Navigation path

Πώς μπορώ να προωθήσω τις δραστηριότητές μου και παράλληλα να συμμορφώνομαι με τη νομοθεσία

Πώς μπορώ να προωθήσω τις δραστηριότητές μου και παράλληλα να συμμορφώνομαι με τη νομοθεσία

Η ηλεκτρονική διαφήμιση ή άλλες μορφές της επονομαζόμενης εμπορικής επικοινωνίας σας δίνουν τη δυνατότητα να έχετε απευθείας επαφή με το κοινό σας και σας διευκολύνουν να μπείτε στην αγορά και να φτιάξετε μια ανταγωνιστική επιχείρηση. 

Στις διάφορες μορφές της ηλεκτρονικής διαφήμισης περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα ηλεκτρονικά διαφημιστικά πανό (banner), η εμπορική προώθηση μέσω e-mail, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης (SEO), η οποία είναι μια διαδικασία που διασφαλίζει ότι θα είστε στις πρώτες θέσεις στη λίστα των αποτελεσμάτων που εμφανίζουν οι μηχανές αναζήτησης όταν κάποιος ψάχνει να βρει ένα προϊόν ή μια δραστηριότητα παρόμοια με αυτά που προσφέρετε εσείς, και η «κατάληψη ιστοσελίδας» (site takeover), δηλαδή η προβολή διαφήμισής σας με υπέρθεση εικόνας πλήρους σελίδας κατά το άνοιγμα του ιστότοπου ενός τρίτου. Εάν κάνετε χρήση εμπορικής επικοινωνίας, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρχουν ορισμένες βασικές απαιτήσεις.

Παροχή διαφανών πληροφοριών

Εάν αποφασίσετε να εμφανίζετε εμπορική επικοινωνία ηλεκτρονικά (όπως εμπορικές προσφορές, εκπτώσεις, bonus δώρα, εμπορικούς διαγωνισμούς ή παιχνίδια), θα πρέπει να δηλώνετε ξεκάθαρα:

  • Τη μέθοδο εμπορικής επικοινωνίας που έχει σχεδιαστεί για την προώθηση (άμεση ή έμμεση) των προϊόντων, των υπηρεσιών ή της εικόνας σας·
  • Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο εκ μέρους του οποίου παρέχεται η εμπορική επικοινωνία·
  • Την εμπορική προσφορά που διαφημίζετε (π.χ. εκπτώσεις, bonus δώρα, διαγωνισμούς, παιχνίδια).
  • Τυχόν προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, π.χ. ποιοι πληρούν ή όχι κάποια κριτήρια, ώστε να μπορούν να λάβουν μέρος σε τέτοιου είδους προσφορές, προωθητικές ενέργειες και παιχνίδια, καθώς και υπό ποιους όρους.

Εάν σκοπεύετε να στέλνετε στους πελάτες σας αυτόκλητα μηνύματα εμπορικής επικοινωνίας μέσω e-mail (δηλαδή, να τους στέλνετε διαφημιστικά e-mail χωρίς να το έχουν ζητήσει εκείνοι), αυτό θα πρέπει να το καθιστάτε σαφές. Για παράδειγμα, συμπεριλάβετε τη λέξη «διαφήμιση» στην επικεφαλίδα του e-mail, έτσι ώστε ο πελάτης σας να ξέρει περί τίνος πρόκειται χωρίς καν να ανοίξει το μήνυμα.

Νομικά, δεν επιτρέπεται η αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για άμεση εμπορική προώθηση χωρίς τη ρητή συγκατάθεση των πελατών (π.χ. χωρίς αυτοί να έχουν επιλέξει προηγουμένως ένα πλαίσιο ελέγχου που να δηλώνει ότι συμφωνούν να λαμβάνουν αυτόκλητα e-mail τέτοιου είδους), εκτός από την περίπτωση που υπάρχει ήδη μια επιχειρηματική ή εμπορική σχέση σας με αυτούς.

Αποφυγή αθέμιτων εμπορικών πρακτικών

Η εμπορική επικοινωνία (συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης και της εμπορικής προώθησης) διέπεται από κανόνες περί αθέμιτων εμπορικών πρακτικών. Υπάρχει ένα ενιαίο σύνολο κοινών κανόνων για ολόκληρη την ΕΕ αναφορικά με το τι θεωρείται αθέμιτη εμπορική πρακτική, προκειμένου όλοι να συμμετέχουν επί ίσοις όροις. Εμπορική πρακτική είναι κάθε είδους ενέργεια, παράλειψη, τρόπος συμπεριφοράς ή εκπροσώπησης ή εμπορική επικοινωνία άμεσα συνδεδεμένη με την προώθηση, την πώληση ή την προμήθεια του προϊόντος σας στους πελάτες σας. 

Οι κανόνες περί αθέμιτων εμπορικών πρακτικών αποσκοπούν στην προστασία των καταναλωτών. Διασφαλίζουν ότι οι πελάτες δεν εκτίθενται σε παραπλανητικές πληροφορίες (ως αποτέλεσμα παραπλανητικών ενεργειών ή παραλείψεων εκ μέρους σας) ή σε επιθετικές εμπορικές πρακτικές. 

Για παράδειγμα, δεν πρέπει να στέλνετε στους πελάτες σας ένα προϊόν που δεν έχουν παραγγείλει, δεν πρέπει να προσφέρετε ένα προϊόν για πώληση με ελκυστικούς όρους προκειμένου να τραβήξετε την προσοχή τους (δηλαδή, σαν «δόλωμα») και μετά να πείτε ότι το προϊόν δεν είναι διαθέσιμο και, αντ' αυτού, να προσφέρετε ένα παρόμοιο αλλά πιο ακριβό προϊόν, δεν πρέπει να παραπλανείτε τους πελάτες σας σχετικά με την τιμή και τον τρόπο υπολογισμού της κ.λπ. 

