Navigation path

Τι πρέπει να κάνω για τη ρύθμιση των παραμέτρων ενός δικτυακού καταστήματος;

Τι πρέπει να κάνω για τη ρύθμιση των παραμέτρων ενός δικτυακού καταστήματος;

Θα πρέπει πρώτα να αποφασίσετε εάν θα δημιουργήσετε το δικό σας σύστημα ή εάν θα θέλατε να επιλέξετε έναν ήδη υπάρχοντα πάροχο δικτυακού καταστήματος, και σε αυτή την περίπτωση ο δικτυακός τόπος θα δημιουργηθεί από εξωτερικό φορέα. Κατά συνέπεια, υπάρχουν 2 είδη δικτυακών καταστημάτων:
1.    Φιλοξενούμενο — το λογισμικό του καταστήματος εκτελείται σε έναν διακομιστή που παρέχεται και συντηρείται από την ίδια εταιρεία, με μηνιαίες πληρωμές·
2.    Αυτοφιλοξενούμενο — επιλέγετε και πληρώνετε για τον διακομιστή, και κάνετε λήψη, εγκατάσταση και συντήρηση του λογισμικού ηλεκτρονικού εμπορίου μόνοι σας.

Η επιλογή και η καταχώριση του ονόματος τομέα είναι το επόμενο βήμα κατά το «στήσιμο» της ηλεκτρονικής σας επιχείρησης. Επιπλέον, εξίσου σημαντικό στοιχείο είναι και η παροχή ολοκληρωμένων και διαφανών πληροφοριών στους επισκέπτες σας (στο τμήμα «Επικοινωνία» του ιστότοπου του καταστήματός σας, στη δήλωση αποποίησης ευθυνών σας και στην επεξήγηση της χρήσης των Cookies).

Θα πρέπει επίσης να βεβαιωθείτε ότι δεν θέτετε σε ισχύ συνθήκες και όρους (για παράδειγμα, άρνηση προσφοράς μιας υπηρεσίας ή παράδοσης του προϊόντος σας) που δημιουργούν διακρίσεις με βάση τον τόπο διαμονής ή την εθνικότητα των πελατών σας. Αυτό μπορείτε να το κάνετε μόνον εάν είστε σε θέση να το αιτιολογήσετε βάσει αντικειμενικών κριτηρίων.

Τέλος, υπάρχουν διάφορα βασικά και κρίσιμα τεχνικά ζητήματα που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά τη ρύθμιση παραμέτρων ενός δικτυακού τόπου ηλεκτρονικού εμπορίου. Θα πρέπει επίσης να σκεφτείτε να καταρτίσετε ένα σχέδιο ασφαλείας, σχετικά με τη ρύθμιση παραμέτρων για την αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, το λογισμικό αποστολής που θα χρησιμοποιείται, και σχετικά με το πώς θα διαχειρίζεστε την πύλη πληρωμών.

Καταχώριση του ονόματος τομέα του ιστότοπού σας

Το «όνομα τομέα» είναι ένα όνομα που χρησιμοποιείτε για να αναφέρεστε στον ιστότοπό σας. Πρόκειται για τη «μετάφραση» μιας σειράς αριθμών, η οποία είναι γνωστή ως διεύθυνση IP («Internet Protocol address» ή «διεύθυνση πρωτοκόλλου Ίντερνετ»), σε μορφή αναγνωρίσιμου ονόματος. Οποιοσδήποτε μπορεί να καταχωρίσει ένα όνομα τομέα, τόσο ιδιώτες όσο και εταιρείες.

Η επιλογή του ονόματος τομέα είναι σημαντική. Το όνομα τομέα που χρησιμοποιείτε για τον ιστότοπό σας μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά στο εάν και κατά πόσο ο κόσμος θα επισκεφτεί τον ιστότοπό σας, θα αποφασίσει να τον επισκεφτεί ξανά ή θα μπορεί να σας βρει χρησιμοποιώντας μια μηχανή αναζήτησης. Το όνομα αυτό θα πρέπει να απομνημονεύεται εύκολα και να συσχετίζεται εύκολα με την επωνυμία της εταιρείας σας, την εμπορική ονομασία της ή το ίδιο το προϊόν. 

Είναι πολύ σημαντικό να προσδιορίσετε ποιο είναι το καταλληλότερο για εσάς όνομα τομέα ανώτατου επιπέδου (ή όνομα TLD) (δηλαδή, το συνδυασμό γραμμάτων μετά την τελεία). Οι διαθέσιμες επιλογές είναι οι ακόλουθες:
•    Ένα γενικής μορφής όνομα TLD (gTLD). Τα ονόματα αυτά, σε γενικές γραμμές, αποτελούνται από τρεις ή περισσότερους χαρακτήρες όπως .com, .org, .net κ.λπ. Το gTLD, συχνά, συνδέεται με τον τύπο ή τον σκοπό της δραστηριότητάς σας (για παράδειγμα, .com για εμπορικές επιχειρήσεις, .edu για πανεπιστήμια κ.λπ.).
•    Ένα γεωγραφικό όνομα TLD δύο γραμμάτων που συσχετίζεται με μια χώρα ή επικράτεια (ccTLD), όπως .be, .de, .fl κ.λπ. ή .eu. Μόνο εταιρείες και ιδιώτες από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να καταχωρίσουν το όνομα TLD «.eu». Ορισμένα κράτη μέλη επιβάλλουν παρόμοιες απαιτήσεις. Μπορείτε να εξακριβώσετε τις απαιτήσεις μιας χώρας αναφορικά με την καταχώριση του δικού της ονόματος TLD επιλέγοντάς την στο φίλτρο χωρών. 
•    Θα πρέπει να επιλέξετε τη γενική επέκταση του ονόματός σας από αυτές που επιτρέπονται από τον αρμόδιο ελεγκτικό φορέα, τον ICAAN («Internet Corporation for Assigned Names and Numbers» ή «Σώμα του Διαδικτύου για την εκχώρηση ονομάτων και αριθμών»). Ανατρέξτε στη λίστα με όλους τους έγκυρους τομείς ανώτατου επιπέδου.

Απαιτούμενες ενέργειες:
1.    Επιλέξτε ένα όνομα τομέα που να είναι σύντομο, με εύκολη ορθογραφία και εύκολο στην απομνημόνευση.
2.    Ελέγξτε μήπως το έχει καταχωρίσει ήδη κάποιος άλλος (για τα ονόματα τομέα ισχύει η βασική αρχή ότι ο πρώτος που διεκδικεί ένα ελεύθερο όνομα τομέα το παίρνει και πρώτος). Αυτό μπορείτε να το εξακριβώσετε μέσω διαπιστευμένων μητρώων και καταχωρίστε το όνομα τομέα σας μέσω του φορέα καταχώρισης της επιλογής σας. 
3.    Πληρώστε ένα τέλος καταχώρισης (το κόστος ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο ονόματος TLD που επιλέγετε) για να αποκτήσετε άδεια χρήσης. Η άδεια χρήσης μπορεί να ανανεωθεί.

Προκειμένου να προστατέψετε την εμπορική επωνυμία σας στο διαδίκτυο, εξετάστε το ενδεχόμενο να καταχωρίσετε διάφορες παραλλαγές του κύριου ονόματος τομέα σας (π.χ., να καταχωρίσετε το όνομα τομέα «.com», ακόμα και αν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το όνομα τομέα «.eu»). Με τον τρόπο αυτό, μπορείτε να αποφύγετε ιστότοπους απομίμησης ή τον κίνδυνο να προκληθεί σύγχυση στους πελάτες σας. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό ονομάτων τομέα που μπορείτε να καταχωρίσετε. Εάν ένας πελάτης πληκτρολογήσει τη διεύθυνση .com σας κατά λάθος, θα μπορεί αυτόματα να ανακατευθυνθεί στη διεύθυνση .eu σας χωρίς καν να προλάβει να το αντιληφθεί.

Πηγές   

•    Σώμα του Διαδικτύου για την εκχώρηση ονομάτων και αριθμών (ICANN), διαθέσιμο στο https://www.icann.org/
•    101 domain.com (2014), «Domain Registration Rules» (Κανόνες Καταχώρισης Τομέα), διαθέσιμο στο https://www.101domain.com/rules.htm
•    Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2012), Επιγραμμικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην Ενιαία αγορά, σελ. 69-70
 

Το πλεονέκτημα της επιλογής του ονόματος τομέα «.eu» έγκειται στο ότι οι πελάτες θα καταλαβαίνουν αμέσως ότι δεν είστε εστιασμένοι σε μία μόνο συγκεκριμένη χώρα. Το όνομα TLD «.eu» μπορεί να αποτρέψει τυχόν παρανοήσεις και είναι ιδιαίτερα χρήσιμο εάν σκοπεύετε να επεκταθείτε σε άλλες χώρες.
Δεν μπορείτε να καταχωρίσετε ένα όνομα τομέα για χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός έτους. Φροντίστε οπωσδήποτε να ανανεώσετε το όνομα τομέα προτού λήξει, γιατί, διαφορετικά, μπορεί να το χάσετε και να το πάρει κάποιος άλλος. Η καταχώριση μέσω ενός φορέα μητρώων σας δίνει τη σιγουριά ότι καταχωρίζεστε ως επίσημος κάτοχος του ονόματος τομέα και ότι είστε ο διαχειριστικός και τεχνικός υπεύθυνος επικοινωνίας.

Παροχή γενικών πληροφοριών επικοινωνίας

Ως ηλεκτρικοί έμποροι, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που πρέπει να παρέχετε στους πελάτες σας προκειμένου να συμμορφώνεστε με τη νομοθεσία. Οι πελάτες πρέπει να είναι σε θέση να βρίσκουν τις πληροφορίες αυτές στον ιστότοπό σας ανά πάσα στιγμή:
•    Την ταυτότητά σας, για παράδειγμα, την εμπορική ονομασία σας.
•    Την ταχυδρομική διεύθυνση και τη διεύθυνση e-mail σας, καθώς και τον αριθμό τηλεφώνου σας, στοιχεία τα οποία δίνουν τη δυνατότητα στους πελάτες σας να έρχονται πολύ γρήγορα σε επαφή μαζί σας, και, σε διαφορετική περίπτωση, τη διεύθυνση της έδρας σας.
•    Το νομικό καθεστώς σας, τη νομική μορφή σας και, εφόσον είστε καταχωρισμένοι σε έναν εμπορικό ή παρόμοιο φορέα μητρώων, το όνομα του δημόσιου φορέα μητρώων που είναι αρμόδιος για τη δραστηριότητά σας και τον αριθμό μητρώου σας (μαζί με τον επαγγελματικό σας τίτλο και το κράτος μέλος στο οποίο σας εκχωρήθηκε, εάν η δραστηριότητά σας είναι ρυθμιζόμενη επαγγελματική δραστηριότητα)·
•    Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) σας, εάν η δραστηριότητά σας υπόκειται σε υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ (βρείτε περισσότερες πληροφορίες )·
•    Τα στοιχεία της τυχόν αρμόδιας εποπτικής αρχής, εάν η δραστηριότητά σας υπόκειται σε ένα σύστημα αδειοδότησης.

Οι πληροφορίες αυτές, ως επί το πλείστον, είθισται να είναι διαθέσιμες σε ένα ειδικό τμήμα του ιστότοπού σας με τίτλο «Επικοινωνία». Υπάρχουν επίσης πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις συναλλαγές πωλήσεων τις οποίες πρέπει να παρέχετε στους πελάτες κατά τη διαδικασία παραγγελίας. 

Έχετε υπόψη σας ότι εάν υπόκειστε στην υποχρέωση κατοχής επαγγελματικών προσόντων, θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι συμμορφώνεστε με τις σχετικές απαιτήσεις που ισχύουν στη χώρα σας ή/και τη χώρα στην οποία θέλετε να παρέχετε τις υπηρεσίες σας. Θα πρέπει επίσης να παρέχετε όλες τις πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα στους πελάτες σας (π.χ. τα στοιχεία αναφοράς των ασφαλιστικών ή των εκάστοτε οικονομικών σας εγγυήσεων, καθώς και μια παραπομπή στους κανονισμούς που διέπουν την επαγγελματική σας απασχόληση και τους τρόπους με τους οποίους οι πελάτες μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτούς). Επικοινωνήστε με το ενιαίο σημείο επαφής σας και, επιπλέον, επισκεφτείτε τον ιστότοπο Η Ευρώπη σου για περισσότερες πληροφορίες, εάν τυχόν θέλετε να προσφέρετε και να παρέχετε τις επαγγελματικές σας υπηρεσίες στο εξωτερικό.

