inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag