    Palveludirektiivi (2006/123/EY)
•    Euroopan komissio (2012), Online services, including e-commerce, in the Single market, s. 12.
 

Teidän on oltava ”helposti, suoraan ja pysyvästi tavoitettavissa”. Sähköpostiosoitteen lisäksi on tarjottava myös muita suoria yhteydenottotapoja (mikäli sivustonne kävijällä ei ole pääsyä internetiin).

Lisätkää sivustollenne vastuuvapauslauseke

Vastuuvapauslausekkeessa ilmaistaan sivustonne juridiset vastuut. Vastuuvapauslauseke tiedottaa yleisesti vastuista. Siinä voi myös olla viittaus sivustonne yleisiin käyttöehtoihin. 


Vastuuvapauslauseke näytetään yleensä sivuston joka sivulla (esimerkiksi linkkinä sivun alatunnisteessa). Yleinen käytäntö on myös pyytää palveluiden käyttäjää lukemaan vastuuvapauslauseke ja näyttää koko teksti selkeästi.

Yleensä vastuuvapauslausekkeen tulee sisältää seuraavat tiedot:
•    Tekijänoikeusilmoitus (lisätietoa )
•    Käyttäjien tietojen ja yksityisyyden suojaaminen (lisätietoa ) 
•    Evästeiden käyttö 
•    Sivuston sisältö.

Lisätietoja vastuuvapauslausekkeesta ja siitä, miksi sitä pitäisi käyttää verkkosivuilla, on osoitteessa https://www.websitepolicies.com/blog/what-is-disclaimer.
 

Vastuuvapauslausekkeen on oltava selkeä.

Pyytäkää lupa evästeiden käyttöön

Evästeet ovat sivustollanne vierailevan kanssa vaihdettavaa piilotietoa. Ne tallentuvat tekstitiedostoon vierailijan kiintolevylle hänen tullessaan verkkosivullenne. 

Evästeitä on erilaisia:
•    Istuntokohtaiset evästeet: näiden avulla seurataan sivustonne vierailijoiden toimia ja tunnistetaan heidät heidän liikkuessaan sivuston sivulta toiselle. Istuntokohtaisia evästeitä käytetään yleisesti ostoskorien toteutuksessa. (Ilman istuntokohtaisia evästeitä vierailijan ostoskori tyhjenisi aina, kun hän siirtyisi sivulta toiselle.) Tässä tapauksessa evästeet ovat ”ehdottoman välttämättömiä käyttäjän pyytämän palvelun toteuttamiseksi”. Siksi niiden käyttämiseen ei tarvita sivustolla vierailevan suostumusta. Niiden voimassaolo päättyy vierailijan selainistunnon loppuessa.
•    Pitkäaikaiset, pysyvät tai tallennetut evästeet: näitä ei poisteta selainta suljettaessa. Ne auttavat muistamaan vierailijan tiedot ja asetukset, kuten kielivalinnan sekä pysyvän kirjautumisen, heidän palatessanne sivustolle tulevaisuudessa. Niillä kerätään myös tietoa kävijämääristä, keskimääräisestä sivulla vietetystä ajasta ja sivuston toiminnasta yleensä. 
•    Evästeprofilointi: tämä on nimitys pysyvien evästeiden käytölle käyttäjäprofiileja luotaessa ja seurattaessa sivustollanne kävijöiden kokonaistoimintaa. Evästeprofilointitiedot voidaan myydä kolmansille osapuolille, ja niitä voidaan käyttää kohdennettuun mainontaan tai muihin (kaupallisiin ja ei-kaupallisiin) tarkoituksiin.

Eri jäsenvaltioilla on erilaisia sääntöjä siitä, miten evästeiden tai vastaavien seurantakeinojen käytöstä tulee tiedottaa ja pyytää sivustolla kävijän suostumus. Teidän on ehkä valittava opt-in-periaate, jossa kävijöiltä pyydetään nimenomainen lupa evästeiden käytölle. Muutoin voitaisiin käyttää opt-out-periaatetta. Siinä tapauksessa lupa oletetaan annetuksi – näytätte tiedon evästeistä ja annatte kuluttajille oikeuden kieltää ne (esim. helposti napauttamalla valintaa tai neuvomalla heille, miten he voivat estää evästeiden käytön muuttamalla selainasetuksiaan). Löydätte jokaisen EU-maan yleisimmän tavan valitsemalla maan valintalistasta.