•    Οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο (2000/31/ΕΚ), άρθρο 5·
•    Οδηγία για τις υπηρεσίες (2006/123/ΕΚ)·
•    Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2012), Επιγραμμικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην Ενιαία αγορά, σελ. 12
 

Θα πρέπει να είστε «προσβάσιμοι εύκολα, απευθείας και μόνιμα». Πρέπει επίσης να παρέχονται και άλλες μορφές απευθείας επικοινωνίας πέραν της διεύθυνσης e-mail (για τις περιπτώσεις που κάποιοι επισκέπτες σας δεν έχουν πρόσβαση στο Internet).

Ενσωμάτωση δήλωσης αποποίησης ευθυνών στον ιστότοπό σας

Η δήλωση αποποίησης ευθυνών, συνήθως, εμφανίζεται σε κάθε σελίδα του ιστότοπού σας (για παράδειγμα, στο υποσέλιδο κάθε σελίδας μέσω ενός υπερσυνδέσμου). Επίσης, είναι συνήθης πρακτική να ζητείται από τον χρήστη να διαβάσει τη δήλωση αποποίησης ευθυνών όταν πρόκειται να κάνει χρήση των υπηρεσιών σας, καθώς και να προβάλλεται με ευκρίνεια το πλήρες κείμενό της.

Σε γενικές γραμμές, η δήλωση αποποίησης ευθυνών θα πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία όπως:
•    Δήλωση επιφύλαξης δικαιώματος (βρείτε περισσότερες πληροφορίες )
•    Δήλωση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και συμμόρφωσης με τη νομοθεσία που διέπει την προστασία της ιδιωτικής ζωής (βρείτε περισσότερες πληροφορίες ) 
•    Χρήση cookies 
•    Πληροφορίες που παρέχονται σχετικά με τον ιστότοπο

Για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το «Τι είναι μια δήλωση αποποίησης ευθύνης και γιατί πρέπει να περιλαμβάνεται στον ιστότοπό σας;», επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://www.websitepolicies.com/blog/what-is-disclaimer

Η δήλωση αποποίησης ευθυνών πρέπει να κοινοποιείται με σαφή και ξεκάθαρο τρόπο.

Αίτηση άδειας για χρήση Cookies

Τα cookies είναι κρυφές πληροφορίες που ανταλλάσσονται με κάθε επισκέπτη του ιστότοπού σας. Αποθηκεύονται σε μορφή αρχείου κειμένου στον σκληρό δίσκο του επισκέπτη τη στιγμή που αυτός αποκτά πρόσβαση στην ιστοσελίδα σας. 

Υπάρχουν διάφοροι τύποι cookies:
•    Cookies περιόδου λειτουργίας: σας επιτρέπουν να παρακολουθείτε τις δραστηριότητες των επισκεπτών σας στον ιστότοπό σας και να τους αναγνωρίζετε όταν μετακινούνται από μια σελίδα του ιστότοπού σας σε μια άλλη. Τα Cookies περιόδου λειτουργίας, ως επί το πλείστον, χρησιμοποιούνται όταν παρέχετε στον ιστότοπό σας λειτουργία καλαθιού αγορών. (Χωρίς cookies περιόδου λειτουργίας, το καλάθι αγορών του επισκέπτη σας θα είναι πάντοτε άδειο κάθε φορά που αυτός ανοίγει μια νέα σελίδα.). Στην περίπτωση αυτή, πληρούν το κριτήριο ότι είναι «αυστηρά απαραίτητα για την παροχή μιας υπηρεσίας που ζητείται από τον χρήστη». Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεστε τη συγκατάθεση του επισκέπτη του ιστότοπου για να χρησιμοποιήσετε αυτά τα Cookies. Κατόπιν, αυτά τα cookies λήγουν στο τέλος της περιόδου λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης του επισκέπτη σας.
•    Διαρκή, μόνιμα ή αποθηκευμένα Cookies: αυτά τα Cookies δεν διαγράφονται όταν κλείνει το πρόγραμμα περιήγησης. Βοηθούν στην απομνημόνευση των πληροφοριών και των ρυθμίσεων του επισκέπτη σας, όπως είναι η προτίμηση γλώσσας και τα μόνιμα στοιχεία εισόδου του, για τις επόμενες φορές που θα επισκεφτεί τον ιστότοπό σας στο μέλλον. Επιπλέον, χρησιμοποιούνται για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τον αριθμό επισκεπτών, τη μέση χρονική διάρκεια παραμονής σε μια συγκεκριμένη σελίδα και τη γενική απόδοση του ιστότοπού σας. 
•    Διαμόρφωση προφίλ Cookies: αυτή είναι η ονομασία που αποδίδεται στη διαδικασία χρήσης μόνιμων Cookies για τη δημιουργία προφίλ και την παρακολούθηση της συνολικής δραστηριότητας των επισκεπτών σας ηλεκτρονικά. Οι πληροφορίες που παρέχει η διαμόρφωση προφίλ cookies μπορούν να πωληθούν σε τρίτους και να χρησιμοποιηθούν για στοχοθετημένες διαφημιστικές ενέργειες ή για άλλα είδη (εμπορικών και μη εμπορικών) εφαρμογών. 

