Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ
Main menu

Common procurement vocabulary

Common procurement vocabulary

The common procurement vocabulary (CPV) establishes a single classification system for public procurement aimed at standardising the references used by contracting authorities and entities to describe procurement contracts.