Lähteet 
•    Sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi (2002/58/EY)
•    Chris Ingram (2011), ”Focus on Europe: amendments to the E-Privacy Directive - will the "cookie" crumble?”, osoitteessa http://www.ashurst.com/publication-item.aspx?id_Content=5665, IP/IT newsletter, tammikuu 2011
•    All About Cookies.org osoitteessa http://www.allaboutcookies.org
•    Field Fisher Waterhouse (2014), ”Cookies ‘consent rule: EEA implementation”, osoitteessa http://www.fieldfisher.com/pdf/Cookie%20Consent%20March%2014.pdf
•    Euroopan komissio (2012), Online services, including e-commerce, in the Single market, s. 56.

Tietojen tallennus tai pääsy jo tallennettuihin tietoihin sallitaan vain, jos sivustolla kävijä on antanut suostumuksensa ja hänelle on annettu selkeät ja perusteelliset tiedot aiottujen toimenpiteiden tarkoituksesta.

Comply with the GDPR

The General Data Protection Regulation (Regulation 2016/679 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) has recently entered into force. It provides for some new obligations on certain businesses, in particular those processing data. The Commission has given advice to enterprises on what to do in order to comply with the GDPR when setting up a business (see “Seven steps to get ready for the GDPR” which can be downloaded at the following link, and has also issued guidance on further aspects.

Noudattakaa verkkovälitteisestä riidanratkaisusta annettua asetusta

Euroopan komissio tarjoaa verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin, jonka tarkoituksena on auttaa elinkeinonharjoittajia ratkaisemaan asiakkaiden kanssa verkossa syntyviä riitatilanteita ilman tuomioistuimia. Sitä voidaan käyttää mihin tahansa sopimusriitaan, joka syntyy tavaroiden tai palvelujen verkko-ostoksista, kun myyjä ja asiakas sijaitsevat kumpikin EU:ssa tai Norjassa, Islannissa ja Liechtensteinissa.

Jos käytte kauppaa verkossa EU:n, Norjan, Islannin tai Liechtensteinin alueella, verkkovälitteinen riidanratkaisufoorumi asettaa teille seuraavat velvoitteet: 
-    Teidän on lisättävä verkkosivustollenne linkki verkkovälitteiseen riidanratkaisufoorumiin. 
-    Linkin on oltava sivustolla näkyvällä ja helpolla paikalla.
-    Jos teidän pitää lakisääteisesti käyttää jotain tiettyä riidanratkaisuelintä tai jos olette sitoutunut (esimerkiksi sopimuksen tai tietyn ammattijärjestön jäsenyyden kautta) käyttämään sellaista, teidän on mainittava asia verkkosivustollasi ja nimettävä kyseinen elin.

Nämä velvoitteet KOSKEVAT KAIKKIA VERKKOKAUPPIAITA, vaikka he eivät aikoisikaan käyttää verkkovälitteistä riidanratkaisufoorumia.

-    Asetus (EU) N:o 524/2013 kuluttajariitojen verkkovälitteisestä riidanratkaisusta 
-    Elinkeinonharjoittajan tietosivu: elinkeinonharjoittajan velvollisuudet
-    Verkkovälitteinen riidanratkaisufoorumi.
 

 

EU:n syrjimättömyysvaatimusten noudattaminen

Kun myytte tavaroita tai tarjoatte palveluita, ette voi tarjota huonompia ehtoja tai kieltää niiden saatavuutta pelkästään sen vuoksi, että asiakas on kotoisin ulkomailta tai asuu ulkomailla. 
Tällaista toimintaa sanotaan maakohtaiseksi estoksi, jota käsitellään Euroopan komission uudessa asetusehdotuksessa (toukokuu 2016). Sillä pyritään muuttamaan nykyistä lainsäädäntöä siten, että syrjimättömyyssääntöjen vaikuttavuutta ja nopeaa täytäntöönpanoa voidaan parantaa EU:n sisämarkkinoilla. Ehdotettu asetus koskee verkkoympäristöä sekä verkon ulkopuolista myyntiä, aineellisia esineitä sekä verkossa myytäviä digitaalisia palveluja. Näin ollen asetus koskisi aineellisia tuotteita (esim. vaatteita, jalkineita ja asusteita), muiden kuin audiovisuaalisen sähköisesti suoritettavien sisältöpalvelujen myyntiä, mukaan lukien eräät tekijänoikeudella suojatut teokset (esim. e-kirjat, musiikki, verkkopelit) sekä sähköisesti suoritettavien palvelujen myyntiä (esim. pilvipalvelut, tiedonvarastointi, verkkosivujen ylläpito, järjestelmien etäylläpito, suodatinten, palomuurien, mainostenesto-ohjelmien asennus). Lisätietoja nykyisistä syrjimättömyysvaatimuksista ja uudesta ehdotuksesta on Euroopan parlamentin katsauksessa tammikuulta 2018 sekä asetuksessa maakohtaisista estoista – Kysymys- ja vastaussivu. 