Το κάθε κράτος-μέλος μπορεί να εφαρμόζει διαφορετικούς κανόνες περί παροχής πληροφοριών, αναφορικά με το πώς χρησιμοποιείτε τα Cookies ή άλλους παρόμοιους μηχανισμούς παρακολούθησης και για το εάν και πώς ζητάτε τη συγκατάθεση του επισκέπτη του ιστότοπου. Μπορεί να χρειάζεται να εφαρμόσετε την προσέγγιση συμμετοχής, δηλαδή, να ζητάτε από τους επισκέπτες σας να δίνουν ρητά τη συγκατάθεσή τους για τη χρήση Cookies. Διαφορετικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προσέγγιση εξαίρεσης. Στην περίπτωση αυτή, η συγκατάθεση είναι «σιωπηρή» —δημοσιεύετε τις πληροφορίες σχετικά με τα Cookies και δίνετε στους καταναλωτές το δικαίωμα να μην τα δεχτούν (π.χ. με ένα απλό κλικ ή ενημερώνοντάς τους ότι μπορούν να εμποδίσουν τη χρήση Cookies αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής τους). Μπορείτε να βρείτε την πιο διαδεδομένη προσέγγιση για όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ χρησιμοποιώντας το φίλτρο χωρών.

•    Οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (2002/58/ΕΚ)
•    Chris Ingram (2011), “Focus on Europe: amendments to the E-Privacy Directive – will the "cookie" crumble?” («Έμφαση στην Ευρώπη: τροποποιήσεις στην οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες – θα καταργηθούν τα Cookie;»), διαθέσιμο στο http://www.ashurst.com/publication-item.aspx?id_Content=5665, ενημερωτικό δελτίο IP/IT, Ιανουάριος 2011
•    All About Cookies.org, διαθέσιμο στο http://www.allaboutcookies.org
•    Field Fisher Waterhouse (2014),  “Cookies ‘consent rule: EEA implementation” («Κανόνας λήψης συγκατάθεσης για τα Cookies: εφαρμογή στον ΕΟΧ»), διαθέσιμο στο http://www.fieldfisher.com/pdf/Cookie%20Consent%20March%2014.pdf
•    Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2012), Επιγραμμικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην Ενιαία αγορά, σελ. 12

Η δυνατότητα αποθήκευσης πληροφοριών ή απόκτησης πρόσβασης σε ήδη αποθηκευμένες πληροφορίες επιτρέπεται μόνο με την προϋπόθεση ότι ο επισκέπτης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του και έχει λάβει σαφή και εκτενή πληροφόρηση σχετικά με τους σκοπούς των ενεργειών που πρόκειται να γίνουν.

Comply with the GDPR

The General Data Protection Regulation (Regulation 2016/679 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) has recently entered into force. It provides for some new obligations on certain businesses, in particular those processing data. The Commission has given advice to enterprises on what to do in order to comply with the GDPR when setting up a business (see “Seven steps to get ready for the GDPR” which can be downloaded at the following link, and has also issued guidance on further aspects.

Συμμόρφωση με τον κανονισμό ΗΕΔ

Η Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (ΗΕΔ) παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βοηθήσει στην επίλυση των διαφορών εμπόρων με τους πελάτες τους στο διαδίκτυο χωρίς προσφυγή σε δικαστήριο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε συμβατική διαφορά που προκύπτει από ηλεκτρονικές αγορές αγαθών ή υπηρεσιών όταν ο έμπορος, αλλά και ο καταναλωτής, έχουν έδρα στην ΕΕ ή στη Νορβηγία, στην Ισλανδία και στο Λιχτενστάιν.