Δείτε τη μαύρη λίστα των 31 εμπορικών πρακτικών οι οποίες, σε κάθε περίπτωση, θεωρούνται αθέμιτες σε όλα τα κράτη μέλη. Ενημερωθείτε χάρη στις πρακτικές πληροφορίες που διατίθενται στον ιστότοπο Η Ευρώπη σου. Εκεί μπορούν οι πελάτες σας να μάθουν πώς να ελέγχουν εάν έχουν πέσει θύματα αθέμιτων εμπορικών πρακτικών και πώς να βρουν βοήθεια. 

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς έχουν μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο της χώρας σας οι κοινοί κανόνες της ΕΕ περί αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, καθώς και σε τυχόν άλλες χώρες s.της ΕΕ όπου δραστηριοποιείστε. Πληροφορίες για τις ΜΜΕ σχετικά με το δίκαιο σε θέματα προστασίας καταναλωτών, προσαρμοσμένες στις συνθήκες που επικρατούν σε κάθε κράτος μέλος, είναι διαθέσιμες στο ConsumerLawReady.eu.

Η Επιτροπή έχει επίσης δημιουργήσει μια νέα βάση δεδομένων που συγκεντρώνει τις εθνικές νομοθεσίες, τη νομολογία, τις διοικητικές αποφάσεις και παραπομπές σε σχετική νομική βιβλιογραφία και θα ενσωματωθεί στη διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης σύντομα.
 

Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι ισχυρισμοί σας είναι σαφείς, ακριβείς και τεκμηριωμένοι, έτσι ώστε οι πελάτες σας να μπορούν να κάνουν επιλογές που έχουν νόημα και βάσει καλής πληροφόρησης.

Να ενημερώνεστε για τα μέτρα προστασίας των καταναλωτών

Εάν προσφέρετε τα προϊόντα σας (αγαθά, υπηρεσίες, ψηφιακό περιεχόμενο) σε έναν καταναλωτή σε κάποια χώρα της ΕΕ, τότε θα πρέπει να συμμορφώνεστε με το δίκαιο σε θέματα προστασίας καταναλωτών της ΕΕ. Ο ορισμός του καταναλωτή που ισχύει γενικά είναι «κάθε φυσικό πρόσωπο που αγοράζει ένα προϊόν από σας που αυτός/αυτή δεν θα χρησιμοποιήσει για επαγγελματικούς, αλλά μόνο για προσωπικούς σκοπούς».

Σας εφιστούμε την προσοχή ότι εάν η επιχείρησή σας πουλά σε εμπόρους για επαγγελματικούς σκοπούς, αυτή η νομοθεσία δεν θα εφαρμόζεται για σας.

Μια «σύμβαση διπλού σκοπού» ορίζεται ως μια κατάσταση στην οποία ένα αγαθό ή μια υπηρεσία έχει διπλό σκοπό, καλύπτει και επαγγελματικούς σκοπούς, αλλά και προσωπικές χρήσεις (καταναλωτικές) του εμπόρου: για παράδειγμα, μπορεί να πουλήσετε σε κάποιον ένα είδος εξοπλισμού, για παράδειγμα έναν φορητό υπολογιστή, που θα χρησιμοποιηθεί για επαγγελματικούς, αλλά και για προσωπικούς σκοπούς. Σε αυτές τις περιπτώσεις, προκειμένου να καθοριστεί εάν εφαρμόζεται το δίκαιο σε θέματα προστασίας καταναλωτών, πρέπει να ελέγξετε τον επικρατέστερο σκοπό της εν λόγω σύμβασης: εάν ο επικρατέστερος σκοπός είναι η επαγγελματική χρήση, τότε δεν θα εφαρμόζεται το δίκαιο σε θέματα προστασίας καταναλωτών.

Να θυμάστε ότι δεν μπορείτε να αποκλείσετε ή να περιορίσετε την εφαρμογή του δικαίου σε θέματα προστασίας καταναλωτών με τη σύναψη συμφωνίας. Για παράδειγμα, είναι παράνομο να περιλαμβάνετε συμβατικούς όρους που να δηλώνουν την πρόθεσή σας να αποκλείσετε ή να περιορίσετε την εφαρμογή του δικαίου σε θέματα προστασίας καταναλωτών. Διαφορετικές πτυχές του δικαίου σε θέματα προστασίας καταναλωτών εξετάζονται σε αυτόν τον οδηγό: εάν η επιχείρησή σας πουλά σε καταναλωτές, πρέπει να συμμορφώνεστε με αυτή τη νομοθεσία.

Πηγές πληροφοριών

Διαφάνεια στην εμπορική επικοινωνία

  • Οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, Άρθρο 6-7
  • Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2012), Επιγραμμικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην ενιαία αγορά, σελ. 13-14, διαθέσιμο στο:  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0942&from=EN 
  • Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2006), Προστασία της ιδιωτικής ζωής και καταπολέμηση της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, διαθέσιμο στο http://ec.europa.eu/information_society/doc/factsheets/024-privacy-and-spam-en.pdf 

Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές

  • Οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές
  • Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2011), Επιγραμμικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην ενιαία αγορά, σελ. 64-65, διαθέσιμο στο http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0942&from=EN 
  • Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές

Προστασία των καταναλωτών
-    Οδηγία 2011/83/ΕΕ για τα δικαιώματα των καταναλωτών