Asiakkaiden erilainen kohtelu sallitaan vain, jos pystytte perustelemaan sen objektiivisin kriteerein, kuten esimerkiksi etäisyyden aiheuttamilla lisäkuluilla. Se, ettei jollakin alueella ole voimassa riittäviä immateriaalioikeuksien säädöksiä, on toinen mahdollinen syy. Saatatte myös joutua suorittamaan hallinnollisia lisätoimia, jotta voitte tarjota palvelujanne rajojen yli. Tällaiset lisätoimet voivat esimerkiksi oikeuttaa korkeammat hinnat ulkomaisille asiakkaille.

Jos ette ole varmoja siitä ovatko käyttämänne ehdot asiakkaitanne syrjiviä, kysykää sen maan keskitetystä asiointipisteestä, johon haluatte palveluitanne tarjota.

•    Palveludirektiivi (2006/123/EY), 20(2) artikla
•    Sinun Eurooppasi, palvelujen tarjoaminen ulkomailla (mukaan lukien tiedot rajat ylittävistä alv-asioista)
•    Nykyinen sopimus maakohtaisista estoista (2017), ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI maarajoitusten ja muiden asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvien syrjinnän muotojen torjumisesta sisämarkkinoilla ja asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta.
 

Country Top Level Domain Name Consent on the use of cookies
Austria There is no requirement to use that country’s Top Level Domain Name. Unclear
Currently, the TKG (Telecommunications Act) does not expressly address the conditions for the use of cookies, neither does it state expressly whether the use of browser settings
There is therefore no clear guidance on compliance. Read more on Telecommunication Act (section 96.3)
Belgium There is no requirement to use that country’s Top Level Domain Name. Implied
You are allowed to rely on "implied" consent (for example, through appropriate browser /application settings or other means), provided it is "freely given, unambiguous, specific and informed".
Read more: Section 129 of the Belgian Electronic Communications Act (NL)
Bulgaria In order to use that country’s Top Level Domain Name, the company or physical person has reside or belong to a country of the European Union. Implied
You must provide “clear and comprehensive information” about the use of cookies and give individuals “the opportunity to refuse” those cookies.
Croatia In order to use that country’s Top Level Domain Name, you must:
•    Provide ONE of the following: EU tax ID number, Croatian company OIB number or local Personal ID (OIB number).
Personal registrations are limited to one domain. Croatian company can register up to 10 domains.
Explicit
You must ask your visitors to consent explicitly to the use of cookies (‘strict opt-in approach).
Cyprus In order to use that country’s Top Level Domain Name, you must:
•    Companies: Copy of certificate from Cyprus Registrar of Companies proving your rights to the domain. Include trademark from Cyprus Registrar of Trademarks if applicable. Local address, phone required;
•    Individuals: copy of Cyprus Identification card, local address, phone.
Explicit
You must ask your visitors to consent explicitly to the use of cookies (‘strict opt-in approach).
Czech Republic There is no requirement to use that country’s Top Level Domain Name. Implied
You are allowed to rely on "implied" consent (for example, through appropriate browser /application settings or other means).
Denmark There is no requirement to use that country’s Top Level Domain Name. Implied
You must provide information on the use of cookies, including potential use of third party cookies in the notice. You are allowed rely on "implied" consent (for example, through appropriate browser /application settings or other means), Follow the guidelines provided by The Danish Business Authority (in English).
Estonia In order to use that country’s Top Level Domain Name, an administrative contact with an Estonian personal identification code is required. Implied
You are allowed to rely on "implied" consent (for example, through appropriate browser /application settings or other means).
Suomi Jotta voisitte käyttää kyseisen maan ylätason verkkotunnusta, teidän on: 
•    toimitettava kopio kaupparekisteriotteesta, mukaan lukien tiedot osoitteesta, puhelinnumerosta ja yrityksen yhteyshenkilöstä. 
Yksityishenkilöt voivat rekisteröidä tunnuksen suomalaisella henkilötunnuksella ja kotiosoitteella.
Oletettu
Teillä on lupa luottaa ”oletettuun” suostumukseen (esimerkiksi selain- tai sovellusasetusten tai muun vastaavan sen salliessa).
France     In order to use that country’s Top Level Domain Name, the company or physical person has to reside or belong to a country of the European Union or Switzerland, Norway, Iceland or Lichtenstein. Implied
Permanent cookies do not need prior consent (clear information must be provided and readily access to opt-out mechanism).
However, you must ask your visitors to consent explicitly to the use of tracking cookies.
Guidance on the French law can be found on the CNIL website.