Εάν κάνετε εμπόριο στο διαδίκτυο στην ΕΕ, στη Νορβηγία, στην Ισλανδία ή στο Λιχτενστάιν, έχετε τις ακόλουθες υποχρεώσεις όσον αφορά την πλατφόρμα ΗΕΔ:
-    Πρέπει να παρέχετε σύνδεσμο από τον ιστότοπό σας στην Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών.
-    Αυτός ο σύνδεσμος πρέπει να είναι ορατός και εύκολα προσβάσιμος στον δικτυακό τόπο.
-    Εάν είστε νομικά υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσετε κάποιον συγκεκριμένο φορέα επίλυσης διαφορών ή εάν είστε υποχρεωμένοι (για παράδειγμα βάσει σύμβασης ή λόγω συμμετοχής ως μέλος σε έναν συγκεκριμένο οργανισμό εμπορίου) να χρησιμοποιήσετε κάποιον τέτοιον φορέα, πρέπει να το αναφέρετε στον δικτυακό τόπο σας και να δηλώσετε το όνομα του σχετικού φορέα.

Αυτές οι υποχρεώσεις ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ είτε σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα ΗΕΔ ή όχι.
-    Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 524/2013 για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών
-    Σελίδα πληροφοριών για τους εμπόρους· υποχρεώσεις εμπόρων
-    Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών

Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της ΕΕ περί απαγόρευσης των διακρίσεων

Όταν πουλάτε αγαθά ή παρέχετε υπηρεσίες, δεν μπορείτε να προσφέρετε λιγότερο ευνοϊκούς όρους ή να απαγορεύσετε την πρόσβαση σε αυτά αποκλειστικά και μόνο με βάση το γεγονός ότι ένας πελάτης προέρχεται από άλλη χώρα ή ζει σε άλλη χώρα. Αυτές οι πρακτικές αναφέρονται ως πρακτικές γεωγραφικού αποκλεισμού και σχετίζονται με τη νέα πρόταση κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Μάιος 2016), που στόχο έχει την τροποποίηση του ισχύοντος κανονισμού για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και τη γρήγορη εφαρμογή των κανόνων για την καταπολέμηση των διακρίσεων εντός την Ενιαίας Αγοράς της ΕΕ. Ο προτεινόμενος κανονισμός καλύπτει διαδικτυακές και μη διαδικτυακές πωλήσεις υλικών αγαθών καθώς και διαδικτυακών ψηφιακών υπηρεσιών. Επομένως, ο κανονισμός θα εφαρμόζεται σε πωλήσεις υλικών αγαθών (π.χ. είδη ένδυσης, υπόδησης, αξεσουάρ) σε πωλήσεις υπηρεσιών μη οπτικοακουστικού περιεχομένου που παραδίδεται ηλεκτρονικά συμπεριλαμβανομένου περιεχομένου που υπόκειται σε προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (π.χ. ηλεκτρονικά βιβλία, μουσική, διαδικτυακά παιχνίδια) και πωλήσεις υπηρεσιών που παρέχονται ηλεκτρονικά (π.χ. υπηρεσίες νέφους, αποθήκευση δεδομένων, φιλοξενία ιστοτόπου, απομακρυσμένο σύστημα διαχείρισης, εγκατάσταση φίλτρων, τείχος προστασίας, αποκλεισμός διαφημιστικών πλαισίων). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες απαιτήσεις για την καταπολέμηση των διακρίσεων και τη νέα πρόταση, ανατρέξτε στην Ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Ιανουαρίου 2018 και στον κανονισμό για τον γεωγραφικό αποκλεισμό – σελίδα με ερωτήσεις και απαντήσεις.

Η διαφορετική μεταχείριση επιμέρους πελατών επιτρέπεται μόνο εφόσον μπορείτε να την αιτιολογήσετε βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, π.χ. επιβάρυνση με πρόσθετες χρεώσεις λόγω απόστασης. Η απουσία επαρκών δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σε μια συγκεκριμένη περιοχή είναι μια άλλη πιθανή αιτία. Ενδέχεται να χρειάζεται επίσης να συμμορφώνεστε με επιπρόσθετες διοικητικές διαδικασίες προκειμένου να μπορείτε να προσφέρετε τις υπηρεσίες σας εκτός των συνόρων. Τέτοιου είδους πρόσθετο κόστος μπορεί να δικαιολογεί, για παράδειγμα, τις υψηλότερες τιμές για πελάτες του εξωτερικού.

