Navigation path

Jak mohu zákonným způsobem propagovat svoje činnosti?

Jak mohu zákonným způsobem propagovat svoje činnosti?

On-line reklama či jiné způsoby toho, čemu se říká obchodní komunikace, vám umožní oslovit přímo cílové publikum a rovněž vám usnadní vstup na trh i vybudování konkurenceschopného podnikání. 

Mezi formy on-line reklamy patří webové bannery, e-mailový marketing, využití sociálních sítí, optimalizace vyhledávačů (SEO), tj. ujištění se, že stojíte vysoko v seznamu odpovědí, které váš vyhledávač zobrazuje, když někdo hledá produkt nebo činnost podobné těm vašim, nebo převzetí stránek, tj. vaše reklama překrývající celou stránku poté, co se otevřou webové stránky někoho jiného. 
Pokud využíváte obchodní komunikaci, je třeba myslet na určité požadavky.    

Poskytování transparentních informací

Pokud se rozhodnete zobrazovat obchodní komunikaci on-line (včetně propagačních nabídek, slev, prémií, propagačních soutěží nebo her), musíte jasně označit:

  • obchodní komunikaci navrženou k propagaci (přímé či nepřímé) vašeho zboží, služeb nebo image;
  • fyzickou či právnickou osobu, jejímž jménem je obchodní komunikace poskytována; 
  • propagační nabídku, kterou inzerujete (např. všechny slevy, prémiové dárky, soutěže, hry);
  • všechny kvalifikační podmínky, např. kdo má či nemá právo se účastnit takových nabídek, propagačních akcí a her a za jakých podmínek;

Pokud svým zákazníkům zašlete nevyžádanou obchodní komunikaci prostřednictvím e-mailu (tj. pokud jim zašlete propagační e-maily bez toho, aby si o ně sami řekli), je třeba to jasně uvést. Například zahrnout slovo „reklama“ do hlavičky e-mailové zprávy, aby zákazník věděl, o co jde, aniž by musel zprávu otevírat.

Zákon nedovoluje přímé zasílání marketingové elektronické pošty bez výslovného povolení zákazníků (např. zaškrtnutí políčka souhlasu s příjmem nevyžádaných e-mailů), pokud tomu nepředcházel žádný obchodní či komerční vztah.

Vyhýbání se nekalým obchodním praktikám

Obchodní komunikace (včetně reklamy a marketingu) se řídí pravidly týkajícími se nekalých obchodních praktik. Existuje jedna sada společných pravidel napříč EU týkajících se toho, co je to nekalá obchodní praktika, takže podmínky jsou pro každého stejné. Obchodní praktika je jednání, opomenutí, chování nebo prohlášení nebo obchodní komunikace přímo související s propagací, prodejem nebo dodáním produktu zákazníkům. 

Pravidla týkající se nekalých obchodních praktik slouží k ochraně spotřebitele. Zajišťují, aby nebyly spotřebitelům poskytovány zavádějící informace (buď výsledkem zavádějících činností či opomenutí na vaší straně) nebo aby se předešlo agresivním obchodním praktikám. 

Například nesmíte zákazníkům zasílat produkt, který si neobjednali; nesmíte k prodeji nabízet produkt za atraktivních podmínek jen proto, abyste upoutali jejich pozornost (např. jako „návnadu“), a poté říct, že produkt není k dispozici a nabídnout jim podobnou, avšak dražší věc; nesmíte klamat zákazníky v souvislosti s cenou a způsobem jejího výpočtu atd. 

Přečtěte si Černou listinu 31 obchodních praktik, které jsou za všech okolností považovány za nekalé ve všech členských státech. Další praktické informace naleznete na webu Vaše Evropa. Tam mohou vaši zákazníci zjistit, jak zkontrolovat, zda se nestali oběťmi nekalých obchodních praktik, a jak získat pomoc. 

Zjistěte další informace o tom, jak vaše země převedla společná pravidla EU týkající se nekalých obchodních praktik do svých právních předpisů a jaká pravidla platí v kterékoli jiné zemi EU, kde obchodujete. Odborná příprava pro MSP zaměřená na spotřebitelské právo s přizpůsobením situace v každém členském státě je k dispozici na webu ConsumerLawReady.eu.

Komise také vytvořila novou databázi, která shromažďuje vnitrostátní právní předpisy, právní vědy, správní rozhodnutí a odkazy na příslušnou právní literaturu, a tato databáze bude brzy integrována do portálu e-justice. 

Ujistěte se, že je každé vaše prohlášení jasné, přesné a opodstatněné, aby mohli vaši zákazníci dělat informovaná a smysluplná rozhodnutí.

Ochrana spotřebitelů

Pokud v kterékoli zemi EU nabízíte spotřebitelům své produkty (zboží, služby, digitální obsah), pak musíte dodržovat spotřebitelské právo EU. Spotřebitel bývá obecně definován jako „fyzická osoba, která si od vás kupuje produkt, a tento produkt nebude používat k profesionálním, ale osobním účelům“.

Pokud váš podnik prodává obchodníkům k profesionálním účelům, tyto právní předpisy se na vás nevztahují.

„Smlouva mající dvojí účel“ je vymezena situací, kdy zboží nebo služba má dvojí účel; slouží obchodníkovi k profesionálním účelům i osobním účelům (spotřebitelům): například někomu můžete prodat notebook, který bude používat pro práci i pro osobní účely. V takových případech je pro určení toho, zda platí spotřební právo, nutné zjistit převládající účel smlouvy: pokud je převládajícím účelem profesionální použití, pak spotřební právo neplatí.

Pamatujte na to, že použití spotřebního práva nelze vyloučit ani omezit dohodou. Například je nezákonné napsat smluvní podmínky, které uvádějí váš záměr vyloučit nebo omezit použití spotřebního práva. V této příručce se rozebírají různé aspekty spotřebního práva: pokud váš podnik prodává spotřebitelům, musíte tyto právní předpisy dodržovat. 

Zdroje informací

Transparentní obchodní sdělení

  • Směrnice o elektronickém obchodu, článek 6-7
  • Evropská komise (2012), On-line služby, včetně elektronického obchodu, na jednotném trhu, s. 13-14, k dispozici na adrese: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0942&from=CS 
  • Evropská komise (2006), Ochrana soukromí  a boj proti nevyžádané poště, k dispozici na adrese http://ec.europa.eu/information_society/doc/factsheets/024-privacy-and-spam-en.pdf 

Nekalé obchodní praktiky

  • Směrnice o nekalých obchodních praktikách
  • Evropská komise (2011), On-line služby, včetně elektronického obchodu, na jednotném trhu, s 64–65, k dispozici na adrese http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0942&from=CS 
  • Nekalé obchodní praktiky 

Ochrana spotřebitelů
-    Směrnice 2011/83/EU o spotřebitelských právech