Germany In order to use that country’s Top Level Domain Name, the contact person must have a valid street address and phone number within Germany. Explicit (For personal data)
The current rules impose an opt-in for cookies collecting personal information, but accept an opt-out approach for all other types of cookies.
Greece There is no requirement to use that country’s Top Level Domain Name. Implied
You are allowed to rely on "implied" consent (for example, through appropriate browser /application settings or other means).
Hungary In order to use that country’s Top Level Domain Name, you must:
•    Provide AT-ID number of company of European Union country and a contact person in Hungary;
•    Be able to communicate in Hungarian.
If individual, you must provide personal ID number from any EU country and contact person in Hungary.
Implied
You are allowed to rely on "implied" consent (for example, through appropriate browser /application settings or other means).
Ireland In order to use that country’s Top Level Domain Name, as a foreign company, you can register if you are currently doing business in Ireland or have a trademark. Unclear
There is no official guidance on how information is to be provide or consent is to be given (although ‘should be as ‘user-friendly as possible’).
Italy In order to use that country’s Top Level Domain Name, the company or physical person has reside or belong to a country of the European Union. Implied
Users are expected to be informed in advance of the use of cookies - and to have given their consent, unless the cookies are necessary to perform a user-requested service.and for session cookies.
Read more in FAQ on the Garante per la protezione dei dati personali website.
Latvia There is no requirement to use that country’s Top Level Domain Name. Explicit
You must ask your visitors to consent explicitly to the use of cookies (for personal data).
Lithuania There is no requirement to use that country’s Top Level Domain Name. Explicit
You must ask your visitors to consent explicitly to the use of cookies (‘strict opt-in approach’).
Luxembourg There is no requirement to use that country’s Top Level Domain Name. Implied
You are allowed to rely on "implied" consent (for example, through appropriate browser /application settings or other means).
Malta In order to use that country’s Top Level Domain Name, you must be able to demonstrate the right to use the proposed domain as a Full Trade Mark or Trade or Business Name. Implied
In the regulations (Legal Notice 239 of 2011), there is no mandatory guidance on how consent is to be given.
Netherlands There is no requirement to use that country’s Top Level Domain Name. Explicit
You must ask your visitors to consent explicitly to the use of cookies (‘strict opt-in approach’).
Poland There is no requirement to use that country’s Top Level Domain Name. Implied
You are allowed to rely on "implied" consent (for example, through appropriate browser /application settings or other means).
Portugal There is no requirement to use that country’s Top Level Domain Name. Explicit
Users are expected to be informed in advance of the use of cookies - and to have given their consent, unless the cookies are necessary to perform a user-requested service.
Romania There is no requirement to use that country’s Top Level Domain Name. Implied
You are allowed to rely on "implied" consent (for example, through appropriate browser /application settings or other means).
Slovakia In order to use that country’s Top Level Domain Name, you must:
•    Companies: Provide copy of company registration document in Republic of Slovakia;
•    Individuals: Copy of ID from Republic of Slovakia.
Implied
You are allowed to rely on "implied" consent (for example, through appropriate browser /application settings or other means).
Slovenia There is no requirement to use that country’s Top Level Domain Name. Implied
You are allowed to rely on "implied" consent (for example, through appropriate browser /application settings or other means).
Spain There is no requirement to use that country’s Top Level Domain Name. Implied
You are allowed to rely on "implied" consent (for example, through appropriate browser /application settings or other means). Although the guidelines (Spanish only) indicate a preference for an opt-in approach.
Sweden There is no requirement to use that country’s Top Level Domain Name. Implied
You are allowed to rely on "implied" consent (for example, through appropriate browser /application settings or other means).
Read more in FAQ of the Post and Telecom Authority (PTS), responsible for the legislation
United Kingdom In order to use that country’s Top Level Domain Name, an Administrative contact in the United Kingdom must be provided. Implied
You are allowed to rely on "implied" consent (for example, through appropriate browser /application settings or other means). Follow the Information Commissioner’s Office (ICO) guidelines.