Εάν δεν είστε σίγουροι για το ότι μπορεί να θέσετε σε ισχύ συνθήκες και όρους που δημιουργούν διακρίσεις μεταξύ των πελατών σας, απευθυνθείτε για διευκρινίσεις στο ενιαίο σημείο επαφής της χώρας στην οποία θέλετε να παράσχετε τις υπηρεσίες σας.  

•    Οδηγία για τις υπηρεσίες (2006/123/ΕΚ), άρθρο 20 παράγραφος 2·
•    Η Ευρώπη σου, Παροχή υπηρεσιών στο εξωτερικό (συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τον διασυνοριακό ΦΠΑ)
•    Τρέχουσα συμφωνία για τον γεωγραφικό αποκλεισμό (2017), Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την αντιμετώπιση μη δικαιολογημένου γεωγραφικού αποκλεισμού και άλλων μορφών διακρίσεων με βάση την εθνικότητα, τον τόπο κατοικίας ή την έδρα των πελατών εντός της εσωτερικής αγοράς και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ.
 

Country Top Level Domain Name Consent on the use of cookies
Austria There is no requirement to use that country’s Top Level Domain Name. Unclear
Currently, the TKG (Telecommunications Act) does not expressly address the conditions for the use of cookies, neither does it state expressly whether the use of browser settings
There is therefore no clear guidance on compliance. Read more on Telecommunication Act (section 96.3)
Belgium There is no requirement to use that country’s Top Level Domain Name. Implied
You are allowed to rely on "implied" consent (for example, through appropriate browser /application settings or other means), provided it is "freely given, unambiguous, specific and informed".
Read more: Section 129 of the Belgian Electronic Communications Act (NL)
Bulgaria In order to use that country’s Top Level Domain Name, the company or physical person has reside or belong to a country of the European Union. Implied
You must provide “clear and comprehensive information” about the use of cookies and give individuals “the opportunity to refuse” those cookies.
Croatia In order to use that country’s Top Level Domain Name, you must:
•    Provide ONE of the following: EU tax ID number, Croatian company OIB number or local Personal ID (OIB number).
Personal registrations are limited to one domain. Croatian company can register up to 10 domains.
Explicit
You must ask your visitors to consent explicitly to the use of cookies (‘strict opt-in approach).
Κύπρος Για να χρησιμοποιήσετε το όνομα τομέα ανώτατου επιπέδου αυτής της χώρας, απαιτούνται τα εξής: 
- Εταιρείες: Αντίγραφο πιστοποιητικού από το Κυπριακό Μητρώο Εταιρειών που να αποδεικνύει τα δικαιώματά σας επί του τομέα. Συμπερίληψη εμπορικού σήματος από το Κυπριακό Μητρώο Εμπορικών Σημάτων, εφόσον είναι απαραίτητο. Απαιτούνται επίσης: τοπική διεύθυνση, τηλέφωνο.
- Ιδιώτες: Αντίγραφο κυπριακής ταυτότητας, τοπική διεύθυνση, τηλέφωνο.
Ρητή συγκατάθεση
Πρέπει να ζητάτε από τους επισκέπτες σας να δίνουν ρητά τη συγκατάθεσή τους σχετικά με τη χρήση cookies («αυστηρή» προσέγγιση συμμετοχής)
Czech Republic There is no requirement to use that country’s Top Level Domain Name. Implied
You are allowed to rely on "implied" consent (for example, through appropriate browser /application settings or other means).
Denmark There is no requirement to use that country’s Top Level Domain Name. Implied
You must provide information on the use of cookies, including potential use of third party cookies in the notice. You are allowed rely on "implied" consent (for example, through appropriate browser /application settings or other means), Follow the guidelines provided by The Danish Business Authority (in English).
Estonia In order to use that country’s Top Level Domain Name, an administrative contact with an Estonian personal identification code is required. Implied
You are allowed to rely on "implied" consent (for example, through appropriate browser /application settings or other means).
Finland In order to use that country’s Top Level Domain Name, you must:
•    Provide copy of document from Finish Trade;
•    Registry along with address, phone, contact person of company.
Private persons can register with Finnish identity number and home address.
Implied
You are allowed to rely on "implied" consent (for example, through appropriate browser /application settings or other means).
France     In order to use that country’s Top Level Domain Name, the company or physical person has to reside or belong to a country of the European Union or Switzerland, Norway, Iceland or Lichtenstein. Implied
Permanent cookies do not need prior consent (clear information must be provided and readily access to opt-out mechanism).
However, you must ask your visitors to consent explicitly to the use of tracking cookies.
Guidance on the French law can be found on the CNIL website.
Germany In order to use that country’s Top Level Domain Name, the contact person must have a valid street address and phone number within Germany. Explicit (For personal data)
The current rules impose an opt-in for cookies collecting personal information, but accept an opt-out approach for all other types of cookies.
Ελλάδα  Δεν υπάρχουν απαιτήσεις για τη χρήση του ονόματος τομέα ανώτατου επιπέδου αυτής της χώρας. Σιωπηρή συγκατάθεση
Σας επιτρέπεται να βασίζεστε στη «σιωπηρή» συγκατάθεση (για παράδειγμα, με τις κατάλληλες ρυθμίσεις προγράμματος περιήγησης/εφαρμογών ή με άλλα μέσα)
Hungary In order to use that country’s Top Level Domain Name, you must:
•    Provide AT-ID number of company of European Union country and a contact person in Hungary;
•    Be able to communicate in Hungarian.
If individual, you must provide personal ID number from any EU country and contact person in Hungary.
Implied
You are allowed to rely on "implied" consent (for example, through appropriate browser /application settings or other means).
Ireland In order to use that country’s Top Level Domain Name, as a foreign company, you can register if you are currently doing business in Ireland or have a trademark. Unclear
There is no official guidance on how information is to be provide or consent is to be given (although ‘should be as ‘user-friendly as possible’).
Italy In order to use that country’s Top Level Domain Name, the company or physical person has reside or belong to a country of the European Union. Implied
Users are expected to be informed in advance of the use of cookies - and to have given their consent, unless the cookies are necessary to perform a user-requested service.and for session cookies.
Read more in FAQ on the Garante per la protezione dei dati personali website.
Latvia There is no requirement to use that country’s Top Level Domain Name. Explicit
You must ask your visitors to consent explicitly to the use of cookies (for personal data).
Lithuania There is no requirement to use that country’s Top Level Domain Name. Explicit
You must ask your visitors to consent explicitly to the use of cookies (‘strict opt-in approach’).
Luxembourg There is no requirement to use that country’s Top Level Domain Name. Implied
You are allowed to rely on "implied" consent (for example, through appropriate browser /application settings or other means).
Malta In order to use that country’s Top Level Domain Name, you must be able to demonstrate the right to use the proposed domain as a Full Trade Mark or Trade or Business Name. Implied
In the regulations (Legal Notice 239 of 2011), there is no mandatory guidance on how consent is to be given.
Netherlands There is no requirement to use that country’s Top Level Domain Name. Explicit
You must ask your visitors to consent explicitly to the use of cookies (‘strict opt-in approach’).
Poland There is no requirement to use that country’s Top Level Domain Name. Implied
You are allowed to rely on "implied" consent (for example, through appropriate browser /application settings or other means).
Portugal There is no requirement to use that country’s Top Level Domain Name. Explicit
Users are expected to be informed in advance of the use of cookies - and to have given their consent, unless the cookies are necessary to perform a user-requested service.
Romania There is no requirement to use that country’s Top Level Domain Name. Implied
You are allowed to rely on "implied" consent (for example, through appropriate browser /application settings or other means).
Slovakia In order to use that country’s Top Level Domain Name, you must:
•    Companies: Provide copy of company registration document in Republic of Slovakia;
•    Individuals: Copy of ID from Republic of Slovakia.
Implied
You are allowed to rely on "implied" consent (for example, through appropriate browser /application settings or other means).
Slovenia There is no requirement to use that country’s Top Level Domain Name. Implied
You are allowed to rely on "implied" consent (for example, through appropriate browser /application settings or other means).
Spain There is no requirement to use that country’s Top Level Domain Name. Implied
You are allowed to rely on "implied" consent (for example, through appropriate browser /application settings or other means). Although the guidelines (Spanish only) indicate a preference for an opt-in approach.
Sweden There is no requirement to use that country’s Top Level Domain Name. Implied
You are allowed to rely on "implied" consent (for example, through appropriate browser /application settings or other means).
Read more in FAQ of the Post and Telecom Authority (PTS), responsible for the legislation
United Kingdom In order to use that country’s Top Level Domain Name, an Administrative contact in the United Kingdom must be provided. Implied
You are allowed to rely on "implied" consent (for example, through appropriate browser /application settings or other means). Follow the Information Commissioner’s Office (ICO) guidelines.